7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ

7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ - 050504 2021 - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ - AGL banner - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
  1. ທ່ານຮູ້ວ່າຕ້ອງວາງແຜນເປົ້າໝາຍປະຈຳວັນ : ກຽມພ້ອມດີມີໄຊຊະນະໄປແລ້ວເຄິ່ງທາງ ເຊິ່ງການກຽມຄວາມພ້ອມ ກໍແມ່ນການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ທ່ານຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍໃນເຊົ້າມື້ໃໝ່, ຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ໃນມື້ນັ້ນ ອາດກຳນົດເກນ ຂັ້ນຕ່ຳ ວ່າມື້ນີ້ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດວຽກນີ້ຕ້ອງແລ້ວ. ເລີ່ມທຳອິດທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂັ້ມງວດຫລາຍ ຈະໄດ້ບໍ່ເຄັ່ງຄຽດ ຈົນເກີນໄປ ເມື່ອເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍຈຶ່ງຄ່ອຍປັບ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຍັງບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ ຢ່າຮີບຮ້ອນຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ຫລື ກົດດັນ ພຽງ ແຕ່ພະຍາຍາມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະທ່ານຈະຮຽນຮູ້ເອງວ່າການເຮັດວຽກບໍ່ສຳເລັດຕາມທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ບໍ່ດີປານໃດ ແລະ ອາດຈະກະທົບກັບຊີວິດສ່ວນຕົວເມື່ອວຽກຮີບດ່ວນເຂົ້າມາ ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ຕົນເອງສະບາຍກາຍ ສະບາຍໃຈ ທ່ານຈະຕັ້ງໃຈເຮັດມັນໃຫ້ດີເອງ.
  2. ພາຕົວເອງອອກຈາກຂອບເຂດຄວາມສະບາຍແດ່ : ຄົນເຮົາຈະບໍ່ມີມື້ພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ມີທາງໄດ້ຜົນຕອບແທບໃໝ່ໆ ຈາກການເຮັດສິ່ງເກົ່າໆ, ເມື່ອກ່ອນທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຂອບເຂດຄວາມສະບາຍດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວມັນອົບອຸ່ນກາຍໃຈ ທີ່ສຸດ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນກາຍໃຈກໍນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ, ແຕ່ມັນເປັນພຽງໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເທົ່ານັ້ນ ເພາະການເຮັດແຕ່ອັນໃດເກົ່າໆມັນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເບື່ອໜ່າຍ, ຄວາມຄິດຕັນ ແລະ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເບິ່ງເຫັນ ໂອກາດທີ່ລອຍມາຫາເຖິງໜ້າປະຕູ, ແຕ່ຖ້າທ່ານກ້າວອອກມາຈາກຂອບເຂດທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ທ່ານຈະໄດ້ສຳຜັດກັບສິ່ງໃໝ່, ບັນຍາກາດໃໝ່, ຍົກລະດັບຄວາມເປັນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງອາດຊ່ວຍສ້າງໄອເດຍໃໝ່ໆ, ວິທີແກ້ບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກ ເກົ່າ ແນ່ນອນວ່າຜົນຕອບແທນກໍຈະຕ່າງອອກໄປນຳ.
  3. ທ່ານຮູ້ວ່າບໍ່ຄວນເຮັດຫລາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ : ເມື່ອກ່ອນທ່ານອາດຄິດວ່າການເຮັດຫຍັງຫລາຍໆຢ່າງໃນເວລາ ດຽວກັນມັນເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສຳເລັດໄວ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າວໜ້າໄວຂຶ້ນ, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນຄວາມຕິດທີ່ຜິດ ເພາະການທີ່ບໍ່ ຈົດຈໍ່ກັບຫຍັງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ແລ້ວເລືອກທີ່ຈະສະຫລັບໄປສະຫລັບມາ ສົ່ງຜົນເສຍຫລາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ເນື່ອງຈາກສະໝອງຂອງທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນໃນການປັບຕົວໃຫ້ຈົດຈໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ປ່ຽນໄປມາແບບນີ້ ສະໝອງຂອງທ່ານຈະສັບສົນ, ຢ່າຫລົງຄິດວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ສະແດງວ່າທ່ານເກັ່ງ, ບໍ່ສຳຄັນວ່າທ່ານ ຈະເຮັດແລ້ວໄປຈັກວຽກ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄື ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດແລ້ວນັ້ນເຮັດໄດ້ດີປານໃດ.
  4. ທ່ານຮູ້ວ່າຕ້ອງລົງມືປະຕິບັດຈຶ່ງຈະຮູ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຈະແຈ້ງ : ການມີຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ ຫາກບໍ່ຮູ້ ວ່າຈະເອົາມັນໄປໃຊ້ແນວໃດ ຄືກັນກັບ ເຖິງຈະຮູ້ທິດສະດີ, ຮູ້ວິທີນຳໄປໃຊ້, ແຕ່ບໍ່ລົງມືເຮັດ ກໍບໍ່ມີທາງຮູ້ໄດ້ວ່າທິດສະດີ ທີ່ມີນັ້ນມັນເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ຫລືບໍ່, ໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຈະແຈ້ງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກການຄາດວ່າ ຫລື ເດົາເອົາ. ການເຮັດໃຫ້ ຄວາມຄິດ ເຊິ່ງເປັນນາມມະທຳໃຫ້ຈັບຕ້ອງໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທຸກຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຂະບວນການໆເຮັດວຽກ ຕາມຂັ້ນຕອນວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ເມື່ອເຮັດສຳເລັດກໍຕ້ອງທົດລອງວ່າໄດ້ຜົນແທ້ໆແມ່ນບໍ່ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນກໍຈະເຫັນບັນຫາທີ່ ຕ້ອງນຳແກ້ໄຂກັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຖ້າທ່ານຕິດນິໄສການເຮັດວຽກແບບນີ້ ທ່ານຈະເບິ່ງວ່າວຽກຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ.
  5. ມີວິທີທີ່ຈະຈົດຈໍ່ກັບວຽກ : ການຈົດຈໍ່ກັບວຽກເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ເວົ້າງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ, ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະດຶງສະມາທິຕົນເອງ ເຂົ້າໄປໃນຈຸດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກດຶງໃຫ້ເສຍສະມາທິໄດ້ງ່າຍນຳ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ເສຍສະມາທິໄປ ພຽງເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານຍ່າງເຂົ້າມາລົມວຽກນຳ ຄຳແນະນຳເລີ່ມຕົ້ນທີ່ອາດຊ່ວຍໄດ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຫ້າມຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ ເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ, ປິດການແຈ້ງເຕືອນຈາກໂລກອອນລາຍທັງຫລາຍ ຄ່ອຍໄປເປີດເບິ່ງ ໃນເວລາພັກ, ເປີດໂໝດຫ້າມລົບກວນໃນໂທລະສັບ, ເປີດໄວ້ພຽງແຕ່ການຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ, ໃຊ້ຫູຟັງເພື່ອເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງ ຕົນເອງ, ຫລີກເວັ້ນການໂສກັນໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ເກັບລາຍລະອຽດເວລາປະຊຸມວຽກໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
  6. ທ່ານຮູ້ວ່າຕ້ອງແບ່ງວຽກທີ່ມີບັນຫາອອກເປັນສ່ວນຍ່ອຍໆ : ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ຕ້ອງແກ້ບັນຫານັ້ນນີ້ຢູ່ຕະຫລອດ ຈົນ ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ຊຳນານໃນເລື່ອງການແກ້ບັນຫາ ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີແກ້ບັນຫາໂດຍການແບ່ງວຽກທີ່ມີບັນຫາອອກເປັນ ສ່ວນຍ່ອຍໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບຈະແຈ້ງກ່ວາ ແລະ ຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າບັນຫາມັນແມ່ນຫຍັງ, ບັນຫາຢູ່ບ່ອນໃດ, ຈະແກ້ໄດ້ຖືກຈຸດ ແລ້ວວິທີແກ້ບັນຫາກໍຈະຕາມມາເອງ ເຊິ່ງວິທີນີ້ງ່າຍກ່ວາການງົມບັນຫາຈາກພາບລວມ ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເລີ່ມ ບ່ອນໃດ, ຕ້ອງໄລ່ເບິ່ງໄປເຖິງຈຸດໃດ ທັງຍັງອາດຈະເບິ່ງຜ່ານບັນຫາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢູ່ກໍໄດ້ ກ່ວາຈະພົບກໍອາດຈະເສຍເວ ລາໄປພໍສົມຄວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນການລ່າຊ້າຕາມໄປນຳ.
  7. ເຮັດວຽກໜັກ ແຕ່ຕ້ອງມີຢຸດພັກ : ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນບ້າວຽກ ຫລື ຕິດວຽກປານໃດ, ແຕ່ສະໝອງຄົນເຮົາມີຂີດຈຳກັດ ຫາກບໍ່ພັກຜ່ອນແດ່ ຕົວທ່ານເອງທີ່ຈະຊຸດໂຊມ, ການລຸກອອກຈາກໂຕະເຮັດວຽກມາພັກປະມານ 10 ນາທີ ຈະມີ ປະໂຫຍດກັບຕົວທ່ານເອງຫລາຍກ່ວາການດັນທຸລັງເຮັດຕໍ່ໄປໂດຍທີ່ສະໝອງບໍ່ໄຫວແລ້ວ, ວຽກແລ້ວຊ້າ, ຫງຸດຫງິດ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບນຳ. ການຢຸດພັກໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງສະໝອງ, ກະຕຸ້ນຄວາມຈື່ຈຳ ທັງຍັງໄດ້ເພີ່ມພະລັງກາຍ ແລະ ສະພາບຈິດໃຈທີ່ສົດຊື່ນຂຶ້ນ, ແຕ່ ຢ່າເພີດເພີນກັບການພັກດົນເກີນໄປ ຄວາມກຽດຄ້ານຈະຕາມມາ ເຊິ່ງທ່ານຈະຮູ້ເວລາທີ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານເອງວ່າ ທ່ານຈະພັກໄດ້ດົນປານໃດ.
  • ຖ້າທ່ານພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ທ່ານກໍຈະຮູ້ຄືກັນວ່າອັນໃດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງພັດທະນາ ເຊິ່ງກ່ວາທ່ານ ຈະພັດທະນາມາໄດ້ເຖິງຈຸດນີ້ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາສະສົມປະສົບການ ແລະ ຝຶກຝົນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າເຮັດໄດ້ກໍ ຈະດີຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃນໄລຍະຍາວ ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈທ່ານກໍຈະເຫັນປະໂຫຍດໄດ້ໃນບໍ່ຊ້າ. ການພັດທະນາ ຕົນເອງຢູ່ສະເໝີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຈິດໃຈທີ່ໝັ້ນຄົງໃນການເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮັດວຽກມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດ ທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ໂລກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນກໍຈະບໍ່ໜ້າຢ້ານປານໃດສຳລັບທ່ານ.
7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ -    AD conten website - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ - lattana banner 1 - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ - lattana banner - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ນິໄສດີໆທີ່ບອກວ່າທ່ານເປັນຄົນພັດທະນາຢູ່ຕະຫລອດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!