ຄໍາສອນຈາກ ທະໄລລາມະ ອົງທີ 14 ແຫ່ງຕີເບດ

- WhatsApp Image 2017 07 12 at 9 - ຄໍາສອນຈາກ ທະໄລລາມະ ອົງທີ 14 ແຫ່ງຕີເບດ

ຄໍາສອນຂອງ ເທນຊິນ ກຽດໂຊ ທະໄລລາມະ ອົງທີ່ 14 ແຫ່ງຕີເບດ

- lattana 1 - ຄໍາສອນຈາກ ທະໄລລາມະ ອົງທີ 14 ແຫ່ງຕີເບດ

 

-              - ຄໍາສອນຈາກ ທະໄລລາມະ ອົງທີ 14 ແຫ່ງຕີເບດ