5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ

5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - 040302 2021 - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ
5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - Untitled design - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ

ຫລາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ ຫລື ຂີ້ໄຫ້ນັ້ນມັກຈະເປັນຄົນອ່ອນແອ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ ເພາະວ່າການຮ້ອງໄຫ້ຖືວ່າເປັນສັນຍານທຳອິດຂອງເຮົາຕັ້ງແຕ່ເກີດມາເລີຍ ທີ່ທ່ານໝໍຈະພະຍາຍາມຕີກົ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອງຮ້ອງໄຫ້ ຖ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ໃດຮ້ອງໄຫ້ສະແດງວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນເກີດຢ່າງສົມບູນແບບ ສະນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຄວນຄິດວ່າການຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນແມ່ນອາການຂອງຄົນອ່ອນແອ ແລະ ບົດຄວາມນີ້ຈະຍົກເຫດຜົນ 5 ຂໍ້ທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວເວລາພົບຄົນທີ່ເຂົາຮ້ອງໄຫ້ກໍຢ່າໄປເວົ້າໃຫ້ເຂົາ.

5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - 070302 2021 300x300 - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ

5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ
  1. ພວກເຂົາບໍ່ຢ້ານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ : ຄົນບາງຄົນນັ້ນຢາກຈະຮ້ອງໄຫ້, ແຕ່ກໍຕ້ອງກັ້ນນຳ້ຕາເອົາໄວ້ ບາງເທື່ອເຫັນແລ້ວກໍເມື່ອຍແທນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະເຮັດເປັນເຂັ້ມແຂງຢູ່ພາຍນອກ, ແຕ່ວ່າພາຍໃນນັ້ນອ່ອນແອເກີນຈະອົດທົນໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ ເຂົາຈິງໃຈຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ, ເຂົາຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນເຂົາຢາກຈະຮ້ອງ ແລະ ມີສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮ້ອງໄຫ້ ພວກເຂົາບໍ່ຕົວະຕົນເອງ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຂັ້ມແຂງ.
  2. ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່ານຳ້ຕາສາມາດຟື້ນຟູຈິດໃຈ : ບາງເທື່ອການຮ້ອງໄຫ້ອອກມາກໍສາມາດຟື້ນຟູຈິດໃຈຂອງເຮົາໄດ້, ບາງຄົນເມື່ອໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ ພວກເຂົາກໍຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ຕ່າງຈາກຄົນທີ່ພະຍາຍາມກັ້ນນຳ້ຕາບໍ່ສະແດງອອກມາ ພວກເຂົາຊຳ້ພັດຮູ້ສຶກບໍ່ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນເມື່ອເວລາທີ່ເຮົາຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຫລັ່ງສານ Toxin ທີ່ຊ່ວຍໃນການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ນຳ້ຕາຂອງເຮົາຍັງຊ່ວຍກຳຈັດແບັກທີເຣຍໃນດວງຕາໄດ້ນຳ.
  3. ການຮ້ອງໄຫ້ສາມາດບຳບັດຈິດໃຈພວກເຂົາໄດ້ : ຈາກການວິໄຈພົບວ່າການຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນຈະເປັນການກະຕຸ້ນສານເອນດໍຟິນ ຫລື ຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມສຸກໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າບາງເທື່ອການຮ້ອງໄຫ້ກໍບໍ່ແມ່ນຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນໂສກເສົ້າສະເໝີໄປ. ການຮູ້ສຶກປື້ມປິຕິຍິນດີ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ຄືກັນ ແລະ ການຮ້ອງໄຫ້ກໍຊ່ວຍບຳບັດຈິດໃຈຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັນ.
  4. ພວກເຂົາບໍ່ສົນເລື່ອງເພດ ແລະ ສິ່ງທີ່ສັງຄົມຄາດຫວັງ : ໃນສັງຄົມຂອງເຮົານັ້ນ ການທີ່ແມ່ຍິງຮ້ອງໄຫ້ຈະໝາຍເຖິງພວກນາງກຳລັງອ່ອນແອ ຫລື ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແລະ ເສຍໃຈ, ແຕ່ຫາກເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຄົນຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນກາຍເປັນຜູ້ຊາຍ ພວກເຂົາຈະຖືກດູໝິ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນລູກຜູ້ຊາຍ, ບໍ່ມີຄວາມເປັນຊາດຊາຍ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ທຸກຄົນສາມາດທີ່ຈະຮ້ອງໄຫ້ໄດ້ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
  5. ພວກເຂົາບໍ່ໄລ່ໃຜອອກໄປໃນເວລາທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ : ຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ນັ້ນພວກເຂົາມັກຈະຕ້ອງການໃຜຈັກຄົນມາຄອຍປອບໃຈ ແຕກຕ່າງຈາກຄົນທີ່ບໍ່ຄິດທີ່ຈະຮ້ອງໄຫ້ໃຫ້ໃຜເຫັນ ຄົນເຫລົ່ານີ້ມັກຈະໄລ່ຄົນອື່ນໄປເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນມາເຫັນດ້ານທີ່ອ່ອນແອ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄົນທີ່ສົນໃຈພວກເຂົາຫລາຍ.
  • ແລະນີ້ກໍແມ່ນ 5 ຂໍ້ທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ ການທີ່ເຮົາເບິ່ງໃຜທີ່ຮ້ອງໄຫ້ວ່າເປັນຄົນອ່ອນແອ ຖືວ່າເປັນການຕັດສິນຄົນພຽງພາຍນອກ ໃນບາງສະຖານະການນັ້ນແມ່ນແຕ່ໂຕທ່ານເອງກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທົນໄດ້ດອກ ຖ້າຫາກວ່າມີເລື່ອງຫຍັງມາກະທົບໃຈເຮົາແທ້ໆ.
5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ
5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 5 ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມັກຮ້ອງໄຫ້ຈຶ່ງເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!