ອາການ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ

- 011807 1 -  ອາການ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ
- AGL banner -  ອາການ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ

ທ່ານສາມາດສັງເກດອາການຂອງໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ດັ່ງນີ້ : ອາການຂອງໄຂ້ເລືອດອອກບໍ່ຈຳເພາະເຈາະຈົງອາການ ເພາະມີໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ໃນເດັກອາດຈະມີອາການໄຂ້ ແລະ ຕຸ່ມຜື່ນ, ໃນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກອາດຈະມີໄຂ້ສູງ, ເຈັບຫັວ, ປວດຕາມຕົນໂຕ, ປວດເບົ້າຕາ, ປວດກ້າມຊີ້ນ ຫາກບໍ່ຄິດວ່າເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວຊ້າ ຄົນປ່ວຍອາດຈະເສຍຊີວິດ ທັງນີ້ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງໄຂ້ເລືອດອອກມີອາການສຳຄັນ 4 ປະການຄື :

  1. ໄຂ້ສູງລອຍ : ໄຂ້ 39 – 40 ອົງສາ, ມັກມີໜ້າແດງ ໂດຍສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍມີອາການນຳ້ມູກໄຫລ ຫລື ໄອ, ໄວໜຸ່ມ ຫລື ຜູ້ໃຫຍ່ອາດມີອາການປວດເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ ແລະ ເຈັບຫົວ ອາການໄຂ້ສູງມັກມີໄລຍະ 4 – 5 ມື້.
  2. ອາການເລືອດອອກ : ເລືອດດັງໄຫລ, ເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ, ເລືອດອອກໃນກະເພາະ ໂດຍຈະມີອາການຮາກເປັນ ເລືອດ ຫລື ຖ່າຍດຳ, ມີຈຸດເລືອດອອກຕາມຕົນໂຕ.
  3. ຕັບໃຫຍ່.
  4. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບໄຫລວຽນເລືອດ ຫລື ຊັອກ : ມັກຈະເກີດໄລຍະໄຂ້ຫລຸດ ໂດຍຄົນປ່ວຍຈະມີອາການສັບສົນກະວົນກະວາຍ, ມື – ຕີນເຢັນ, ຮີມສົບຂຽວກໍ່າ ອາດມີອາການເຈັບທ້ອງແຮງ ກ່ອນຈະມີອາການຊັອກ, ກຳມະຈອນຄ່ອຍ, ຄວາມດັນຕໍ່າ.

– ເມື່ອໃດຕ້ອງຟ້າວພາໄປໂຮງໝໍທັນທີ : ເມື່ອມີເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ, ຮາກຫລາຍ, ເຈັບທ້ອງ, ຊຶມ, ບໍ່ດື່ມນຳ້, ກະຫາຍນຳ້ຕະຫລອດເວລາ, ມີນຳ້ຍ່ຽວອອກໜ້ອຍ, ເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກໂຕປ່ຽນແປງ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍ, ມື – ຕີນເຢັນ, ໂຕລາຍ, ເຫື່ອອອກໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໄຂ້ຫລຸດລົງ.

– ແນວທາງການປິ່ນປົວໄຂ້ເລືອດອອກ : ໄຂ້ເລືອດອອກບໍ່ມີການປິ່ນປົວສະເພາະ ການປິ່ນປົວເປັນພຽງການປະຄັບປະຄອງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍການເຝົ້າລະວັງອາການຊັອກ ແລະ ເລືອດອອກ ແລະ ການໃຫ້ສານນຳ້ຢ່າງເໝາະສົມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເສຍຊີວິດຫລຸດລົງ ໂດຍທົ່ວໄປການເບິ່ງແຍງດູແລຄົນປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກມີແນວທາງການເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດດັ່ງນີ້ :

- Wave100S AD to Website 2020 0 -  ອາການ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ
  1. ໃຫ້ຢາຫລຸດໄຂ້, ເຊັດໂຕຫລຸດໄຂ້, ຢາຫລຸດໄຂ້ທີ່ຄວນໃຊ້ແມ່ນຢາປາຣາເຊຕາໂມນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຈຳພວກແອສໄປຣິນ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກັດເລືອດຜິດປົກກະຕິ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງກະເພາະອາຫານ.
  2. ໃຫ້ສານນຳ້ຊົດເຊີຍ (ໃສ່ນຳ້ເກືອ ຫລື ນຳ້ສະໂລ່ມ) ເນື່ອງຈາກຄົນປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກມັກມີອາການຂາດນຳ້ຍ້ອນໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເບື່ອອາຫານ ແລະ ຮາກ, ໃນຄົນທີ່ເມື່ອກິນໄດ້ໃຫ້ດື່ມນຳ້ເກືອແຮ່ຕະຫລອດ, ໃນຄົນທີ່ຂາດນຳ້ຫລາຍ ຫລື ມີອາການເລືອດອອກ ເຊັ່ນ : ຮາກ ຫລື ຖ່າຍເປັນເລືອດຕ້ອງຮັບໄວ້ປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຫ້ສານນຳ້ທາງເສັ້ນເລືອດ.
  3. ຕິດຕາມເບິ່ງອາການໃກ້ຊິດ ຖ້າຄົນປ່ວຍໄຂ້ເລືອດອອກມີອາການເຈັບທ້ອງ, ຍ່ຽວໜ້ອຍລົງ, ສັບສົນກະວົນກະວາຍ, ມື – ຕີນເຢັນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໄຂ້ຫລຸດລົງຕ້ອງຟ້າວພາໄປໂຮງໝໍທັນທີ.
  4. ກວດນັບຈຳນວນເກັດເລືອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເລືອດເປັນໄລຍະ ເພື່ອໃຊ້ພິຈາລະນາປະລິມານໃຫ້ສານນຳ້ຊົດເຊີຍ.
- lattana 1 -  ອາການ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບໄຂ້ເລືອດອອກ
error: Alert: Content is protected !!