ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - Untitled design - ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ການເງິນເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການຟື້ນໂຕຂອງພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ອີງຕາມບົດລາຍງານການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2021, ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2021 ທີ່ມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.

ອີງຕາມຫົວຂໍ້ຫລັກຂອງບົດລາຍງານ ການສະໜອງທຶນແກ່ການຟຶ້ນໂຕຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ, ລັດຖະບານຄວນນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນແກ່ການພັດທະນາການເງິນ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທາງການເງິນທີ່ຖືກອອກແບບ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ບົດລາຍງານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ໃຊ້ມາດຕະການທາງງົບປະມານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອເລັ່ງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງການເງິນ ເພື່ອການພັດທະນາທາງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ. ກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແມ່ນມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ສຳລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການວັດແທກຜົນກະທົບ ສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການເງິນເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ດຶງດູດຈິດໃຈ ໂດຍສະເພາະພາກເອກະຊົນ.

ທ່ານ ຢະສຸຍຸກິ ສະວາດະ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ກ່າວວ່າ: ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ລາຍໄດ້ຂອງລັດ ຖະບານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການລະບາດ. ລັດຖະບານຄວນເສີມສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຕະຫລາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ.  ດັ່ງນັ້ນ, ການເງິນເພື່ອການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຕີບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນໂຕໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາການສະໜອງເງິນເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກເອກະຊົນ. ການປ່ຽນແປງຄວາມມັກຂອງນັກລົງທຶນ ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນ. ຫລາຍກວ່າ 30 ພັນຕື້ໂດລາ ຫລື ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງຊັບສິນທົ່ວໂລກ, ດຽວນີ້ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານທີ່ນຳໜ້າໂດຍການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງບໍລິຫານ.

ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ
ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ການເງິນເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນແກນກາງ ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!