ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - 758 - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - AGL banner - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ທ່ານ ສຸລິສັກ ທໍານຸວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ (ຄລຊ) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບ ກ່ຽວກັບແຈ້ງການ ເລກທີ 461/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ໄດ້ລະບຸລາຍຊື່ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະທຸລະກໍາຍ່ອຍ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະທີ່ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ຄລຊ ໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະທຸລະກໍາຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຈໍານວນຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ຫຼາຍປະເພດການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລະບົບການຊໍາລະຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ສໍາລັບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊໍາລະທຸລະກໍາຍ່ອຍມີ  1 ແຫ່ງ (ນິຕິບຸກຄົນ) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະປະກອບມີ 4 ປະເພດຄື: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບັດຊໍາລະ (Card Payment) ມີທັງໝົດ 19 ແຫ່ງ; ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Money) ມີທັງໝົດ 10 ແຫ່ງ (ທະນາຄານທຸລະກິດ 6 ແຫ່ງ ແລະນິຕິບຸກຄົນ 4 ແຫ່ງ); ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊໍາລະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Acceptance) ມີທັງໝົດ 39 ແຫ່ງ ຄື: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ຮັບຊໍາລະ (Acquirer) ມີ 26 ແຫ່ງ (ທະນາຄານທຸລະກິດ 22 ແຫ່ງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ 4 ແຫ່ງ), ຕົວຢ່າງ: ການຮັບຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍບັດເຄືອຄ່າຍສາກົນ (Card Schreme) ຫຼື ແອັບ ພລິເຄຊັນຂອງ Alipay, Wechat, UnionPay ແລະ ອື່ນໆ ຜ່ານຊ່ອງທາງເຄື່ອງຮັບຊໍາລະ EDC/POS ຫຼື QR Code, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບຊໍາລະແທນ (Bill Payment) ມີ 20 ແຫ່ງ (ທະນາຄານທຸລະກິດ 17 ແຫ່ງ ແລະນິຕິບຸກຄົນ 3 ແຫ່ງ, ຕົວຢ່າງ: ການຮັບຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ອື່ນໆ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທະນາຄານ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນ; ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Money Transfer) ມີທັງໝົດ 42 ແຫ່ງ (ທະນາຄານທຸລະກິດ 39 ແຫ່ງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ 3 ແຫ່ງ).
ທ່ານຫົວໜ້າກົມ ຄລຊ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປະເພດການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ, ຜະລິດຕະພັນ, ຊ່ອງທາງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ (ໂລໂກ້) ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ລົງຢູ່ເວັບໄຊ ທຫລ www.bol.gov.la ແລະ ມີແຕ່ ຄລຊ ເທົ່ານັ້ນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານລະບົບການຊໍາລະຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີສິດໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດ ວຽກງານລະບົບການຊໍາລະຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕາມ ມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ຫ້າມອອກເຄື່ອງມືການຊໍາລະທຸກປະເພດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ດໍາເນີນການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະທຸກຮູບແບບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ການແອບອ້າງ ຫຼື ໂຄສະນາ, ບິດ ເບືອນທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນສັງຄົມ; ການມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະສະບັບເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2017 ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະທີ່ມີລັກສະນະແບບໃໝ່ເຊັ່ນ: ຊໍາລະດ້ວຍເງິນຄຣິບໂຕ (Cryptrocurrency) ຫຼື ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້.
ໃນກໍລະນີພົບເຫັນ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກະລຸນາແຈ້ງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ ທີ່ພະແນກນະໂຍບາຍລະບົບຊໍາລະ ກົມ ຄລຊ. ທຫລ ໂທ: 021 253595-7. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຈົ່ງມີສະຕິ, ບໍ່ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການກັບພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກົມ ຄລຊ. ທຫລ.
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - lattana banner 1 - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ - lattana banner - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ -    AD conten website - ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບການຊຳລະຍ່ອຍ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!