5 ຈຸດເດັ່ນຂອງການລ້ຽງລູກໃຫ້ມີ “ລະບຽບ” ແບບຍີ່ປຸ່ນ

ລ້ຽງລູກໃຫ້ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດ: ຄົນຍີ່ປຸ່ນນິຍົມລ້ຽງລູກຢູ່ນອກເມືອງຫຼາຍກວ່າການມີເຮືອນຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍພໍ່ແມ່ຈະເປັນຄົນທຽວມາເຮັດວຽກໃນເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນໄວເດັກຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ໄດ້ມີໝູ່ຄູ່ຫຼິ້ນໃນໄວດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຜູກພັນກັບຊຸມຊົນ ບໍ່ຖືກສັງຄົມໃນເມືອງຫຼໍ່ຫຼອມຈົນເກີດໂຣກບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມລໍາບາກ ຫຼືຫຼົງໄຫຼໃນວັດຖຸ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຊຶ່ງຈະເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍກວ່າ. ສ້າງຈິດສໍານກໃຫ້ລູກເຫັນຄວາມສໍາຄັນປະໂຫຍດສ່ວນລວມມາກ່ອນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ການຕົງຕໍ່ເວລາ ບໍ່ມີການປົກປ້ອງເມື່ອລູກເຮັດຜິດ 5. ໃຫ້ກໍາລັງໃຈລູກ

ໄພແຝງຈາກ “ນໍ້າຢາປັບຜ້ານຸ່ມ” ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດ

  ຜະລິດຕະພັນນໍ້າຢາປັບຜ້ານຸ່ມ ຖືເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ເກືອບໝົດທຸກເຮືອນ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນຸ່ງມີກິ່ນຫອມດົນ ແລະ ຜະລິດສູດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຈົນເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຖິງໄພແຝງທີ່ຕາມມາ. ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າຢາປັບຜ້ານຸ່ມ  ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມີຄວາມລຽບ, ນຸ່ມ, ປ້ອງກັນການເກີດໄຟຟ້າສະຖິດ ຊ່ວຍໃຫ້ຮີດໄດ້ງ່າຍ, ຫຼຸດການຢັບຂອງເຄື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງເປິເປື້ອນຕິດເຄື່ອງນຸ່ງຍາກຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປຽກນໍ້າຍາກຂຶ້ນ. ນໍ້າຢາປັບຜ້ານຸ່ມທໍາງານໂດຍເຄືອບພື້ນຜິວຂອງເສັ້ນໃຍຜ້າທີ່ມີຊັ້ນບາງຂອງສານເຄມີ ຊຶ່ງສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ ມີຄຸນສົມບັດໃນການຫຼໍ່ລື່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍນຸ່ມນວນ…

ເຕືອນໄວ້ 8 ຢ່າງຫ້າມເຮັດເດັດຂາດຫຼັງກິນເຂົ້າແລງ

ມາເບິ່ງ 8 ສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດຫຼັງກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ແລະ 8 ສິ່ງຫ້າມນັ້ນມີຫຍັງແດ່? ຢ່າກິນໝາກໄມ້ຕາມເຂົ້າໄປທັນທີ: ການວິໄຈຂອງຄະນະຜູ້ສຶກສາໃນທາງໂພສະນາການ ແລະ ອາຫານກຸ່ມໜຶ່ງໃນສະຫະລັດອະເມລິການ ສະຫຼຸບວ່າໝາກໄມ້ຈະມີກົດ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຍ່ອຍຕົວເອງໄດ້ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນຕ້ອງລະວັງຢ່າກິນໝາກໄມ້ຫຼັງອາຫານທັນທີ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ເພາະນໍ້າຍ່ອຍໃນໝາກໄມ້ຈະໄປຍ່ອຍອາຫານຫຼັກຈົນສະພາບນໍ້າຍ່ອຍໝົດຄວາມເປັນກົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ຖືກຍ່ອຍ ແລະ…

error: Content is protected !!