ລະບອບປະຊຸມ

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ ຮັກແພງຫລາຍຄົນກໍອາດຈະຮູ້ ດີແລ້ວວ່າ: ການປະຊຸມແມ່ນ ຫຍັງ ມັນອາດມີຫລາຍນິຍາມ ເພື່ອບົ່ງບອກເຖິງການປະຊຸມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຜູ້ຂຽນກໍຂໍເນັ້ນ ຕື່ມວ່າ: ການປະຊຸມແມ່ນການ ຮັບຟັງເຜີຍແຜ່ບັນຫາໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນອັນໃໝ່, ຫລື ແມ່ນການ ປຶກສາຫາລື ພິຈາລະນາບັນຫາ ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນ…

ເບິ່ງຄືນມາລະຍາດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ ຮັກແພງ, ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກ ທ່ານ ຈະ ເຫັນພ້ອມກັບການຕີລາຄາເບິ່ງບັນຫາຕົວຈິງຂອງຜູ້ຂຽນບໍ່? ປັດຈຸບັນນີ້ ເລື່ອງມາລະຍາດ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຢູ່ບ້ານເຮົາ ເມືອງ ເຮົາມີອັນປ່ຽນໄປຫລາຍໃນ ທາງລົບ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະ ຄອນຫລວງເຮົາພຽງມາລະ ຍາດຈອດລົດຊົ່ວໄລຍະໃຫ້ຄົນ ຂ້າມທາງກໍເກືອບຈະປະຕິບັດບໍ່ ໄດ້, ຜູ້ຂຽນມີສຳນັກງານຢູ່ໃກ້…

ຝາປິດຮ່ອງນ້ຳສາທາລະນະເສຍຈະເອົາໂທດໃຜ?

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ, ເວົ້າເລື່ອງນີ້ມາກໍເປັນຕາລະ ອາຍ, ເພາະຢູ່ຫລາຍປະເທດ ເພິ່ນ, ການລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ ໄດ້ໝົດໄປແລ້ວ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ສິ່ງດັ່ງກ່າວພັດມາໂປໂລເກີດຂຶ້ນ ຫລາຍຢູ່ບ້ານເຮົາ ເມືອງເຮົາ, ເພີງເຄື່ອງຕາກ ຢູ່ແຄມເຮືອນກໍ ຖືກຫາຍໄປ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດກໍແມ່ນສະພາບລັກຝາປິດ…

ລາວເຮົາຄວນເພີ່ມມາດຕະການກວດກາທາດເຫລົ້າຂອງຜູ້ຂັບຂີ່

  ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ ຮັກແພງເວົ້າແນວນີ້ ກໍອາດມີຜູ້ ດີໃຈ ແລະ ຜູ້ບໍ່ພໍໃຈ, ໂດຍສະ ເພາະຜູ້ມັກດື່ມແນວສິ່ງມືນເມົາ ແດ່ ເພິ່ນກໍຈະບໍ່ເຫັນດີນຳ, ແຕ່ ເຖິງແນວໃດພວກເຮົາກໍຈົ່ງເຫັນ ບັນຫາລວມນຳກັນ, ຕໍ່ຜົນກະທົບ ຂອງການດື່ມສິ່ງມືນເມົາດັ່ງ…

ອາກາດຮ້ອນເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນອັກຄີໄພ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ ຮັກແພງ, ບູຮານເພິ່ນວ່າ: “ປ່ຽກ ຍັງໄດ້, ໄຟໄໝ້ແມ່ນເສຍ” ໃນ ຄວາມຈິງກໍແມ່ນແນວນັ້ນແທ້, ໄຟໄໝ້ແມ່ນເຫດມະຫັດຕະໄພ ເຊິ່ງອາດມີຄວາມສູນ ເສຍຢ່າງ ໃຫຍ່ຫລວງທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາຄືນ ມາໄດ້, ກໍດັ່ງຫລາຍໆ ເຫດການ ໄຟໄໝ້ທີ່ເຮົາເຫັນຕົວຈິງໃນຜ່ານ…

ຍ້ອນຫຍັງ? ຈິ່ງມີປາກົດການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍໃນຕົວເມືອງ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ຫລາຍ ທ່ານ ກໍຈະ ເບື່ອໜ່າຍ ຕໍ່ປະກົດການ ລັກຖິ້ມ ຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ຕາມເຂດຊານ ເມືອງ ແລະ ບ່ອນລັບລື້ ໃນຕົວ ເມືອງຫລວງເຮົາ, ສາເຫດສ່ວນ ໜຶ່ງແມ່ນຄວາມມັກງ່າຍ…

ຍາມຝົນຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານທີ່ ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ໃນຜ່ານມາ ນີ້, ຜູ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫລາຍຄົນກໍຈະປະສົບພົບພໍ້ເລື່ອງ ການບໍລິການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງຜູ້ປະກອບການຢູ່ໃນຕົວ ເມືອງເຮົາແມ່ນລຳບາກຫລາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຕ່ລະສາຍທາງ ຂອງລົດອອກເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຕາມ ຄຸ້ມບານຕ່າງໆ ນັ້ນເພິ່ນຈະດຳ ເນີນໄປພຽງອາທິດລະເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນແຕ່ລະຄົວເຮືອນຈະ ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາຂີ້ເຫຍື້ອໃນ…

ເຈົ້າຂອງສວນພຶກສາ ອອກປາກລາຍຮັບຍັງລ້ຽງພະນັກງານບໍ່ກຸ້ມ

ສວນພຶກສາ ແຫຼ່ງທ່ຽວ ທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່,ໂດຍນັກລົງທຶນ ເອກະຊົນລາວສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອ ຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ພາຍຫຼັງທີ່ ເປີດບໍລິການໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມ ດ້ານຜູ້ລົງທຶນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ມີຜົນຕອບຮັບເປັນ ໜ້າພໍໃຈ, ແຕ່ລະເດືອນມີນັກ ທ່ອງທ່ຽວເພີ້ມຂຶ້ນ, ສະເລ່ຍ ຍອດ…

ປີທ່ອງທ່ຽວຢ່າເຮັດໃຫ້ກະເປົາຫ່ຽວ

ໂດຍ: ທິດກ່ຳ ຕາມທິດກ່ຳວ່າ: ມາຮອດ ປັດ ຈຸບັນເກືອບທຸກແຂວງ ແລະ ຫລາຍເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນທາງການໄປໝົດແລ້ວ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະແຂວງກໍມີແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ້າງກິດ ຈະກຳ, ນັບທັງມີການກຳນົດ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນມີກິດ ຈະກຳທີ່ຫລາກຫລາຍທັງໄດ້ ລາຍຮັບຢ່າງເປັນກອບເປັນກຳ…

ເປັນຫ່ວງນຳສະພາບ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

​ເພື່ອນ​ຜູ້​ອ່ານ​ທີ່​ພັກ​ແພງ, ກໍ​ດັ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ​ແລ້ວ​ວ່າ: ປັດຈຸບັນ​ແມ່ນ​ຍຸກ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຂດ​ແດນ, ບັນດາ​ສື່​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສື່​ທີ່​ເພິ່ນ​ເອີ້ນ​ວ່າ: ສື່​ໃໝ່ ຫລື ​ເວົ້າອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ກໍ​ແມ່ນ​ສື່​ສັງຄົມ​ອອນ​ລາຍ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍຕົວ​ແຮງ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ສັງຄົມ ​ແລະ ຊັ້ນຄົນ​ຕ່າງໆ​ ທີ່​ໃຜໆ​ກໍ​ສາມາດ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂ່າວ​ຄາວ​ຕ່າງໆ​ຜ່ານ​ສື່​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ບັນນາທິການ ​ແລ້ວ​ແຕ່​ຜູ້​ຈະ​ເຮັດ, ຜູ້​ຈະນຳ​ສະ​ເໜີ, ບາງ​ອັນ​ກໍ​ເປັນ​ຂ່າວ​ດີ, ບາງ​ອັນ​ກໍ​ເປັນ​ຂ່າວ​ຮ້າຍ, ຕົວະ​ຍົວະ​ຫລອກ​ລວງ ນັບ​ທັງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ການ​ເມືອງ ​ແລະ…