5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ

5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ - 1584724669 8489 - 5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ
5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ - Untitled design - 5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ

ທ່ານຢາກພັດທະນາຕົນເອງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ ? ທ່ານຢາກເປັນຄົນເຮັດວຽກທີ່ເກັ່ງ, ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມສາມາດໂດດເດັ່ນ, ເປັນທີ່ຈັບຕາເບິ່ງ, ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ, ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ຫລື ໄດ້ຂຶ້ນເງິນເດືອນ, ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງພັດທະນາໃນພາກສ່ວນໃດແດ່ ? ມາເບິ່ງທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃຫ້ໂດດເດັ່ນຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດທາງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

  • ທັກສະດ້ານພາສາ : ທຸກມື້ນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາໄດ້ ເພາະພາສາແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະໃນການເຮັດວຽກນັ້ນ ພາສາເປັນທັກສະສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທັງພາສາລາວທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ, ຖືກກາລະເທສະ, ພາສາທີ 2 ແມ່ນພາສາອັງກິດ ກໍຄວນຝຶກຝົນ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອເປີດໂອກາດການເຮັດວຽກໃນລະດັບນາໆຊາດເພີ່ມຕື່ມຫລາຍຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງພາສາທີ 3, 4, 5 ຕາມທີ່ທ່ານສົນໃຈ ຫລື ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້. ເອີ້ນໄດ້ວ່າຍິ່ງຮູ້ພາສາກໍຍິ່ງເປີດໂລກກະທັດຂອງທ່ານໃຫ້ກ້ວາງຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນນຳ.
  • ທັກສະໃນການສື່ສານ : ເຖິງທ່ານຈະມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາທີ່ເກັ່ງຫລາຍປານໃດ ຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກການເອົາມາໃຊ້ຢ່າງຖືກວິທີ ຄວາມສາມາດທາງພາສານັ້ນກໍຈະບໍ່ຖືກເອົາມາໃຊ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ. ທັກສະໃນການສື່ສານເປັນອີກທັກສະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະໃນສັງຄົມການເຮັດວຽກ ເຮົາຕ້ອງມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຜູ້ທີ່ມີສິລະປະໃນການສື່ສານຍ່ອມໄດ້ປຽບກ່ວາຜູ້ອື່ນ ທັງການຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ໂດຍສະເພາະການເວົ້າເຊີນຊວນຊັກຊວນ ດຶງດູດໃຈ, ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ, ອະທິບາຍ, ຖະແຫລງການ, ການເວົ້າໃນບ່ອນສາທາລະນະ ເປັນຕົ້ນ.
  • ທັກສະທາງເຕັກໂນໂລຊີ : ໃນຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບສະມາດໂຟນເກືອບຈະເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ທັກສະທາງເຕັກໂນໂລຊີເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນດັ່ງທັກສະພື້ນຖານທີ່ຄວນມີຕິດໂຕເອົາໄວ້ແດ່ ເຊັ່ນ : ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດັ່ງ ການຮັບສົ່ງອີເມລ, ການແຊັດ, ການໂພສບົດຄວາມອອນລາຍ ຫລື ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນຕົ້ນ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີບາງໂປຣແກຣມ ປຽບດັ່ງໂປຣແກຣມບັງຄັບທີ່ທຸກຄົນຄວນໃຊ້ເປັນ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍກໍພໍໃຊ້ວຽກໄດ້ໃນລະດັບພື້ນຖານ ເຊັ່ນ : ໂປຣແກຣມ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ແລະ ໂປຣແກຣມພື້ນຖານທີ່ກົງຕາມໜ້າວຽກຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ : Photoshop, Illustration, Lightroom ເປັນຕົ້ນ ຫາກທ່ານມີທັກສະເຫລົ່ານີ້ຕິດໂຕໄວ້ກໍຈະເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນໂຕທ່ານໃຫ້ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
  • ທັກສະໃນການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ : ການວາງແຜນກ່ອນເລີ່ມລົງມືເຮັດວຽກເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະຖ້າທ່ານສາມາດວາງແຜນໄດ້ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນຮັດກຸມ ແລະ ມີການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ລົງມືປະຕິບັດໂຕຈິງ ຜົນງານທີ່ໄດ້ກໍຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ທັກສະໃນການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ ລວມໄປເຖິງທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ເປັນທັກສະທີ່ທຸກຄົນຄວນມີ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ, ຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ, ເປັນຫົວໜ້າ, ເປັນຜູ້ຈັດການຜູ້ດູແລ ແລະ ບໍລິຫານວຽກພາຍໃນອົງກອນ ທັກສະນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້.
  • ທັກສະໃນການຈັດການອາລົມ : ໃນການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງພົບພໍ້ກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຄວາມກົດດັນ, ຕ້ອງພົບປະກັບຄົນຫລວງຫລາຍ ທັກສະໃນການຈັດການກັບອາລົມຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສະຕິໃນການເຮັດວຽກ, ສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກໄດ້ ລວມໄປເຖິງສາມາດຮັບມືກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫົວໜ້າ, ລູກນ້ອງ, ລູກຄ້າໄດ້. ໃນເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດຫລີກເວັ້ນການພົບພໍ້ກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບສະຖານະການ ແລະ ບຸກຄົນເຫລົ່ານີ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ມີສະຕິ ແລະ ຊານສະຫລາດ.
5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ
5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ
5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງ ແລະ ໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!