ສະພາບຫລັງໄຟໃຫມ້ ສູນການຄ້າຊັງຈຽງ

ສະພາບຫລັງໄຟໃຫມ້ ສູນການຄ້າຊັງຈຽງ
ວັນທີ 15/7/2017 ໄດ້ມີ ທ່ານ ພັນໂທ ຈັນທະບູນ ມະນີວົງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສຳພາດກັບນັກຂ່າວພວກເຮົາວ່າ: ການດັບເພິງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງປະຫວັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍໄໝ້ຜ່ານມາ ໄຟໄດ້ໃຫມ້ກວ່າ 430 ຮ້ານຄ້າ
ການດັບເພິງຄັ້ງນີ້ມີພາກສ່ວນທີ່ມາຊ່ວຍກະຄື: ນະຄອນຫລວງ 6 ຄັນ, ກົມມອດໄພ 4 ຄັນ, ອພບ 2 ຄັນ, ເດີນບິນ 1 ຄັນ, ທະຫານ 1 ຄັງ ລວມທັງໝົດ 14 ຄັນ.
ການມອດໄຟເລີ່ມແຕ່ 17:45 – 22:00 ຖືກວ່າສາມາດສະກັດກັ້ນໄພໄວ້ໄດ້
ປະຈຸບັນໄດ້ມີທະຫານມີຄຸມຄອງປ້ອງກັນ 102 ຄົນ, ມີຕຳຫລວດມາເຮັດໜ້າທີ່ດູແລເບິ່ງແຍ່ງຄວາມເສຍຫາຍ.

error: Alert: Content is protected !!