NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - advert banner 728 90 728x90 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

ຈາກທີ່ເຄີຍມີຂ່າວທີ່ວ່າ NASA ຈະສົ່ງເຮືອດໍານໍ້າໄປສໍາຫຼວດທ້ອງທະເລຂອງດາວບໍລິວານ Titan ໄປແລ້ວ. ມາຄັ້ງນີ້ທາງ NASA ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດດາວບໍລິວານ Titan ແລ້ວ ໂດຍ Titan ເປັນດາວບໍລິວານທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງດາວເສົາ ພາລະກິດຂອງຝູງໂດຣນຈາກ NASA ຄືການສໍາຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ບິນຢູ່ເໜືອນ່ານຟ້າຂອງດາວ Titan ໄດ້ໃນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີໃດໆ ຂອງມະນຸດເຮັດໄດ້ແບບນີ້ມາກ່ອນ.

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - lattana 1 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

ທາງ NASA ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບໂດຣນສໍາຫຼວດ Titan ວ່າ Dragonfly ຫຼື ແມງປໍ ໂດຍພາລະກິດຂອງມັນເປັນຫຍັງທີ່ຢູ່ເຄິ່ງກາງລະຫວ່າງ ດາວທຽມສໍາຫຼວດທີ່ໂຄຈອນຢູ່ຮອບໆດາວ ແລະ ລົດສໍາຫຼວດ ຫຼື Rover ທີ່ແລ່ນຢູ່ບົນພື້ນຜິວດາວ ຊຶ່ງສາມາດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງເຊື່ອງຊ້າ ຂໍ້ດີຂອງໂດຣນຄືສາມາດຍ້າຍຕໍາແໜ່ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຍ້າຍຈຸດການສໍາຫຼວດໄດ້ໃນໄລຍະເວລາພຽງສັ້ນໆ.

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227154347L3 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227154347yR 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 1802271543480R 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227155514MQ 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

 

nasa  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ titan - 12689 180227155120v5 70 - NASA  ກຽມສົ່ງຝູງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນຂອງດາວບໍລິວານ Titan

            ດ້ວຍຄວາມທີ່ສະພາບຂອງດາວ Titan ນັ້ນຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງຈາກໂລກ ແຕ່ໂດຣນ Dragonfly ນັ້ນກໍຄືໜ້າຕາຄ້າຍໆກັບໂດຣນທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍ ດ້ວຍໃບພັດຈໍານວນ 4 ຊຸດຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງແຂນທັງ 4  ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສໍາລັບການບິນຢູ່ເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ໜາຂອງດາວ Titan ແຕ່ກັບມີສະພາບທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງນ້ອຍກວ່າໂລກຫຼາຍ ຊຶ່ງແຮງ​ໂນ້ມຖ່ວງມີລະດັບພຽງ 14% ເມື່ອທຽບກັບໂລກຂອງເຮົາ.

ນອກເໜືອຈາກຄວາມທ້າທາຍໃນການທີ່ຈະຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ Dragonfly ທໍາການບິນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມເທິງດາວທີ່ມີສະພາບແຕກຕ່າງຈາກໂລກແລ້ວ ການອອກແບບໃຫ້ໂດຣນລໍານີ້ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງມັນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ກໍມີຄວາມທ້າທາຍບໍ່ແພ້ກັນ ໂດຍພາລະກິດຂອງມັນຄື ການວິເຄາະສະພາບບັນຍາກາດ ລວມເຖິງສະພາບທາງເຄມີຂອງຜິວດິນ ເພື່ອຊີ້ວ່າດາວ Titan ນັ້ນເໝາະສໍາລັບການຢູ່ອາ​ໄສຂອງມະນຸດ ຫຼື ບໍ່ ?.

ແລະ ພາລະກິດການສົ່ງ Dragonfly ໄປສໍາຫຼວດດາວ Titan ເປັນ 1 ໃນ 2 ຕົວເລືອກຂອງພາລະກິດທີ່ທາງ NASA ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກໃນຊ່ວງກາງປີ 2019 ໂດຍອີກໜຶ່ງພາລະກິດ ຄືການທົດສອບໂດຍການສົ່ງໂດຣນໄປສໍາຫຼວດດາວຫາງ ເພື່ອການວິໄຈ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງໂດຣນສໍາຫຼວດດວງດາວ ໂດຍທີ່ທີມຂອງໂປຣເຈັກ Dragonfly ຈະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນເປັນຈໍານວນ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທາງ NASA ຈະທໍາການຕັດສິນໃຈວ່າຈະສົ່ງ Dragonfly ໄປຍັງດາວດວງໃດ ໃນຊ່ວງປະມານກາງປີໜ້າ.