ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021

ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - 001 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021
ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - Untitled design - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ກຸມພານີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021; ແຜນການພັດທະນາຂະ        ແໜງການເງິນ ໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ (2021-2025), ແຜນວຽກຈຸດສຸມປີ 2021 ເຊັ່ນ: ວຽກງານງົບປະມານ, ຄັງເງິນ, ວຽກສ່ວຍສາອາກອນ, ພາສີ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຈະໄດ້ສະເໜີນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ແຜນງານການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງການເງິນ; ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ວຽກກວດກາ.

ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - 002 300x200 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານຮອງນາຍົກໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ໄດ້ມີການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍມາດຕະການ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ເປັນອັນໃໝ່ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ປັບຫລຸດ ແລະ ເພີ່ມບາງອັດຕາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງບັນດາກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການແຈ້ງ-ມອບອາກອນຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍໄດ້ສັບປ່ຽນພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະ ພັກເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານໃນຊ່ວງໄລຍະເຝົ້າລະວັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ໃນຂົງເຂດລາຍຈ່າຍ ແມ່ນໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍປະຢັດການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ, ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນເງິນນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ. ພ້ອມໄດ້ອອກນິຕິກໍາໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ໂດຍໄດ້ອອກມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນອະນຸມັດລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິໃນບາງລາຍຈ່າຍເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບການໄປວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ; ກວດກາການເບີກຈ່າຍຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ສະເພາະລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ວຽກງານຮີບດ່ວນ; ໄດ້ສະເໜີພາແຫ່ງຊາດດັດແກ້ງົບປະມານ ໂດຍມີການແຈ້ງຫລຸດແຜນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍ ເປັນຕົ້ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ດັດສົມ, ສົ່ງເສີມຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 10% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ມາດຕະການລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດແມ່ນໄດ້ເລື່ອນຊະລໍໄວ້ ຫລື ໂຈະການອະນຸມັດຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກໄລຍະສຸມໃສ່ວຽກບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ເພີ່ມການຂາດດຸນຂຶ້ນຕື່ມ ຈາກ 3,77% ເປັນ 5,87% ຂອງ GDP.

ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021

ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - 003 300x200 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດໄດ້ 22.619 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,53% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 20.410 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99,86% ຂອງແຜນການດັດແກ້ (ຖ້າທຽບໃສ່ໃນໄລຍະດຽວກັນຫລຸດລົງ 13,6%), ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 31.204 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93,7% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ໃນນັ້ນ ຂາດດຸນປະມານ 8.585 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 81,2% ແຜນດັດແກ້ ຫລື ເທົ່າກັບ 4,83%, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງກໍເຫັນວ່າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີສົມຄວນ.

ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021
ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຂະແໜງການເງິນຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2021
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!