7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ

7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ - 070904 2021 - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ - AGL banner - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
  1. ມີບັນຫາກັບລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ລຳໄສ້ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ : ມີຫລາຍວຽກງານວິໄຈຄົ້ນພົບວ່າ ນ້ຳຕານ ອາດໄປຫລຸດຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງແບັກທີເຣຍດີໃນລຳໄສ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສຸຂະພາບລຳໄສ້ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍອ່ອນແອ ລົງ ເມື່ອກິນຫວານ ໂດຍສະເພາະລົດຊາດຫວານຈາກນ້ຳຕານຂາວຕິດຕໍ່ກັນດົນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບ ຂັບຖ່າຍໄດ້. ໂດຍປົກກະຕິ ອາຫານທີ່ມີໄຟເບີຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍງ່າຍ ຖ່າຍສະດວກໄຮ້ກັງວົນ, ແຕ່ຄົນທີ່ກິນ ເຂົ້າໜົມຫວານໆ, ອາຫານໃສ່ນ້ຳຕານ ມັກຈະມາກັບນິໄສບໍ່ມັກກິນໄຟເບີ, ບໍ່ມັກກິນຜັກ ຈຶ່ງຍິ່ງບໍ່ມີຕົວຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຖ່າຍ. ກິນເຄັມຫລາຍເຮັດໃຫ້ຍື່ງທ້ອງ ມີແກ໊ສຫລາຍກໍແມ່ນ ແຕ່ກິນຫວານກໍເຮັດໃຫ້ທ້ອງໃຄ່ບວມຈາກອາການຖ່າຍຍາກ, ຖ່າຍບໍ່ອອກ ແລະ ມີກົດແກ໊ສເກີນໄດ້ຄືກັນ. ບາງຄົນສຳໄລ້ບໍ່ຍ່ອຍນ້ຳຕານບາງຊະນິດເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ : ຟຣຸກໂຕສໃນ ໝາກໄມ້ ແລະ ແລັກໂຕສຈາກນົມ ໃຜທີ່ກິນຫວານເປັນປະຈຳແລ້ວຮູ້ສຶກອຶດອັດແໜ້ນທ້ອງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕຸ້ຍ ລອງຈຳກັດຄວາມຫວານໃນຄາບອາຫານຂອງຕົນເອງເບິ່ງ ຮັບຮອງວ່າຈະຮູ້ສຶກສະບາຍທ້ອງຫລາຍຂຶ້ນຢ່າງໜ້າ ປະຫລາດໃຈ.
  2. ມີສິວຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນຄາງ ແລະ ຮີມສົບ : ເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ອາຫານທີ່ກິນບໍ່ແມ່ນສາເຫດໂດຍກົງຂອງ ການເກີດສິວຮ້າຍແຮງ ແລະ ຊ້ຳເຮື້ອກໍຕາມ, ແຕ່ມີບາງວຽກງານວິໄຈຄົ້ນພົບວ່າ ການເກີດສິວ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກິນອາຫານຫວານຫລາຍເກີນໄປ ເພາະນ້ຳຕານເປັນຕົວໄປເພີ່ມການຜະລິດຮໍໂມນ ໂດຍສະເພາະແອນໂດຣເຈັນ ຮໍໂມນເພດຊາຍທີ່ເປັນຮໍໂມນກໍ່ເກີດສິວອັກເສບ ເຊິ່ງມັກໄປເກີດຢູ່ບໍລິເວນຄາງກະໄຕ, ປາຍທາງ ແລະ ບໍລິເວນຮີມສົບ. ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສິວມັກຂຶ້ນບໍລິເວນຄາງ ແລະ ປາກ ຂຶ້ນຊ້ຳໆຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ເມື່ອຕື່ມເກົ່າຍຸບ ຕຸ່ມໃໝ່ກໍມາແທນ ເປັນຮອຍສິວຮຽງກັນຄືກັບຮອຍໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ໂດຍທີ່ໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ແພ້ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ເຮັດຄວາມ ສະອາດໃບໜ້າຢ່າງດີ, ໃຊ້ສະກິນແຄຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ລອງເພີ່ມອີກໜຶ່ງປັດໄຈຄື ງົດການກິນເຂົ້າໜົມຫວານ ສິວບໍລິເວນນັ້ນຈະຄ່ອຍໆລົງຈຳນວນລົງ, ແຕ່ທັງນີ້ຖ້າມີສິວອັກເສບຂຶ້ນຫລາຍຈົນປິ່ນປົວເອງບໍ່ໄດ້ ກໍຄວນໄປປຶກສາ ແພດຜິວໜັງຈະດີກ່ວາ.
  3. ອາລົມປັ່ນປ່ວນ, ຄຽດງ່າຍ, ກະວົນກະວາຍ, ຢູ່ຊື່ໆບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ : ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອາລົມຕົນເອງບໍ່ສະຖຽນ ຂຶ້ນສຸດລົງສຸດ ຈົນເມື່ອຍກັບຕົນເອງ ລອງສັງເກດວ່າຕົນເອງກິນເຂົ້າໜົມຫວານຫລາຍເກີນໄປຫລືບໍ່ ? ໃນບາງການວິໄຈໄດ້ສະຫລຸບ ວ່າ ນ້ຳຕານມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບທາງອາລົມທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ຄືກັນ ເຊັ່ນ : ອາການຊຶມເສົ້າ, ອາລົມປັ່ນປ່ວນ ຍ້ອນນ້ຳຕານເມື່ອເຂົ້າກະແສເລືອດໄປແລ້ວ ຈະເຂົ້າໄປວຸ້ນວາຍກັບສານສື່ປະສາດໃນສະໝອງທີ່ຄວບຄຸມອາລົມຂອງ ເຮົາ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດແກ່ວງໄປມາ ອາລົມຈຶ່ງບໍ່ຢູ່ນິ້ງໄດ້. ນ້ຳຕານຍັງສາມາດເຂົ້າໄປລົບກວນການ ຫລັ່ງຮໍໂມນ ເຊໂຣໂທນິນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກ ເຮັດໃຫ້ອາລົມແລ່ນລົງໄດ້ນຳ ຫາກທ່ານກິນເຂົ້າໜົມຫວານທີ່ມີທັງ ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ນ້ຳຕານເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫລາຍໆ ລອງສັງເກດຕົນເອງເບິ່ງວ່າເປັນແບບນີ້ຫລືບໍ່ ? ໄລຍະ ທຳອິດຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍ, ແຕ່ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນຈະເລີ່ມອາລົງບໍ່ນິ້ງ, ໃຈຮ້າຍງ່າຍ, ເສົ້າ, ເມື່ອຍ ແລະ ຫິວ ຢາກກິນອີກບໍ່ຈົບບໍ່ສິ້ນ ເປັນຄວາມສຸກໄລຍະສັ້ນ, ແຕ່ທຸກໄລຍະຍາວໂດຍແທ້ຈິງ ທາງທີ່ດີປ່ຽນຈາກເຂົ້າໜົມຫວານເປັນ ການກິນອາຫານທີ່ຍ່ອຍດົນຂຶ້ນ, ບໍ່ລົບກວນຮໍໂມນອາລົມ ເຊັ່ນ : ໂຮເກຣນ, ເຂົ້າເໝົ້າ, ເຂົ້າກ່ຳ, ໄຟເບີຈາກຜັກ ແລະ ໂປຣຕິນຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍກ່ວາ.
  4. ນອນບໍ່ຫລັບ, ຄຸນນະພາບການນອນບໍ່ດີ, ຕື່ນມາແລ້ວບໍ່ສົດຊື່ນ : ຫາກທ່ານມັກກິນເຄັກ, ຄຸກກີ້, ເຄື່ອງດື່ມຫວານໆຢູ່ເປັນ ປະຈຳ ຢາກໃຫ້ລອງທົບທວນຕົນເອງວ່າ ນອນຫລັບດີ ສົດຊື່ນຫລືບໍ່ ? ຮູ້ສຶກມຶນຫົວ, ເຈັບຫົວຄືນອນບໍ່ພໍ ຫລື ເປັນຄົນ ນອນຍາກເປັນຊົ່ວໂມງກ່ວາຈະຫລັບຫລືບໍ່ ? ຖ້າກວດລາຍການຕາມນີ້ ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມາຈາກເຂົ້າໜົມຫວານທີ່ທ່ານ ກິນຢູ່ທຸກມື້ ເພາະນ້ຳຕານທີ່ຫລາຍເກີນໄປຈະເຂົ້າກະແສເລືອດ ປຸກໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຕື່ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລັບໄດ້ຍາກຂຶ້ນ, ແຕ່ ສຳລັບບາງຄົນອາດສົ່ງຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເພາະນ້ຳຕານເອງກໍກະຕຸ້ນໃຫ້ສານສື່ປະສາດ ຮໍໂມນເຊໂຣໂທນິນ ອອກ ມາຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ງ່ວງນອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ວ່ານ້ຳຕານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫລັບຍາກ ຫລື ງ່າຍຂຶ້ນ ຄຸນນະພາບການນອນໂດຍລວມກໍບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈຢູ່ດີ ທ່ານຈະຕື່ນມາແບບບໍ່ຄ່ອຍສົດຊື່ນ ເພາະລະດັບນ້ຳຕານ ຫລຸດລົງໃນເວລາທີ່ນອນຫລັບ ແນະນຳໃຫ້ງົດກິນນ້ຳຕານເດັດຂາດໃນໄລຍະ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນ້ຳຕານສ່ວນເກີນອອກໃຫ້ໝົດ ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍໃຈ.
  5. ຜິວໜັງມີຮອຍຫ່ຽວຍານກ່ອນໄວ: ໃຜທີ່ຢາກໜ້າອ່ອນຄືເດັກນ້ອຍ ຜິວໃສກ້ຽງງາມໄປດົນໆ ນີ້ແມ່ນໂອກາດອັນດີທີ່ທ່ານ ຄວນຈະເລີ່ມຫລຸດຂອງຫວານຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພາະນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງທາງວິທະຍາສາດວ່າ ກິນນ້ຳຕານຫລາຍແລ້ວຈະເຮັດ ໃຫ້ໜ້າເຖົ້າ ເນື່ອງຈາກອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານຫລາຍຈະໄປເລັ່ງຂະບວນການໃຫ້ແຊນຜິວໜັງເຖົ້າກ່ອນອາຍຸ ໂດຍໄປເຮັດ ປະຕິກິລິຍາກັບໂປຣຕິນໃນກະແສເລືອດ ກໍ່ຕົວສານ Advanced glycation endproducts (AGEs) ຫລື ສ່ວນເກີນຂອງລະດັບໂປຣຕິນ ແລະ ນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບ ລວມເຖິງຜິວໜັງນຳ ສ່ວນເກີນນີ້ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍໂຄງສ້າງຂອງຄໍລາເຈັນ ແລະ ອີລາສຕິນໃນຊັ້ນໃຕ້ຜິວໜັງ ເຊິ່ງ 2 ຢ່າງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວ ນຸ້ມເຄັ່ງ ເມື່ອມັນຫາຍໄປ ຫລື ມີຈຳນວນໜ້ອຍລົງ ຜິວຂອງທ່ານກໍຈະຫ່ຽວຍານ, ມີຮອຍຕີນກາ, ເບິ່ງມີອາຍຸກ່ອນໄວທີ່ ຄວນເປັນ ຖ້າບໍ່ເຊື່ອໃຫ້ສັງເກດຄົນທີ່ອາຍຸເລີ່ມຫລາຍແລ້ວ 40 – 50 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ກິນອາຫານຄລີນ, ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຮ່າງກາຍຈະຟິດແໜ້ນ ແລະ ໃບໜ້າອ່ອນກ່ວາຄົນອາຍຸຮຸ່ນດຽວກັນທີ່ປ່ອຍຕົວ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍ ໄດ້ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ.
  6. ປວດຂໍ້, ຍ່າງໄດ້ບໍ່ສະດວກເທົ່າເກົ່າ : ເປັນສັນຍານທີ່ເອີ້ນວ່າຮຸນແຮງຄືກັນ ແຕ່ເປັນເລື່ອງຈິງ ຖ້າທ່ານກິນນ້ຳຕານ ຫລາຍເກີນໄປ ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບຂໍ້, ເຖົ້າໄປອາດຍ່າງບໍ່ສະດວກ ຫລື ຕ້ອງໃຊ້ໄມ້ຄ້ຳໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ມີການວິໄຈຄົ້ນພົບວ່າການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານຫລາຍໆມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດພະຍາດຂໍ້ອັກເສບໃນແມ່ຍິງ ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຈາກການອັກເສບໃນໄຂຂໍ້ນັ້ນເອງ. ຄົນທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມຫວານໆ ນ້ຳຕານຫລາຍໆຕິດຕໍ່ກັນ 5 – 6 ຈອກ ຕໍ່ອາທິດ (ລວມນ້ຳໝາກໄມ້) ຈະມີໂອກາດເປັນພະຍາດໄຂຂໍ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແຕ່ນັກວິໄຈກໍອອກຕົວໄວ້ວ່າ ຄົ້ນພົບພຽງ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານ້ຳຕານຈະທຳລາຍໄຂຂໍ້ໂດຍກົງທັນທີ ອາດມີປັດໄຈອື່ນນອກເໜືອ ຈາກນັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຮ່າງກາຍເຮົາເອງ ຕັດປັດໄຈສ່ຽງອອກໄປ 1 ຂໍ້ ຫລຸດຫວານໃນຂອງກິນຄຽງຄູ່ ໄປນຳກໍເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.
  7. ມຶນຫົວ, ສະໝອງບໍ່ປອດໂປ່ງ, ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ : ອາການສຸດທ້າຍເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນຕ້ອງເລີ່ມຄິດແລ້ວ ວ່າຕົນເອງກິນ ຫວານຫລາຍເກີນໄປແທ້ຫລືບໍ່ ນັ້ນແມ່ນອາການເຈັບຫົວ ຢູ່ດີໆກໍມຶນໆງົງໆ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ນີ້ອາດເປັນສັນຍານຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງການກິວຫວານຫລາຍເກີນໄປຄືກັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຮ່າກາຍຂອງມະນຸດ ລວມເຖິງສະໝອງ ຈະໃຊ້ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ນ້ຳຕານເປັນແຫ່ລງເຊື້ອໄຟຫລັກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນຄາບອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານ ຫລາຍ ເມື່ອຜ່ານໄປຈັກໄລຍະ ລະດັບນ້ຳຕານຫລຸດກະທັນຫັນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ Brain fog ຫລື ສະໝອງອື້. ເມື່ອນ້ຳຕານໃນເລືອດຫລຸດລົງ (ຫລື ນ້ຳຕານຕົກ) ລະດັບພະລັງງານຂອງທ່ານຈະແລ່ນລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງສະມາທິ, ຄວາມສົດຊື່ນຫ້າວຫັນຫລຸດລົງຄືກັນ ສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ຈາກຄົນທີ່ກິນຂອງຫວານ ໃນຕອນບ່າຍ ແທນທີ່ຈະສົດຊື່ນຂຶ້ນ, ແຕ່ຫລັງກິນໄປຈັກໄລຍະຊ້ຳພັດງ່ວງນອນ ຈະຫລັບກ່ວາເກົ່າກໍມີ ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແນະນຳວ່າ ແທນການກິນກາເຟ, ຊານົມຫວານໆ ຫລື ຄຸກກີ້ເປັນອາຫານວ່າງ ລອງປ່ຽນເປັນໝາກແອັບເປີ້ນຈ້ຳເນີຍຖົ່ວ ແທນ ໄດ້ທັງໂປຣຕິນ ແລະ ໄຟເບີ ບໍ່ລົບກວນລະດັບພະລັງງານ ທັງຍັງອີ່ມດົນໄປຮອດຄາບແລງນຳອີກ.
7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ - lattana banner 1 - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ -    AD conten website - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ - lattana banner - 7 ອາການເຕືອນ ເມື່ອທ່ານກິນຫວານຫລາຍເກີນໄປ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!