5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - 040504 2021 - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - AGL banner - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
  1. ຕັ້ງເວລາ : ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດສະມາທິໄປພ້ອມໆກັບການຈ້ອງເຂັມໂມງເພື່ອເບິ່ງເວລາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຕັ້ງໂມງປຸກ ຈາກໂທລະສັບ ຫລື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ຕາມຫລັກການແລ້ວທ່ານຄວນຕັ້ງເວລາໄວ້ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບ ການເຮັດສະມາທິໂດຍສົມບູນ, ແຕ່ໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນແທ້ໆມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານເອງ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ສຳຄັນເລີຍວ່າ ທ່ານຈະນັ່ງສະມາທິ 30 ວິນາທີ ຫລື 5 ນາທີ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າເວລາເທົ່ານີ້ມັນເໝາະສົມແລ້ວ.
  2. ໃຫ້ຕົນເອງຢູ່ຕິດພື້ນ : ການອອກກຳລັງກາຍຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ຖ້າທ່ານສາມາດນັ່ງ ຫລື ນອນລົງໄປກັບພື້ນໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ ສຳຄັນວ່າທ່ານຈະເລືອກເຮັດທ່າທາງເຫລົ່ານີ້ຢູ່ໃສ ຂໍພຽງສະຖານທີ່ນັ້ນສະດວກພໍສຳລັບການເຮັດສະມາທິ 5 ນາທີ ຂອງທ່ານສຳລັບການນັ່ງ ຖ້າຈະນັ່ງໄຂ່ວຂາຂຶ້ນຫ້າງລົງກັບພື້ນ ຫລື ນັ່ງຢູ່ເທິງຕັ່ງອີ້ ໂດຍວາງຕີນໄວ້ສຳຜັດກັບພື້ນ ຢ່າງໝັ້ນຄົງກໍໄດ້.
  3. ສຳຫລວດທ່າທາງ : ເຮົາຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າການນັ່ງຫລັງຂົດຫລັງງໍບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕັ້ງສະມາທິ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອສຳຫລວດທ່າທາງຂອງຕົນເອງວ່າຢູ່ໃນທ່າໃດ ຖ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ ພະຍາຍາມນັ່ງໃຫ້ຫລັງຊື່ ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ (ໂດຍບໍ່ເກັງ) ໃຫ້ບ່າໄຫລ່, ຄໍ ແລະ ກ້າມຜ່ອນຄາຍ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆໃຊ້ຈິດໃຈສຳຫລວດພາກ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໃນພາກສ່ວນທີ່ເຫລືອ ວ່າຍັງມີບໍລິເວນໃດທີ່ເກັງ ຫລື ເຄັ່ງຢູ່.
  4. ເຮັດແນວໃດກັບດວງຕາ : ຂະນະເຮັດສະມາທິ ທ່ານຈະຫລັບຕາ ຫລື ມືນຕາກໍໄດ້ ຖ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວ ທ່ານອາດຈະ ຢາກຫລັບຕາເພື່ອໃຫ້ສະຫງົບທີ່ສຸດ, ແຕ່ຖ້າທ່ານນັ່ງຢູ່ໃນສຳນັກງານທີ່ຄົນແອອັດ ທ່ານອາດຈະຢາກມືນຕາເຮັດ ສະມາທິ. ໃຫ້ຫາຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທ່ານ ໂດຍຫ່າງອອກໄປປະມານ 1 ແມັດ ຈົດຈໍ່ກັບສິ່ງນັ້ນຕະຫລອດການ ເຮັດສະມາທິ (ທ່ານອາດຈະຈ້ອງໃສ່ຈຸດຫຍັງກໍໄດ້ເທິງຄອມພິວເຕີ ຖ້າມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດສະມາທິໄດ້ໂດຍບໍ່ມີໃຜ ສັງເກດເຫັນ) ເພາະບໍ່ວ່າທ່ານຈະຫລັບຕາ ຫລື ມືນຕາ ຄວາມສຳຄັນກໍຄືການຍຶດໝັ້ນໃນການເຮັດສະມາທິ.
  5. ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈ : ເມື່ອເລີ່ມຈັບເວລາເຮັດສະມາທິ ໃຫ້ພະຍາຍາມໄປຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພະຍາ ຍາມປ່ຽນຮູບແບບການຫາຍໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ, ໝັ່ນສັງເກດວ່າທຸກລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ທ່ານກຳລັງ ຮູ້ສຶກແນວໃດ, ລົມຫາຍໃຈຕື້ນ ? ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າຫາຍໃຈບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີຫລືບໍ່ ? ຖ້າເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຈະມີວິທີ ຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກເລິກໆຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ເປັນທຳມະຊາດໄດ້ຫລືບໍ່.
  6. ສັງເກດຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນເອງ : ໄລຍະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດສະມາທິຕະຫລອດ 5 ນາທີ ກໍແມ່ນຕົວທ່ານເອງ ໂດຍສະເພາະຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈ ຈິດຂອງທ່ານຈະສຳຜັດໄດ້ເຖິງ ຊ່ອງວ່າງໃນຄວາມຄິດ, ອາລົມສັບສົນວຸ້ນວາຍທັງຫລາຍຈະພະຍາຍາມແຊກຊ່ອງວ່າງນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງກຳລັງຈົມຢູ່ກັບຄວາມຄິດຫຍັງກໍຕາມ ໃຫ້ດຶງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບມາຢູ່ລົມຫາຍໃຈ ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈວ່າທ່ານ ຫລຸດການຄວບຄຄຸມໄປຈັກເທື່ອແລ້ວ (ແຕ່ຈະເຮັດໄດ້ຖ້າຝຶກຝົນ) ທຸກເທື່ອທີ່ຫລຸດການຄວບຄຸມ ກໍພຽງແຕ່ກັບມາຈົດຈໍ່ ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກໃໝ່ ຈົນກ່ວາໂມງຈັບເວລາຈະດັງເຕືອນ.

5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - 010504 2021 300x180 - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

  • ຈະເຫັນວ່າວິທີເຮັດສະມາທິທັງ 6 ຂັ້ນຕອນນີ້ບໍ່ມີຫຍັງຊັບຊ້ອນ, ບໍ່ຕ້ອງສວດມົນໃດໆ ເພາະມັນເປັນການໃຊ້ເວລາ ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ກຳນົດເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ, ຫາສະຖານທີ່ໆເໝາະສົມ, ສຳຫລວດທ່າທາງຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈ ກໍສາມາດເພີດເພີນກັບຈິດໃຈທີ່ສະຫງົບໃນໄລຍະ 5 ນາທີນັ້ນໄດ້ແລ້ວ.
5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ -    AD conten website - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - lattana banner - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ - lattana banner 1 - 5 ນາທີກັບ 6 ຂັ້ນຕອນເຮັດສະມາທິເມື່ອສະຕິແຕກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!