ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ - 582 - ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ - Untitled design - ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ​ໄດ້ສະໜອງທຶນ ຈຳນວນ 7,9 ຕື້ກວ່າກີບ ​ເຂົ້າ​ໃນ 11 ​ໂຄງການ ຄື: ສະໜອງໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1 ໂຄງການ, ກົມປ່າໄມ້ 1 ໂຄງການ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ 1 ໂຄງການ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ 1 ໂຄງການ, ອັດຕະປື 1 ໂຄງການ ແລະ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ 2 ໂຄງການ, ກົມນິຕິກໍາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ໂຄງການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1 ໂຄງການ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1 ໂຄງການ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 1 ໂຄງການ. ​ພິທີ​ເຊັນ​ສັນຍາສະໜອງທຶນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ວັນ​ທີ 29 ມີນາ 2021 ລະ​ຫວ່າງ ທ່ານນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກອງ​ທຶນປົກປັກຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 11 ໂຄງການ ໂດຍມີທ່ານ ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍພາກສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ທຶນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສວນພຶກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ແບບມີສວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ ໄລຍະທີ 2, ມູນຄ່າ 1,4 ຕື້ກວ່າກີບ ໄລຍະ 2 ປີ ​ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າໝາຍເພື່ອປ້ອງກັນ ການບຸກລຸກທໍາລາຍຕົ້ນໄມ້, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທີ່ດິນສວນພຶກສາສາດ ຈໍານວນ 268 ເຮັກຕາ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ກໍານົດຂອບເຂດ, ປັກຫລັກໝາຍ ແລະ ສ້າງຮົ້ວອ້ອມ;  ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ມູນຄ່າ 1 ຕື້ກີບ ໄລຍະ 3 ປີ ​​ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໂຄງການສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວປະ ຫວັດສາດ ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ 150 ລ້ານກີບ ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ປະຊາຊົນ 5 ບ້ານ ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ 3 ໂຮງຮຽນຄື: ເມືອງວຽງໄຊ 2 ໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ 1 ໂຮງຮຽນ;  ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການອະນຸລັກແຫລ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເຂດໜອງຟ້າ ແຂວງອັດຕະປື ໄລຍະ 2, ມູນຄ່າ 854 ລ້ານກີບ  ໄລຍະ 3 ປີ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກແຫລ່ງນໍ້າເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນໝອງຟ້າ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄວາມຢືນຍົງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ;  ສະໜອງໃຫ້ໂຄງການສ້ອມແປງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າ 260 ລ້ານກີບ ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອໃຫ້ເທດສະບານເມືອງເຟືອງ ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມປາສະຈາກຄວາມເປີເປື້ອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີມົນລະພິດຕໍ່ຊຸມຊົນ;  ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມູນຄ່າ 928 ລ້ານກີບ  ໄລຍະ 1 ປີ ​ແນ​ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຂອບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສ່ວນ​ໂຄງການ  ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳປຸຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ນ້ຳປຸຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມູນຄ່າ  505 ລ້ານກີບ ໄລຍະ 3 ປີ ເພື່ອສ້າງ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍເປັນຕົວແບບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອານຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກປະຊາຊົນ; ໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາຫລວດສືບສວນ-ສອບສວນ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນອາຊະຍາກໍາ ໃນການປົກປັກຮັກສາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມູນຄ່າ 1,7 ຕື້ກວ່າກີບ  ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດສືບ ສວນ-ສອບສວນ ທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຖານຂໍ້ມູນອາຊະຍາກໍາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;  ໂຄງການສ້າງຈິດສໍານຶກ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກົມກອງທະຫານທົ່ວກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະທີ 3, ມູນຄ່າ 350 ລ້ານກີບ ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ດັດປັບເຂົ້າກັບແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

 ໂຄງການ ຂຽວສະອາດງາມຕາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ມູນຄ່າ 300 ລ້ານກີບ ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເມືອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ; ໂຄງການຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ  ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ມູນຄ່າ 295 ລ້ານກີບ  ໄລຍະ 2 ປີ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເມືອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ, ພະນັກງານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ  ສະໜອງ 7 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃນ 11 ໂຄງການ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!