EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ

EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - xEU Vaccination Certificate - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - kitchen vibe - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ

ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບໂດສມີທ່າອ່ຽງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ ໂດຍຕ້ອງເປັນວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ.

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2021, ຄະນະກຳມາທິການເອີຣົບສະເໜີຄຳແນະນຳຕໍ່ປະເທດສະມາຊິກເຖິງການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຫ້າມເດີນທາງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ຫລັງຈາກຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການສັກວັກຊີນທີ່ດີຂຶ້ນ ລວມທັງສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປ່ຽນໄປ.

EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ

ໂດຍໃນຂໍ້ສະເໜີນີ້ ນອກຈາກນັກເດີນທາງທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ຄວບຄຸມການລະບາດໄດ້ດີຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາແລ້ວ ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບຈຳນວນໂດສຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ ທີ່ທາງສະຫະພາບເອີຣົບອະນຸມັດ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຕາມຖະແຫລງການຍັງລະບຸວ່າ: ອາດມີການຂະຫຍາຍໄປເຖິງວັກຊີນທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ນຳອີກ.

ປັດຈຸບັນ ລາຍຊື່ວັກຊີນທີ່ອົງການຢາແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ (EMA) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກອະນຸມັດນັ້ນກົງກັນ ບວກກັບວັກຊີນຂອງໄຟເຊີ, ໂມເດິນາ, ແອສຕຣາເຊນເນກາ ແລະ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ, ແຕ່ທີ່ມີຄວາມຕ່າງກັນຢູ່ຄືວັກຊີນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພິຈາລະນາ.

ສຳລັບວັກຊີນທີ່ EMA ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ນັ້ນ ປະກອບມີ ຄຽວແວັກ (CureVac), ໂນວາແວັກ (Novavax) ແລະ ສະປຸດນິກ ວີ (Sputnik V), ສ່ວນທາງ WHO ກຳລັງພິຈາລະນາຂຶ້ນທະບຽນຊິໂນແວັກ (Sinovac) ແລະ ຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ໂດຍຄາດວ່າຈະປະກາດຜົນພາຍໃນອາທິດນີ້ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະພິຈາລະນາວັກຊີນສະຟຸດນິກ ວີ ເປັນຊະນິດຕໍ່ໄປ ຖ້າໄດ້ຮັບເອກະສານເພີ່ມຕື່ມຈາກຜູ້ພັດທະນາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ອ້າງອີງ:

https://ec.europa.eu/com…/presscorner/detail/en/ip_21_2121

EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - 5 - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - 4 - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ - 3 - EU ກຽມເປີດຮັບນັກເດີນທາງທີ່ສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສ ສະເພາະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ