ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ

 ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ເວົ້າ ເລື່ອງການສົ່ງເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ງ່າຍດາຍບານໃດ, ບໍ່ແມ່ນ ເຮັດມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວກໍຈະສາ ມາດບັນລຸຄວາມຕ້ອງການ ນັ້ນໄດ້. ກໍດັ່ງຫລາຍຄົນໃຫ້ຄວາມ ຫວັງເປີດປີທ່ອງທ່ຽວອອກ ມາກໍໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄຫລເຂົ້າມາໂລດ, ນີ້ອາດ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ທັນແທດ ເໝາະປານໃດ….

ໄມ້ນາຍທຶນໄດ້, ໄພທຳມະຊາດປະຊາຊົນຮັບ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ  ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງທັງຫລາຍ, ກໍນັບ ວ່າເປັນໜ້າເສຍດາຍ, ເມື່ອ ກ່ອນປະເທດເຮົາໄດ້ຂຶ້ນຊື່ ລືນາມວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທຳ ມະຊາດພູຜາປ່າໄມ້ດົກໜາ, ມີຊີວະນາໆພັນຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ. ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ກັບທຳ ມະຊາດໄດ້ຢ່າງກົມກືນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ, ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ…

ຝົນມາພາໃຫ້ທາງເພ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ຝົນມາພາໃຫ້ທາງເພ, ນີ້ອາດແມ່ນຄຳແກ້ຕົວແບບງາຍໆ ຂອງເບື້ອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ເພາະວ່າກໍເປັນ ແນວນັ້ນແທ້, ພໍກ້າວສູ່ລະດູຝົນ ປີໃດຫລາຍເສັ້ນທາງໃນປະ ເທດເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທັນທີໂລດເພາະບັນດາເສັ້ນ ທາງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ພຽງພໍຈະຮັບການອັ່ງຂັງ ຂອງນ້ຳຝົນ ແລະ ນ້ຳໜັກ ຂອງລົດສັນຈອນໄປມາໃນ…

ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃນຍາມພັກຮຽນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ຍາມພັກຮຽນ ຂອງນັກຮຽນສາຍສາມັນສຶກ ສາ, ໄດ້ມາເຖິງແລ້ວແຕ່ຈະ ເຮັດແນວໃດເພື່ອໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຫວ່າງດັ່ງກ່າວມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກໍຂໍຊົມເຊີຍ. ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີຫລາຍ ໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງກັນສອນເພີ່ມ ໃນວິຊາຕ່າງໆ, ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ, ທັງ ເປັນການສ້າງສາຍຮັບເພີ່ມ…

ດີໃຈລັດຖະບານເຂັ້ມງວດຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ເອົາລະເຖິງວ່າ ຊ້າກໍຍັງດີກວ່າບໍ່ເຮັດ, ຖ້າເວົ້າ ໃນເລື່ອງການຫ້າມລ່າສັດ, ຊື້ ຂາຍສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດ ຫວງຫ້າມທີ່ໃກ້ ຈະສູນພັນຢູ່ ປະເທດເຮົາແມ່ນມີມາແຕ່ດົນ ແລ້ວ, ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ດັ່ງກ່າວບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າ ທີ່ຄວນ,…

ຜະລິດຫລາຍ ຫາຍຈາກຄວາມທຸກຈົນ

ໂດຍ: ທິດກ່ຳ ໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ, ໂດຍສະເພາະມະຕິ 9 ແລະ 10, ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີແຫ່ງລັດແຕ່ ລະໄລຍະ, ແຜນພັດທະນາຊົນ ນະບົດຕະຫລອດເຖິງບັນດາ ຄຳສັ່ງ ແລະ ມາດຕະການ ຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ ວາງອອກຖືວ່າ ເປັນການ…

ການເກັບຄ່າຝາກລົດຊະຊາຍໄດ້ກຳເລີບມາອີກແລ້ວ

ໂດຍ: ທ່ຽງທຳ ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ກໍນັບວ່າ ເປັນການ ຍາກ ເມື່ອໃຜຜູ້ໜຶ່ງຍັງຄິດເຫັນ ແຕ່ຕົນເອງຫລາຍກວ່າສິດຜົນ    ປະໂຫຍດຂອງຊາດບ້ານ ເມືອງແລ້ວ, ການສວຍໂອ ກາດກໍຈະກຳເລີບຂຶ້ນມາທັນ ທີຄື: ດັ່ງສະພາບການສວຍ ໂອກາດເກັບເງິນຄ່າຝາກລົດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ…

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນສະຫລອງວັນເດັກຢ່າງສົມຊື່

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ ບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ບັນດາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆ, ຈະຄຶກຄື້ນ ແລະ ຟົດຟື້ນຄືຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນບໍ່? ນັບແຕ່ເດີກຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸ ນາ, ວັນແຫ່ງມີຄວາມໝາຍ ທາງປະຫວັດສາດນີ້, ຫລາຍ ຈຸຫລາຍຜ່ອງຕ່າງ ກໍໄດ້ຈັດ…

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າໃຫ້ສວານທາງກັນ

ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ບົດຂຽນນີ້ ຈຸດປະ ສົງຫລັກ ແມ່ນຊາຍພະເນ ຈອນ ຢາກຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການບໍລິ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດ ເຮົາກໍ ດັ່ງຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າປີ 2018 ນີ້ ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ, ເຊິ່ງນັບແຕ່ເດືອນມັງ ກອນມາຮອດປັດຈຸບັນເຫັນ ວ່າ…

ລະວັງ! ຜົນຮ້າຍການຈູດບັ້ງໄຟ

ໂດຍ: ຊາຍພະເນຈອນ  ສະບາຍດີ, ເພື່ອນຜູ້ອ່ານ ທີ່ຮັກແພງ, ມື້ນີ້ຊາຍພະເນ ຈອນຂໍນຳສະເໜີຕື່ມອີກກ່ຽວ ກັບຜົນຮ້າຍຂອງການຈູດບັ້ງ ໄຟ, ກໍດັ່ງພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນ ແລ້ວວ່າ: ງານບຸນປະເພນີ ຂອງປະຊາຊົນລາວເຮົາທີ່ ເຄີຍປະຕິບັດສືບທອດກັນມາ ແຕ່ເຫິງນານແລ້ວຕາມຄວາມ ເຊື່ອ ເພື່ອຂໍຟ້າຂໍຝົນຈາກພະ ຍາຟ້າແຖນຊ່ວຍດົນບັນດານ ໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາຫົດຜົນລະ ປູກຂອງຝັງ….