ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025

ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025 - savannakhet - ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025
ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025 - Untitled design - ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025

ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ ໄດ້ກໍານົດ 11 ວຽກໃຫຍ່ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາຄື:
1: ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກໃຫ້ກາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມຈຸດພິເສດແລະທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ,ຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກແລະຍຸຕິທໍາ.

2: ປະຕິບັດແນວທາງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ ຮັບປະກັນໃຫ້ກໍາລັງມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ,ມີລະບຽບວິໄນ,ມີຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາສະເພາະ,ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ກ້າວໜ້າແລະທັນສະໄໝ.

3: ສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງແລະໝັ້ນທ່ຽງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຽາຍຕົວໃນລະດັບ 7,5-8% ຕໍ່ປີ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະທັນສະໄໝ.

4: ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕົວເມືອງແລະຊົນະບົດບ່ອນຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ,ແນໃສ່ສ້າງເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ແຕ່ລະເຂດຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແນໃສ່ນຫັນປ່ຽນການດໍາລົງຊີວິດແລະການທໍາມາຫາກິນແບບດັ່ງເດີມໄປສູ່ແບບແຜນທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ມີວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວຫນ້າ.

5:ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງແລະການຕະລາດຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ລະເຂດເປັນອັນລະອຽດ ພ້ອມຍູ້ແຮງການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດນ້ອຍ,ກຸ່ມການຜະລິດແລະຄອບຄົວຕົວແບບໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊີວະພາບ,ສະອາດ,ປອດສານພິດ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະລາດໃຫ້ສາມາດປ່ຽນແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.

6: ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານທີ່ດິນ,ແຫລ່ງນໍ້າ-ອາກາດ ເພື່ອຜະລິດສະບຽງອາຫານ ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ ສະໜອງໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນແລະສົ່ງອອກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູແລະປົກປັກຮັກສາ ປ່າໄມ້ສາມປະເພດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າເພີ່ມຂຶ້ນ.

7: ປັບປຸງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອເຊື່ອມໂຢງແລະເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແລະບໍລິການຕາມແລວເສດະກິດ.

ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025 - Wave100S AD to Website 2020 0 - ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025

8:ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນແລະສືບຕໍໍ່ປັບປຸງການຈັດແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍງົບປະມານຂອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ,

9: ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາການສຶກສາແລະສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,ລະບົບສາມັນສຶກສາ,ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນະພາບ,

10:ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍຍົກສູງຄວາມສັກສິດ ແລະປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃຫ້ຖືກຕາມມາດຕະຖານ,ຕາມຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ;ເພີ່ມທະວີມາດຕະການປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ,ຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ,ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ,ມີຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ,ອໍານວຍຄວາມສະດວກ,ວ່ອງໄວ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລະບົບການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ.

11: ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຕາມແນວທາງຂອງພັກ.ພົວພັນກັບບັນດາແຂວງຂອງປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະປະເທດໃກ້ຄຽງ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນແລະຄໍານຶງເຖິງປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດຈາກການເຊື່ອມໂຢງພາກພື້ນແລະສາກົນ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,ເຮັດໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆຂອງແຂວງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025
ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025 - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ສະຫວັນນະເຂດ ກໍານົດ 11 ຂໍ້ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຮອດປີ 2025
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!