7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ

7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - 010904 2021 - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - AGL banner - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
  1. ຖ້າຕ້ອງສົນທະນາ ໃຫ້ສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ : ບໍ່ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະແມ່ນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫລື ເປັນຫົວໜ້າຂອງທ່ານ ຄົນປະເພດນີ້ມັກຈະມີນິໄສມັກເອົາໜ້າຢູ່ໃນຕົວ ແລະສຸດທ້າຍແລ້ວ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະສະເໜີຫຍັງໄປ ທຸກຢ່າງກໍຕ້ອງລົງໃສ່ ໄອເດຍຂອງເຂົາໝົດ. ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຈະນຳສະເໜີໄອເດຍຫຍັງຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງກຸ່ມສົນທະນາຂຶ້ນມາ ຫລື ບໍ່ກໍລໍຖ້າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ຢ່າເອົາໄປສົນທະນາກັນແບບດ່ຽວໆຕົວຕໍ່ຕົວກັບເຂົາເດັດຂາດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຂົາໃຊ້ ທຸກກົນລະຍຸດເພື່ອໃຫ້ເລືອກໄອເດຍຂອງເຂົາ ເພາະຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ຍອມຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຄວາມຄິດ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວເຂົາໃຊ້ໄອເດຍຂອງທ່ານ ກໍຈະໄດ້ປ້ອງກັນເຂົາແອບອ້າງວ່າເປັນໄອເດຍຂອງ ເຂົາເອງ.
  2. ຫລີກເວັ້ນການຜິດຖຽງກັນຈົນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ : ເຖິງວ່າການສົນທະນາກັບຄົນທີ່ມັກເອົາຕົນເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ ທີ່ເມົາແຕ່ ຮ້ອງໂວຍວາຍໃສ່ເພື່ອເອົາຊະນະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈຮ້າຍຈົນຢາກຈະຕີໜ້າເຂົາທັນທີ ກໍໃຫ້ເກັບຄວາມຄິດນັ້ນໄວ້ໃນໃຈ ແລ້ວພະຍາຍາມສະແດງທ່າທາງໃຫ້ສຸຂຸມທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກຄົນພວກນີ້ ເຖິງທ່ານຈະໂວຍວາຍກັບຄືນໄປ ມັນກໍຈະໂວຍ ວາຍກັບຄືນມາແຮງກ່ວາເກົ່າຈົນຊະນະຄົນໄດ້ຢູ່ດີ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກໍຄື ຢືນງຽບໆ, ເຮັດຕົວຊື່ໆ, ກອດເອິກ ຈົນ ກ່ວາເຂົາຈະຮູ້ຕົວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຟັງຢູ່ ແລ້ວເຂົາກໍຈະງຽບໄປເອງ.
  3. ເຫດ ແລະ ຜົນຫຍັງກໍຖິ້ມໄປເລີຍ : ກໍເຮົາເປັນຄົນດີ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາກຳລັງເປັນບ້າປ່ວງເອົາຊະນະ ກໍມີຫລາຍຄົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົມດີໆ ດ້ວຍເຫດຜົນໃຫ້ເຂົາເຊື່ອ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ ເນື່ອງຈາກຄົນພວກນີ້ຈະເຊື່ອວ່າ ສິ່ງທີ່ ເຂົາຄິດນັ້ນມັກຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດແລ້ວ. ສະນັ້ນ ຢ່າໄປສິ້ນເປືອງເວລາ ແລະ ພະລັງງານກັບຄົນພວກນີ້ເລີຍ ໃຫ້ທ່ານຮີບຈົບ ບົດສົນທະນາແລ້ວງຽບໄປດີກ່ວາ ເພື່ອເປັນການສື່ໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ເຈົ້າຈະຄິດວ່າຕົນເອງຖືກແນວໃດ ຂ້ອຍ ກໍເຊື່ອໝັ້ນໃນທາງຂອງຂ້ອຍວ່າມັນກໍຖືກຄືກັນ.
  4. ບໍ່ຕ້ອງໝົກໝຸ້ນຊອກຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ : ປົກກະຕິແລ້ວຄົນເຮົາທຸກຄົນມັກຈະມີເຫດຜົນສ່ວນຕົວທີ່ພໍຈະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຄິດແບບນີ້ ຕ້ອງການແບບນີ້, ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຖືຕົນເອງເປັນສູນກາງຈັກກະວານເຫລົ່ານີ້ ຈະເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ຕົນເອງຖືກ ແລະ ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ ເຖິງວ່າຈະຕ້ອງບິດເບືອນຄວາມຈິງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສິ່ງທີ່ເຂົາ ຕ້ອງການກໍຕາມ. ແທນການມາຕັ້ງຄຳຖາມກັບຕົນເອງວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງເປັນແບບນີ້ ໃຫ້ຊອກຫາວ່າອັນໃດທີ່ຈະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາລົງມືເຮັດຕາມແບບຂອງເຮົາຈະດີກ່ວາ.
  5. ລຸກຂຶ້ນຂົ່ມຂັວນ : ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີສຸດສຳລັບການຮັບມືຄົນປະເພດມັກເອົາຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ກໍຄື ລະຫ່ວາງທີ່ກຳລັງນັ່ງ ໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ ໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນຢືນກົງແບບກະທັນຫັນ ແລ້ວຈ້ອງເຂົ້າໄປໃນດວງຕາຂອງເຂົາ ສະແດງຄວາມກ້າຫານ ຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາເຫັນ ຫ້າມເຮັດຄືກັບວ່າຢ້ານເຂົາເດັດຂາດ ເພາະຖ້າເຂົາຮູ້ວ່າເຮົາກຳລັງຢ້ານ ຫລື ຕົກເປັນເບ້ຍ ຄົນ ພວກນີ້ຈະຍິ່ງໄດ້ໃຈຂຶ້ນຕື່ມທັນທີ.
  6. ໃຊ້ຄວາມອ່ອນ ກຳຈັດຄວາມແຂງ : ຖ້າຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງໆທ່ານ ເຊັ່ນ : ແຟນ, ໝູ່ສະໜິດ ຫລື ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານເອງກໍຕາມ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ໄມ້ອ່ອນເຂົ້າສູ້ ຖ້າລະຫ່ວາງລົມກັນເຂົາບໍ່ໄດ້ມີທ່າທາງສົນໃຈຈະຟັງທ່ານ ແທນ ການຈະຈົ່ມວ່າ “ຂ້ອຍກຳລັງເວົ້າຢູ່ເດີ້ ຟັງຂ້ອຍແດ່” ໃຫ້ປ່ຽນເປັນ “ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າຂ້ອຍເປັນຫ່ວງເຈົ້າຫລາຍ ທີ່ເວົ້ານີ້ກໍ ເພື່ອເຈົ້າ ແລ້ວທີ່ເຈົ້າບໍ່ຟັງຂ້ອຍເລີຍແບບນີ້ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄືວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສຳຄັນສຳລັບເຈົ້າເລີຍແມ່ນບໍ່” ຕົວຢ່າງນີ້ສຳລັບ ຄົນໃກ້ຕົວປະເພດນີ້ ຖ້າເຮົາຮ້ອງໂວຍວາຍໃສ່ ເຂົາກໍຈະຮ້ອງໂວຍວາຍຕອບໂຕ້ແບບບໍ່ລັງເລ ສະນັ້ນ ອ່ອນໆໄວ້.
  7. ລະຫ່ວາງການໄດ້ຊະນະ ກັບໄດ້ທ່ານ ຈະເລືອກຫຍັງ ? ຖ້າສົມມຸດວ່າທ່ານກຳລັງຄົບຫາຢູ່ກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ດົນໄປກໍໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນມັກເອົາຊະນະ, ເອົາຕົວເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ ໃຫ້ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຖ້າທ່ານອອກໄປຈາກ ຊີວິດເຂົາ ເຂົາຈະເສຍຫຍັງໄປແດ່ ເມື່ອວິເຄາະໄດ້ແລ້ວວ່າເຂົາຕ້ອງການເຮົາ ໃຫ້ບອກກັບເຂົາວ່າ ຖ້າເຂົາບໍ່ໃຊ້ເຫດຜົນ ບໍ່ເຫັນແກ່ປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງທ່ານທັງສອງ, ບໍ່ປ່ຽນຕົນເອງ ຫລັງຈາກນີ້ ເຂົາກໍຈະບໍ່ໄດ້ພົບທ່ານອີກ ຢ່າໃຊ້ໄມ້ ແຂງດັ່ງການຂົ່ມຂູ່ແຮງໆ, ແຕ່ໃຫ້ເວົ້າດີໆດ້ວຍຄວາມສຸຂຸມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີແຮງຈູງໃຈປ່ຽນແປງຕົນເອງໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນຄື ຖ້າເກີດເບິ່ງແລ້ວເຂົາບໍ່ໄດ້ຄິດຈະປ່ຽນແປງຕົນເອງເລີຍ ກໍໃຫ້ເຮັດໃຈໄວ້ວ່າບໍ່ມີທາງຢູ່ນຳກັນໄດ້ແນ່ນອນ ຍ່າງອອກມາດີກ່ວາ ຫາຜູ້ຊາຍທີ່ດີກ່ວານີ້ ຮັກທ່ານຫລາຍກ່ວານີ້ ກ່ອນຈະເສຍເວລາຈົນເກີນໄປ.

7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - 020904 2021 300x149 - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ

ຄົນທີ່ມັກເອົາຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນຄົນທີ່ຫລົງຕົນເອງຢູ່ລະດັບໜຶ່ງ ສ່ວນຫລາຍຈະໃສ່ໃຈໃນ ຮູບລັກ ແລະ ຊື່ສຽງ. ສະນັ້ນ ເຂົາຈະບໍ່ມີມື້ເສຍໜ້າ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຕາມໃຈເຂົາ ເຊິ່ງຖ້າໃຜບໍ່ຢາກຈະເຫັນດີ ເຫັນພ້ອມໄປກັບເຂົາ ກໍຢ່າຍອມຕົກເປັນເບ້ຍ, ຢ່າໄປຢ້ານເຂົາ ແລ້ວເຮັດຕາມທັງ 7 ວິທີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - lattana banner 1 - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ - lattana banner - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ -    AD conten website - 7 ວິທີຮັບມືກັບຄົນມັກເອົາຊະນະ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!