u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ

u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - b344bdb9 30ad 4fb9 9b11 82ec366f9c48 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ
u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - AGL banner - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ

ໃນຊ່ວງເດືອນ ກຸມພາ 2021, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ u-money ເພືອ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນແບບມີເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໂຄງການຂອງທຶນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານໂລກ (World Bank)  ໂດຍໂຄງການ ຈະປະຕິບັດຢູ່ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງແຂວງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍການເບີກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫາກໍພົ້ນທຸກ ຈຳນວນ 42.000 ຄົນ , ຕົກເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 14 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນ 4 ປີ.

u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - 86cf4f98 8bac 4073 a87e 6227bda78a08 1024x766 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - 163563314 3656020851186446 2336695462054734846 o 1024x768 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ

ການປະສານງານກັບ u-money ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນແກ່ປະຊາຊົນຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດຕ່າງແຂວງໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວໂດຍກົງ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ  ການເດີນທາງໄປມາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີເງື່ອນໄຂຫຍຸ້ງຍາກດ້ານພາຫະນະ, ເສັ້ນທາງແລະອື່ນໆ ການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ u-money ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍແກ່ປະຊາຊົນໃນໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັນເວລາ ແລະ ປອດໄພບໍ່ເສຍເວລາຫຼາຍ.

ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ່ 9-15 ມີນາ 2021 ທີມງານ u-money ແລະສົມທົບກັບ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງພົບປະກັບກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະສະຫະກອນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເພື່ອສໍາຫຼວດເອົາຂໍ້ມູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກຸ່ມບ້ານເປົ້າ ທີ່ກະກຽມທົດລອງການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຄັ້ງທຳອິດ ລວມມີທັງໝົດ 12 ບ້ານ, ນອນໃນ 12 ເມືອງ 4 ເເຂວງ (ເເຂວງ ຫົວພັນ, ເເຂວງ ຊຽງຂວງ, ເເຂວງ ອຸດົມໄຊ, ເເຂວງ ຜົ້ງສາລີ) ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ເເບບມີເງື່ອນໄຂ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງການເບີກຈ່າຍ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ 2021 ເຊິ່ງສະເລ່ຍການເບີກຈ່າຍເງິນໂດຍຜ່ານ ຊ່ອງທາງຢູມັນນີ ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ 180.000 ກີບ/ເດືອນ/ 1 ຄົນ.

u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ

ການຮ່ວມມືກັບ  u-money ເຂົ້າມານຳໃຊ້ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອູດໜູນໂດຍກົງ, ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ, ປອດໄພ, ເພາະເງິນອຸດໝູນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະໂອນເຂົ້າເບີໂທລະສັບໂດຍກົງຂອງຜູ້ຮັບ ປະຊາຊົນ ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ກັບບັນດາຮ້ານຕົວແທນບໍລິການທີ່ມີເຖີງຂັ້ນບ້ານ,ພະນັກງານ unitel, ປ່ອງບໍລິການໄດ້ຢ່າງສະດວກ ເຊິ່ງເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງການສະໜອງບໍລິການການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂຜ່ານບໍລິການ u-money ໃນເຂດຫ່າງໄກ, ເຂດຊົນນະບົດ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ງ່າຍດາຍ, ປອດໄພ, ທ່ວງທັນເວລາ,  ແນ່ນອນຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຢາກຂອງປະຊາຊົນ ຊ່ວຍໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ນັບມື້ດີຂຶ້ນ

u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ
u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - u-money ສົມທົບກັບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກະກຽມການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!