Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ

-              - Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ
- AGL banner - Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ

ເວລານີ້ ຖ້າເວົ້າເຖິງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໄປທົ່ວໂລກ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືວັກຊີນຈາກບໍລິສັດ “ໂມເດິນາ” ປັດຈຸບັນມີຍອດສັ່ງຊື້ວັກຊີນແລ້ວຫລາຍກວ່າ 600 ລ້ານໂດສ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ: ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຄົນໄດ້ຈຳນວນຫລາຍ, ວັກຊີນເຫລົ່ານີ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ບໍລິສັດມະຫາສານ ລວມທັງຊ່ວຍໜູນໃຫ້ມູນຄ່າບໍລິສັດຂອງໂມເດິນາເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງກ້າວກະໂດດໃນເວລາພຽງຊົ່ວພິບຕາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຢ້ອນກັບໄປໃນທ້າຍປີ 2019 ເຖິງວ່າບໍລິສັດຈະມີມູນຄ່າປະມານ 6,5 ພັນລ້ານໂດລາແລ້ວ, ແຕ່ຊື່ຂອງໂມເດິນາຍັງບໍ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງຫລາຍຄົນ ເນື່ອງຈາກສະຕຣາອັບໄບໂອເທັກອາຍຸກວ່າ 10 ປີເຈົ້ານີ້ ຍັງບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນອັນໃດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ວາງຈຳໜ່າຍໄດ້ ແລະ ນັບແຕ່ IPO ໃນເດືອນທັນວາ 2018 ລາຄາຫຸ້ນຂອງໂມເດິນາເກືອບບໍ່ເລື່ອນໄປໃສ.

     ແລ້ວໂມເດິນາມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ແນວໃດ ? ມາເບິ່ງເສັ້ນທາງຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຂົາ.

ຢ້ອນກັບໄປໃນປີ 2010 ໂມເດິນາໃນເວລານັ້ນໃຊ້ຊື່ວ່າ ModeRNA Therapeutics ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາສະເຕັມເຊລ “ເດິຣິກ ຣອສຊີ” ຮ່ວມກັບໝູ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດອີກ 3-4 ຄົນ. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຂົາມາຈາກການສຳຫລວດຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນເອງ ແລະ ເບິ່ງວ່າຈະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຈາກສິ່ງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນ ຣອສຊີ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອລວມກັບສົມມຸດທີ່ພວກເຂົາສົງໄສວ່າຮ່າງກາຍມະນຸດສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຮັກສາພາຍໃນຕົວເອງໄດ້ ຫລື ບໍ່. ພວກເຂົາຈຶ່ງເບິ່ງວ່າ: ນີ້ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ສາມາດນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການບຳບັດຮັກສາພະຍາດ ແລະ ຜະລິດວັກຊີນໄດ້.

ພາລະກິດທີ່ຊັດເຈນ ນຳມາເຊິ່ງເມັດເງິນລົງທຶນກ້ອນທຳອິດຈາກເວນເຈີແຄປິຕໍທີ່ມຸ່ງລົງທຶນໃນບໍລິສັດໄບໂອເທັກຄື Flagship Ventures (ໃນພາຍຫລັງປ່ຽນຊື່ເປັນ Flagship Pioneering) ຂອງ “ນູບາ ອະເຟຢັນ” ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງໂມເດິນາອີກຄົນໜຶ່ງ.

ເງິນລົງທຶນໃນຊ່ວງທຳອິດໃຊ້ໄປກັບການຫາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ຂະນະທີ່ທີມງານກໍເລີ່ມສຶກສາກ່ຽວກັບການວິໄຈໃໝ່ໆທີ່ເນັ້ນການນຳເອົາ mRNA ໄປໃຊ້ປ່ຽນແປງເຊວຫລາຍຂຶ້ນ.

ການເລີ່ມຕົ້ນເປັນບໍລິສັດແທ້ໆ ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2011 ໂມເດິນາ ໄດ້ຮັບເງິນລົງທຶນຈຳນວນຫລາຍຈາກແອສຕຣາເຊນເນກາ ຈຳນວນ 240 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບສັນຍາ 5 ປີ ໃນການຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາການໃຊ້ mRNA ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ລວມທັງພະຍາດມະເຮັງ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ໂມເດິນາກໍໄດ້ຮັບການລົງທຶນອີກຫລາຍເທື່ອເຊັ່ນ: ປີ 2014 ການລົງທຶນຈາກ Merk ມູນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາ ໃນການຮ່ວມກັນພັດທະນາວິທີປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອ; ປີ 2014 ການລົງທຶນຈາກ Alexion Pharmaceuticals ມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ໃນການພັດທະນາວິທີປິ່ນປົວພະຍາດຫາຍາກບາງຊະນິດ; ປີ 2015 ການລົງທຶນຈາກມູນນິທິ Bill & Melinda Gates ມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການວິໄຈພະຍາດ HIV/AIDs, ຈົນໃນປີ 2018 ໂມເດິນາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ ແລະ IPO ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນທັນວາ ແລະ ປັດຈຸບັນມີການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາວັກຊີນ ລວມທັງແນວທາງການປິ່ນປົວທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນການທົດລອງແລ້ວຫລາຍກວ່າ 20 ຊະນິດ.

ເມື່ອໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ ການເນັ້ນສະເພາະການສ້າງວັກຊີນ ແລະ ແນວທາງການປິ່ນປົວໂດຍໃຊ້ mRNA ເຮັດໃຫ້ໂມເດິນາມີຄວາມຊ່ຽວຊານພຽງພໍທີ່ຈະນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໄປສູ້ກັບໂຄວິດ ບວກກັບໂມເດິນາກໍກຳລັງທົດລອງວັກຊີນໃນຂັ້ນຄລີນິກເຖິງ 2 ຊະນິດ ຄືວັກຊີນພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃນຄື MERS ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຊິກ້າທີ່ມີຍຸງເປັນພາຫະ.

ເມື່ອໄດ້ຮັບລະຫັດພັນທຸກຳເຊື້ອໂຄວິດຈາກຈີນໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2020 ໂມເດິນາເອີ້ນໄດ້ວ່າຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ພ້ອມພັດທະນາວັກຊີນໂຄວິດໃນທັນທີ ປຽບເໝືອນພໍ່ຄົວທີ່ຕັ້ງເຕົາໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າພຽງສ່ວນປະສົມມາປຸງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ, ໂມເດິນາສ້າງການພົວພັນທີ່ດີກັບສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເລີ່ມການທົດລອງໃນຂັ້ນຄລີນິກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ

ຖ້າຈະຖາມວ່າ ໄວຊໍ່າໃດ ? ຕ້ອງບອກວ່າເປັນຄວາມໄວທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເພາະຫລັງຈາກເຈົ້າຄອງລັດແມສຊາຊູເຊດປະກາດໃຫ້ໂຄວິດເປັນພາວະສຸກເສີນໄດ້ 1 ອາທິດ, ວັນທີ 10 ມີນາ ໂມເດິນາກໍເລີ່ມທົດລອງຂັ້ນຄລີນິກໃນໄລຍະ 1 ໂດຍສັກວັກຊີນໃຫ້ຜູ້ທົດລອງ 45 ຄົນ. ຂະນະທີ່ລັດຖະບານກາງເປີດຕົວໂຄງການ Operation Warp Speed ໃນຊ່ວງກາງເດືອນພຶດສະພາ ເພື່ອເລັ່ງພັດທະນາການທົດລອງການປິ່ນປົວ ແລະ ວັກຊີນໂຄວິດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ໂມເດິນາໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກລັດຖະບານສູງເຖິງ 4.000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອແລກກັບວັກຊີນ 200 ລ້ານໂດສ.

ເຮັດໃຫ້ໂມເດິນາຕ້ອງເລັ່ງຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດໃນນໍວູດ ເນື່ອງຈາກຕອນທຳອິດໂຮງງານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ຜະລິດວັກຊີນປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງໃນປະລິມານເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ໂມເດິນາເລີ່ມທົດລອງຂັ້ນຄລີນິກໃນໄລຍະທີ 3 ເຊິ່ງມີການທົດລອງໃນອາສາສະໝັກ 30.000 ຄົນ.

ການທົດລອງດຳເນີນໄປຈົນຮອດເດືອນພະຈິກ ໂມເດິນາໄດ້ປະກາດຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງວັກຊີນ ຕາມຫລັງໄຟເຊີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ໂດຍວັກຊີນຂອງໂມເດິນາໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງເຖິງ 94,5%.

ໂມເດິນາຍັງໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຊື້ວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທັງຈາກລັດຖະບານອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ການາດາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໂດຍໃນເດືອນກຸມພາ 2021 ໂມເດິນາລະບຸວ່າມີຍອດສັ່ງຊື້ວັກຊີນທີ່ຕົກລົງແລ້ວ 641,5 ລ້ານໂດສ.

ໂມເດິນາຍັງຄາດຄະເນວ່າ: ດີມານຂອງວັກຊີນອາດຈະຍັງມີຕໍ່ເນື່ອງໄປອີກ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດວາງແຜນຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດເພີ່ມ ໂດຍໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະຜະລິດວັກຊີນໄດ້ປະມານ 800-1.000 ລ້ານໂດສ ແລະ ເພີ່ມເປັນ 3.000 ລ້ານໂດສ ໃນປີ 2022.

ຜົນສຳເລັດຈາກວັກຊີນໂຄວິດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ໂມເດິນາໄດ້ເທົ່າໃດ ?

ໄຕມາດ 4/2019 ມີລາຍໄດ້ 4 ລ້ານໂດລາ, ໄຕມາດ 4/2020 ມີລາຍໄດ້ 571 ລ້ານໂດລາ, ໄຕມາດ 1/2020 ມີລາຍໄດ້ 8 ລ້ານໂດລາ, ໄຕມາດ 1/2021 ມີລາຍໄດ້ 1.900 ລ້ານໂດລາ. ລາຍໄດ້ລວມໃນປີ 2019 ມີ 60 ລ້ານໂດລາ, ປີ 2020 ມີ 803 ລ້ານໂດລາ, ສ່ວນໃນປີ 2021 ໂມເດິນາຄາດຄະເນວ່າຈະສ້າງຍອດຂາຍວັກຊີນໄດ້ເຖິງ 19.200 ລ້ານໂດລາ ແລະ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຫຸ້ນຂອງໂມເດິນາເພີ່ມຂຶ້ນແບບບໍ່ຢຸດ ໂດຍຄັ້ງໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 630% ສົ່ງຜົນໃຫ້ມູນຄ່າບໍລິສັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ປັດຈຸບັນ ໂມເດິນາ ມີມູນຄ່າໃນຕະຫລາດປະມານ 6,4 ໝື່ນລ້ານໂດລາ.

ນູບາ ອະເຟຢັນ ເບິ່ງວ່າ: ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂມເດິນາປະສົບຜົນສຳເລັດ ສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກວິທີຄິດແບບສະຕາຣອັບຂອງພວກເຂົາ. ນັ້ນຄືການເຮັດວຽກອັນແສນເມື່ອຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ກ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ, ຂັບເຄື່ອນອົງກອນໃຫ້ໄວ ແລະ ແລ່ນຕາມເປົ້າໝາຍ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງການຍຶດໝັ້ນໃນປັດຊະຍາຂອງວິທະຍາສາດ ຄື “ຕ້ອງເຂັ້ມງວດຕໍ່ການວິໄຈຫລາຍໆ’ ແລະ ເຖິງວ່າຕ້ອງເຮັດຢ່າງຮີບດ່ວນ ກໍຕ້ອງເນັ້ນໜັກວ່າຫລາຍຢ່າງອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງຈະສຳເລັດ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - Moderna ຈາກສະຕາຣອັບໄບໂອເທັກ ສູ່ບໍລິສັດວັກຊີນ 6 ໝື່ນລ້ານໂດລາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!