ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ - 010104 2021 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ - AGL banner - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ

 ການຄຸກຄາມທາງເພດ ຫລື Sexual Harassment ໝາຍເຖິງການຄຸກຄາມ ຫລື ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດພຽງແຕ່ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການຄຸກຄາມທາງຄຳເວົ້າ ແລະ ສາຍຕານຳອີກ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີການພິມ ຫລື ການໂພສ ລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງ ເພດໄດ້ຄືກັນ ເຊິ່ງການຄຸກຄາມທາງເພດນັ້ນແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແຕ່ພຶດຕິກຳຕົ້ນຕໍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຄຸກຄາມທາງເພດ ທັງໂດຍທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈນັ້ນ ສະແດງອອກຄືດັ່ງນີ້ :

 • ການສຳຜັດຮ່າງກາຍຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ອີກຝ່າຍບໍ່ຍິນຍອມ : ການສຳຜັດຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ອື່ນໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ຍິນຍອມນັ້ນ ຖືວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງເພດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ຍ້ອນການສຳຜັດ, ການຈັບ ຫລື ການລູບຄຳອະໄວຍະວະ ພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ : ກອດຄໍ, ກອດແອວ, ຈັບເສັ້ນຜົມ, ລູບຄຳແຂນຂາ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຕີຄ່ອຍໆກໍຖືວ່າເປັນ ການຄຸກຄາມທາງເພດໄດ້ຄືກັນ (ໂດຍທີ່ຝ່າຍທີ່ຖືກກະທຳນັ້ນບໍ່ໄດ້ຍິນຍອມ).
 • ການຫລິ້ນມຸກຕະຫລົກຢອກລໍ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ : ມຸກຕະຫລົກ ຫລື ຄຳເວົ້າຢອກລໍ້ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ ໝາຍເຖິງການໃຊ້ຄຳເວົ້າຢອກລໍ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທາງເພດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່ຈະເປັນການປຽບທຽບເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບ, ການຫລິ້ນຄຳເວົ້າ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການເວົ້າຫາທຸກຄົນທີ 3 ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງການຄຸກຄາມທາງເພດປະເພດນີ້ແມ່ນບໍ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນເວົ້າ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫລື ອັບອາຍໄດ້ຄືກັນ.
 • ການພິມ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫລື ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແບບຫລໍ່ແຫລມ : ການພິມ ຫລື ໂພສຕົວໜັງສື ລວມທັງຄລິບ ວີດີໂອຕ່າງໆເຜີຍແຜ່ລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍຖືວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງເພດອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ໂດຍມາໃນຮູບແບບ ການຢອກລໍ້ – ລໍ້ລຽນ ຫລື ວິພາກວິຈານອະໄວຍະວະ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ການນຸ່ງຖື ຜ່ານທາງໂລກອອນລາຍ. ນອກ ຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຍັງລວມໄປເຖິງການສົ່ງຮູບຖ່າຍຮ່າງກາຍ ຫລື ອະໄວຍະວະ (ຂອງລັບຂອງຜູ້ຖືກກະທຳ) ໄປ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ແບບນີ້ກໍຖືວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງເພດໄດ້ຄືກັນ.
 • ການຄຸກຄາມໂດຍການໃຊ້ຄຳເວົ້າຄຳຈາ : ແມ່ນການໃຊ້ວາຈາຕໍ່ຜູ້ອື່ນໃນຮູບແບບການເປັນຊູ້ສາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການເວົ້າວິພາກວິຈານຮູບຮ່າງ ຫລື ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເວົ້າໃນທຳນອງດູໝິ່ນ ຫລື ໝິ່ນປະໝາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ຕຸ້ຍ, ດຳ, ຂາໃຫຍ່, ນົມນ້ອຍ, ເຕ້ຍ, ແຂ້ວເຈີງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລື ຜູ້ຖືກວິພາກ ວິຈານເກີດຄວາມອັບອາຍ ກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງເພດອີກທາງໜຶ່ງ.
 • ການເປີດອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ : ການເປີດອະໄວຍະວະເພດ ຫລື ຂອງລັບທີ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງຢ່າງມີ ເຈດຕະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕົວະຍົວ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ສຶກອັບອາຍ ຖືວ່າເປັນການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບໜຶ່ງ ໄດ້ຄືກັນ ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງຈິດ ຫລື ໂລກຈິດ ເປັນຕົ້ນ.
 • ການຢອກຜູ້ອື່ນໂດຍການແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງ : ການຢອກຜູ້ອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງການດຶງໂສ້ງ-ເສື້ອ, ປົດສາຍເສື້ອຊ້ອນໃນ ຫລື ການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ກໍຖືໄດ້ວ່າເປັນ ການຄຸກຄາມທາງເພດຄືກັນ.

+ ການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຄຸກຄາມທາງເພດ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

 1. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດເມື່ອຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄຸກຄາມທາງເພດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢຸດ ຫລື ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
 2. ບໍ່ຖືເບົາຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄຸກຄາມທາງເພດທຸກຮູບແບບ ຫລາຍເທື່ອທີ່ຜູ້ຖືກຄຸກຄາມທາງເພດບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ຈະຮູ້ສຶກອັບອາຍ ຫລື ຢ້ານກົວ ພາກເຮົາຢູ່ໃນເຫດການ ຂໍໃຫ້ບໍ່ຖືເບົາກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຈົ່ງເຂົ້າໄປຫ້າມ ຫລື ຂໍໃຫ້ຜູ້ຄຸກຄາມນັ້ນຢຸດເຊົາທັນທີ.
 3. ເຄົາລົບສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂອງຜູ້ອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕ່ງກາຍ, ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ຫລື ບຸກຄະລິກພາຍນອກ.
 4. ບໍ່ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລື ເລີ່ມຄຸກຄາມທາງເພດຜູ້ອື່ນ.

(ທີ່ມາ http//www.mangozero.com/what-is-sexual-harassment/

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ - lattana banner 1 - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ - lattana banner - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ -  AD conten website - ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸກຄາມທາງເພດຮູບແບບຕ່າງໆ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!