5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ

5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ - XAY 0131 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ - Untitled design - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະ​ສຸມໃສ່ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງ​ໆໃນ 5 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ ​ໃຫ້ບັນລຸ 5 ເປົ້າໝາຍຕົ້ນ​ຕໍ່ ​ໂດຍ​ຈະ​ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຕາມ 8 ທິດທາງລວມ ​ແລະ 5 ​ແຜນ​ງານ ເພື່ອກໍານົດທິດທາງ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລັດ, ອົງການນິຕິບັນຍັດທີ່ກໍານົດໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກໍານົດໃນກົດໝາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່.

ທ່ານ ຄຳ​ໃບ ດຳລັດ ຮອງ​ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້ ​​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມີນາ 2021 ນີ້​ວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດຕາມ 8 ທິດທາງລວມ ຄື: 1. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ລັດ ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດໍາເນີນການ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ລະບົບກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດກັບລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການປະສານງານ ລະ ຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສະດວກ ໂລ່ງລ່ຽນຫລາຍຂຶ້ນ; 3. ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ;4. ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດຫມາຍ, ມະ ຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ; 5. ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວິຊາການທີ່ເປັນເສນາທິການ; 7. ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ພາລະບົດບາດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ, ຫລາຍຊ່ອງທາງ ​ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ; 8. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະ ເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ເປັນຕົ້ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ລັດຖະສະພາອາຊຽນ (AIPA), ລັດຖະສະພາສາກົນ(IPU); ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ທຶນຮອນຈາກອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ.

ພ້ອມ​ນັ້ນ, ຍັງຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ແຜນງານຄື: 1. ຈະຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ສູ້ຊົນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ທັງ 96 ສະບັບ ໃນນີ້, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 38 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 58 ສະບັບ; 2: ຮັບປະກັນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະ ເທດ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; 3. ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; 4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນກົງຈັກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 5. ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບລັດຖະສະພາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຕາມແນວທາງຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງ ປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄຸນນະພາບ, ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາ ຊົນ.

5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ ປະຕິບັດ 8 ທິດທາງລວມ ແລະ 5 ແຜນງານ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!