ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

- 041707 - ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
- Untitled design - ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

ມື້ນີ້ເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບມໍລະດົກ ເຊິ່ງມັກຈະເປັນບັນຫາສະເໝີກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນບໍ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ກ່ອນວ່າຈະມອບຫຍັງໃຫ້ໃຜ ແລະ ຈຳນວນເທົ່າໃດແດ່ ເພື່ອຫລຸດບັນຫາເຫລົ່ານີ້ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີທາງອອກມານຳສະເໜີທ່ານ.

  1. ຢ່າປົກປິດຖານະທາງການເງິນຂອງຄອບຄົວ : ທ່ານຄວນບອກໃຫ້ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເມຍ, ຜົວ ຫລື ລູກໆ (ສຳລັບຄົນໂສດກໍມີພໍ່ແມ່ ຫລື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ) ວ່າຄອບຄົວມີຊັບສິນຫຍັງແດ່ ຫລື ມີໜີ້ສິນຫລືບໍ່, ມີເທົ່າໃດ ຫາກມີໜີ້ສິນກໍຄວນສັ່ງລູກຫລານວ່າເມື່ອທ່ານຕາຍໄປຢ່າລືມເອົາມໍລະດົກໄປໃຊ້ເຈົ້າໜີ້ໃຫ້ໝົດໜີ້ ຢ່າເຮັດເປັນຄົນບໍ່ຢາກໃຊ້ໜີ້ ທັງນີ້ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນຂີ້ປາກຄົນວ່າຄອບຄົວຂອງເຮົາເປັນໜີ້ເປັນສິນແລ້ວບໍ່ໃຊ້. ນອກຈາກຈະບອກໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງໃນວົງໃກ້ຊິດຮູ້ດ້ານຊັບສິນວ່າມີຫຍັງແດ່ແລ້ວ ກໍຄວນບອກຕື່ມວ່າເກັບມ້ຽນຢູ່ໃສ, ໃຜເປັນຜູ້ມີອຳນາດຈັດການ, ຊັບສິນບາງປະເພດມີທະບຽນ ເຊັ່ນ : ທີ່ດິນກໍມີໃບຕາດິນ, ເງິນຝາກທະນາຄານກໍມີບັນຊີ, ຫຸ້ນກໍຈະມີໃບຫຸ້ນ ຫລື ຝາກໄວ້ກັບ Brokers, ຄຳກໍເກັບໄວ້ໃນຕູ້ນິລະໄພຂອງທະ ນາຄານ, ມີກຸນແຈ ຫລື ລະຫັດລັບໃນການເປີດປິດຕູ້, ຄົນໃກ້ຊິດເຫລົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານມີຫຍັງ ແລະ ຈະຈັດການກັບມໍລະ ດົກໄດ້ແນວໃດ. ການຖິ້ມມໍລະດົກກ້ອນໃຫຍ່ໄວ້ໂດຍບໍ່ບອກໃຫ້ທາຍາດຮູ້ລ່ວງໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີບັນຫາໃນການຮັບມືກັບຊັບສິນຫລື ຄວາມຮັ່ງມີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ອາດເປັນຜົນຮ້າຍຫລາຍກ່ວາຜົນດີ.
  2. ອົບຮົມລູກຫລານໃຫ້ຮູ້ຈັກຈັດການກັບມໍລະດົກ ຫລື ຊັບສິນ : ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເປັນພື້ນຖານ ເພາະທຸກຄົນຢາກຈະໃຫ້ລູກເບິ່ງແຍງດູແລກິດຈະການ ຫລື ຊັບສົມບັດໄປດົນໆ ຫາກລູກໆ ຫລື ທາຍາດຂາດປະສົບການໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຈັດການ ກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານກຳລັງນຳພາພວກເຂົາໄປສູ່ຫົນທາງແຫ່ງຄວາມຫາຍະນະ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມໍລະດົກໄປຈຳນວນຫລາຍແລ້ວບໍລິຫານບໍ່ເປັນສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຟຸມເຟືອຍ ຫລື ຮ້າຍໄປກ່ວານັ້ນອາດຈະເອົາໄປຫລິ້ນການພະນັນ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ເລີຍວ່າຫາກເປັນແນວນີ້ອີກບໍ່ດົນຊັບສົມບັດ ຫລື ມໍລະດົກທີ່ໄດ້ມາກໍຈະໝົດກ້ຽງ ແລ້ວເຂົາກໍຈະປະສົບຄວາມລຳບາກຫລາຍກ່ວາຕອນບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລະດົກອີກ.
  3. ຢ່າຢ້ານການທົດລອງ : ພໍ່ແມ່ຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກເຮັດວຽກແຕ່ຍັງນ້ອຍ ໃນຕອນຍັງເປັນນັກຮຽນ ກໍອາດຈະຫາວຽກໃຫ້ເຮັດໃນເວລາພັກແລ້ງ ປະຈຸບັນເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຫລາຍຄົນເຮັດວຽກໄປນຳຮຽນໄປນຳ ເຮັດວຽກເສີມ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຂາຍອາຫານ, ຂາຍເຂົ້າໜົມ, ຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ ນອກຈາກພວກເຂົາຈະມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ແລ້ວ ເຂົາຍັງມີຄວາມພູມໃຈວ່າເງິນທີ່ຫາມາເອງມີຄ່າຫລາຍກ່ວາຈະແບມືຂໍຈາກພໍ່ແມ່ເປັນປະຈຳ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເງິນວ່າຫາຍາກຊໍ່າໃດ.
  4. ຊ້າໆໄດ້ພ້າເຫລັ້ມງາມ : ຄວນມອບເງິນ ຫລື ຊັບສົມບັດໃຫ້ລູກຕາມອາຍຸຂອງເຂົາ ຖ້າລູກອາຍຸພຽງແຕ່ 20 ປີ ກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະໃຫ້ເງິນໄປຫລາຍໆບາດດຽວ ເພາະເຂົາຈະບໍລິຫານບໍ່ເປັນ, ເມື່ອເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍໆລະບາຍຊັບສິນໃຫ້ເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານຄວນບອກລາຍລະອຽດຊັບສິນກ້ອນໃຫຍ່ເມື່ອເຂົາອາຍຸ 35 ຫລື 40 ປີ ຂຶ້ນໄປກໍໄດ້.
  5. ເບິ່ງໃນໄລຍະໃກ້ : ຕ່າງຊາດມັກຈະແນະນຳວ່າຢ່າຫ່ວງຫລານຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຖ້າທ່ານອົບຮົມລູກໃຫ້ດີ ລູກກໍຈະເບິ່ງແຍງຫລານໄດ້ເອງ, ຫລາຍຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກຜິດທີ່ວ່າຕອນຍັງເປັນບ່າວເປັນສາວບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ເວລາກັບລູກ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນແລ້ວມີຫລານ ຈຶ່ງຢາກຊົດເຊີຍໂດຍທຸ້ມເທໃຫ້ຫລານ ຢ່າລືມວ່າທ່ານຄວນວາງໃຈໃນໂຕລູກປ່ອຍໃຫ້ເຂົາດູແລຫລານ ແລະ ຈັດການມໍລະດົກທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ ຈາກນັ້ນເຂົາຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ຊັບສົມບັດແນວໃດ ຫລື ຈະມອບໃຫ້ຫລານຂອງທ່ານຕໍ່ແນວໃດ.
  6. ອົບຮົມສັ່ງສອນລູກໃຫ້ດີກ່ອນແບ່ງມໍລະດົກ : ບັນຫາທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີກໍຄື ພໍ່ແມ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການອົບຮົມສັ່ງສອນລູກໆ ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ທ່ານຈະມອບເງິນໃຫ້ເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່ ຄວນໃຫ້ເວລາກັບລູກໆໃຫ້ຫລາຍຈະດີກ່ວາ ເພາະຄວາມຮັກເປັນສິ່ງປະເສີດທີ່ສຸດທີ່ພໍ່ແມ່ຈະມອບໃຫ້ໄດ້ນອກເໜືອຈາກການສຶກສາ.

ສຸດທ້າຍ ຫາກທ່ານຢ້ານວ່າມອບມໍລະດົກໃຫ້ແລ້ວລູກຈະຟ້າວເອົາໄປຂາຍ ທ່ານກໍອາດຈະໃຊ້ວິທີປ່ຽນມໍລະດົກນັ້ນເປັນເງິນສົດ ແລ້ວເອົາເຂົ້າຝາກທະນາຄານກິນດອກເບ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເປັນງວດໆໃນໄລຍະຍາວກໍໄດ້ ເຊິ່ງຫາກທ່ານມອບໃຫ້ເຂົາເປັນເງິນສົດ ເຂົາອາດເອົາເງິນໄປໃຊ້ຢ່າງຟຸມເຟືອຍ ບໍ່ດົນເງິນກໍໝົດ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍດາຍ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຫລັກການບໍລິຫານຈັດການມໍລະດົກເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!