ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 

- The official national currency in Laos is the Lao kip K - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 
- Untitled design - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 

ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າສະພາບໜີ້ສີນຂອງພາກລັດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສົມຄວນ, ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນຫວ່ງຫລາຍ ແລະ ຢາກຮູ້ວ່າລັດຖະບານຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວກະຊວງການເງິນໄດ້ຊີ້ແຈງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ບັນຫາດັ່ງກ່າວກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສໍາລັບກະຊວງການເງິນແມ່ນຈະຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງພາລະບົດຂອງກະຊວງ ແລະ ຂອງບັນດາກົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສັງລວມໜີ້ສິນຢ່າງລວມສູນ ແລະ ວາງມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເພື່ອສາມາດສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນແມ່ນໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີນີ້. ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ເວົ້າລວມແລ້ວຍອດໜີ້ທັງໝົດລວມທັງໜີ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສົມຄວນ, ຊຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັດກຸມໃນຕໍ່ໜ້າ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ຮັບຮູ້ແລ້ວໃນການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄື: ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດປັດຈຸບັນກວມ 52% ຂອງ GDP ແລະ ໜີ້ສິນພາຍໃນກວມ 6.3% ຂອງ GDP (ສະເພາະແຕ່ພັນທະບັດພາຍໃນບໍ່ລວມໜີ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ).

ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບໜີ້ຕ່າງປະເທດທີ່ກູ້ຢືມມາລົງທຶນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແລະ ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ, ແຕ່ບັນດາໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນເປັນໂຄງການທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ມີຜົນຕອບແທນສູງ, ຖ້າມີການຄຸ້ມຄອງດີກໍຈະສາມາດທົດແທນໜີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ, ສະເພາະການສະເໜີກູ້ຢືມແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການວິເຄາະວິໄຈຢ່າງລະອຽດ, ລະມັດລະວັງ, ແຕ່ການກູ້ຢືມທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເພດານທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ.

ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາຍໃນເຫັນວ່າ: ເປັນສາເຫດສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດສະພາບຄ່ອງໃນປັດຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ, ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມີການກູ້ຢືມເກີນຄວາມອາດສາມາດຂອງງົບປະມານທີ່ຈະຊໍາລະຄືນ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຖືເປັນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ, ໂດຍໄດ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານເພື່ອຊໍາລະໃນແຕ່ລະປີ, ຊຶ່ງໃນແຜນ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານປີ 2016 ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການຊໍາລະໜີ້ສິນ 700 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ຈໍານວນ 400 ຕື້ກີບແມ່ນເພື່ອຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ 300 ຕື້ກີບສໍາລັບໜີ້ພັນທະບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປັນເຈົ້່າການໃນການສັງລວມຄືນໜີ້ສິນທັງໝົດຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ, ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນເງິນປະມານ 13 ພັນກວ່າຕື້ກີບ, ພັນທະບັດ 2 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ແລະ ລັດຖະບານກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆ, ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ຊຶ່ງຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຕາມພາຍຫລັງ. ອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຫັນວ່າໃນປີ 2015-2016 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນແມ່ນບໍ່ມີແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະລົງກວດກາປະເມີນຄືນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ກາງໄປຫາສູງ, ຖ້າເຫັນວ່າໂຄງການໃດມີປະສິດທິຜົນຕໍ່າກໍຈະໃຫ້ຢຸດ ແລະ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ 
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!