Nikon ກໍາລັງຈະເອົາຈິງກັບ ມິລເລີຣເລສ

- advert banner 728 90 728x90 - Nikon ກໍາລັງຈະເອົາຈິງກັບ ມິລເລີຣເລສ

​ໃນອາທິດຜ່ານມາ ມີຂ່າວໃຫຍ່ໃນວົງການກ້ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍອອກມາວ່າ Nikon ກໍາລັງພັດທະນາກ້ອງມິລເລີຣ​ແບບໃຫມ່ ແລະ ຄັ້ງນີ້ເປັນການເອົາແບບຈິງຈັງ ໂດຍແຫຼ່ງຂ່າວນີ້ ມາຈາກການແປບົດສໍາພາດຂອງປະທານບໍລິສັດ Nikon ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ຂ່າວນີ້ຍັງມີຄວາມຄຸມເຄືອຢູ່ວ່າເປັນເລື່ອງຈິງ ຫຼື ບໍ່.

            ແຕ່ຕອນນີ້ ຂ່າວກັບມາເອົາຈິງໃນຕະຫຼາດມິລເລີຣເລສ ມີຄວາມຈະ​ແຈ້ງຂຶ້ນມາແລ້ວ ເມື່ອຫລ້າສຸດມີຕົວແທນຈາກ Nikon ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຖະແຫຼງການໄປຍັງເວັບໄຊ dpreview .

            ໃນ​ໄລຍະເວລາທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກ້ອງມິລເລີຣເລສລຸ້ນໃຫມ່ ແລະ ມັນຈະມີປະສິດທິພາບຕາມທີ່ລູກຄ້າຄາດຫວັງ ລວມທັງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບເລນຊັ້ນດີ ມີເຕັກໂນໂລຊີການປະເມີນຜົນພາບຊັ້ງສູງ ມີຄວາມແຂງແກ່ນ, ຫົດ​ຢືດ ແລະໃຊ້ໄດ້ດີ.

            ໃນເມື່ອຍັງບໍ່ມີການປະກາດສະເປກກ້ອງມິລເລີຣເລສລຸ້ນໃຫມ່ອອກມາຢ່າງຈະ​ແຈ້ງ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແຕ່ຄໍາຢືນຢັນທີ່ສົ່ງມາຈາກ Nikon ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມັກໃນກ້ອງແບບນີ້ໄດ້ຊຸ່ມຊື່ນຫົວໃຈກັນແນ່ນອນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນວ່າ Nikon ຍັງບໍ່ຍອມ​ເສຍ​ໄຊໃນຕະຫຼາດກ້ອງມິລເລີຣເລສ ແລະ ຫວັງຈະໃຫ້ກ້ອງຮູບແບບນີ້ເປັນຕົວຊ່ວຍເພີ່ມສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບທາງຍີ່​ຫໍ້​ດັ່ງກ່າວ.

            ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທາງ Nikon ຈະອອກມິລເລີຣເລສຂະໜາດ Full frame ຫຼື ຈະອອກມິລເລີຣທີ່ມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກ້ອງ Nikon Df           ຫຼື ທາງ Nikon ຈະຜະລິດກ້ອງທີ່ມີເລນເມົ່າຮູບແບບໃຫມ່ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄໍາຖາມທີ່ລໍຖ້າຄໍາຕອບ ແລະ ທຸກສິ່ງຈະກະຈ່າງແຈ້ງເມື່ອ Nikon ເປີດໂຕມິລເລີຣເລສລຸ້ນໃຫມ່.

         

 

- new3 - Nikon ກໍາລັງຈະເອົາຈິງກັບ ມິລເລີຣເລສ
- lattana 1 - Nikon ກໍາລັງຈະເອົາຈິງກັບ ມິລເລີຣເລສ
error: Content is protected !!