ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ

ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ - kitchen vibe - ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ

ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ - 5 - ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ
ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ - 3 - ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ
ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ - 4 - ຄຳປະຕິຍານຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ