ໄຮໄລ້ ການຊະນະນອກ ຂອງ ອັນເດ ສຸຄຳທາດ ນັກສົກ UFC ເຊື້ອຊາດລາວ

ເອັນເດ ສຸຄຳທາດ ເກີດວັນທີ 23 ເດືອນຕຸລາ ປີ 1988 ອາຍຸ 29 ປີ  ປະຈຸບັນຖືສັນຊາດ ອາເມລະກາ ແຕ່ພໍ່ແມ່ເປັນ ຄົນລາວ ທີ່ ຍາຍມາອາໃສຢູ່ປະເທດ ອາເມລິກາ. ອັນເດເລີ່ມຫລິ້ນກິລາ ໂດຍການເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູ ເຕະບານ…

error: Content is protected !!