ໃຊ້ແຕ່ໄມ້ທູ່ ໃນການລັກ

ພວກເຮົາທຸກຄົນໃຊ້ໄມ້ທູ່ເພື່ອຄີບອາຫານ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ໃນການຮັບປະທານອາຫານ. ແຕ່ຄິບຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາຄົງແປກໃຈເລີຍ ເພາະບາງຄົນໃຊ້ໄມ້ທູ່ໃນທາງທີ່ຜິດ ທີ່ ປະເທດຈີນ ມີຊາຍຄົນຫນຶ່ງໃຊ້ໄມ້ທູ່ໃນການ ລັກ….!!!!!!!!