7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ

7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ - 032303 2021 - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ - AGL banner - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
  1. ພາສາເປັນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານ ບໍ່ແມ່ນວິຊາທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງຄະແນນ : ຖ້າຢາກຮຽນພາສາເພື່ອໃຫ້ສອບເສັງ ຜ່ານການວັດລະດັບ, ການເຂົ້າຮຽນຫລັກສູດສອນພາສາເລັ່ງລັດ, ອ່ານຕຳລາ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດຫລາຍໆ ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນດີ, ແຕ່ຖ້າສອບເສັງຜ່ານແລ້ວຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຕໍ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສານັ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ກໍຈະລືມໃນທີ່ສຸດ ປຽບດັ່ງກັບຕອນຄິດເຖິງສູດເຄມີທີ່ເຄີຍຮຽນຕອນຍັງຢູ່ມັດທະຍົມ ນຶກແນວໃດກໍນຶກບໍ່ອອກແມ່ນບໍ່ ເພາະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມັນດົນແລ້ວນັ້ນເອງ. ຖ້າຢາກຮຽນພາສາເພື່ອການໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ ກໍຄວນຄິດວ່າພາສາມັນກໍເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານໃນບົດສົນທະນາກໍເທົ່ານັ້ນເອງ ຖ້າເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເຂົ້າໃຈ, ພໍຟັງເຂົາອອກ ກໍຖືວ່າໂອເຄແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຫວັງວ່າສຳນຽງຕ້ອງດີ, ໄວຍະກອນຕ້ອງໄດ້, ທຳອິດອາດຈະຍັງບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ ແຕ່ຖ້າຍິ່ງໃຊ້ໄປເທົ່າໃດ ກໍຈະຍິ່ງຄ່ອງແຄ້ວລື່ນໄຫລຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ມັນກໍປຽບດັ່ງຕອນທີ່ຝຶກໃຊ້ມີດ ໃຊ້ເປັນປະຈຳກໍຈະຊຳນານເອງ ເພາະສະນັ້ນ ເຮັດໃຈໃຫ້ສະບາຍໆ, ບໍ່ຕ້ອງເຄັ່ງຄຽດ ມັນເປັນພຽງແຕ່ການຝຶກເຄື່ອງມືໃໝ່ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮົາພຽງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນລຶ້ງ.
  2. ການຮຽນພາສາຕ້ອງລະນຶກເຖິງຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າ (Passion) ຢູ່ສະເໝີ : ລະນຶກຢູ່ສະເໝີວ່າໃຊ້ພາສານັ້ນ ໄປເພື່ອຫຍັງ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກເວົ້າໄດ້, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກສອບເສັງຜ່ານ ? ບາງເທື່ອຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າ ກໍອາດຈະເກີດຈາກຄວາມອຶດອັດໃຈເວລາທີ່ຢາກຈະຮູ້ວ່າໃນຮູບເງົາຕ່າງປະເທດເຂົາເວົ້າຫຍັງກັນແລ້ວຟັງບໍ່ອອກ ຫລື ຕອນທີ່ສື່ສານກັບພະນັກງານໃນຮ້ານອາຫານຕອນຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້, ອ່ານລາຍການອາຫານບໍ່ອອກ ຈຶ່ງພາດທີ່ຈະ ສັ່ງອາຫານທີ່ຢາກກິນແທ້ໆ. ບາງຄົນອາດຈະເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ເກີດຄວາມລຳບາກ ສື່ສານກັນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ຫລື ຢາກໄດ້ເງິນເດືອນຕື່ມ, ແຕ່ຄະແນນການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຍັງບໍ່ເຖິງເກນ ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງຕອນທີ່ເຮົາຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ຍ້ອນສ່ຽງເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ ເຮົາອ່ານໜັງສືການຖືພາ ສຶກສາຂໍ້ມູນທາງການແພດ ເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຍ້ອນຢາກສື່ສານກັບທ່ານໝໍຍີ່ປຸ່ນຮູ້ເລື່ອງ, ຢາກຮູ້ວ່າທ່ານໝໍເວົ້າຫຍັງເວລາເຂົ້າຫ້ອງເກີດລູກແທ້ໆ ຈົນທ່ານໝໍອາດປະຫລາດໃຈວ່າເຮົາຮູ້ຂໍ້ມູນເລິກໆເຫລົ່ານັ້ນມາໄດ້ແນວໃດ ກາຍເປັນວ່າຕອນນັ້ນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງເຮົາ ກໍຈະພັດທະນາຂຶ້ນຫລາຍເລີຍ ຍ້ອນມີຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າຈາກແມ່ທີ່ຈະຕ້ອງປົກປ້ອງລູກໃນທ້ອງນັ້ນເອງ.
  3. ກ້າທີ່ຈະເວົ້າຜິດ : ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫລາຍ ເພາະເວລາເວົ້າຜິດ ເວົ້າໂດຍທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຖືກໄວຍະກອນຫລືບໍ່, ແຕ່ພະຍາຍາມສື່ ໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເຂົ້າໃຈ ບາງເທື່ອຕ້ອງໃຊ້ພາສາມື ຫລື ເຮັດທ່າທາງປະກອບ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອຶດອັດ ຢາກຮູ້ ແລະ ຢາກກັບໄປຄິດວ່າເຮົາຄວນຈະເວົ້າແນວໃດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫລື ໃນຂະນະສົນທະນາ ຖ້າອີກຝ່າຍໜຶ່ງຮູ້ວ່າເຮົາເວົ້າຜິດ ເຂົາຈະບອກວ່າເຮົາເວົ້າຜິດເດີ້, ແຕ່ເຂົາຈະເວົ້າຊ້ຳໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກສື່ສານດ້ວຍປະໂຫຍກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ໄດ້ທັນທີເລີຍ ຖ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງກໍຖາມໄປເລີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາຍ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຍິນດີທີ່ຈະອະທິບາຍໃຫ້. ການຮຽນພາສາທີ່ເຮັດໃຫ້ຈື່ໄດ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດແມ່ນການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ຍິ່ງເວົ້າຜິດເທົ່າໃດ ຍິ່ງເກັ່ງຫລາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ, ເຮັດໃຈໃຫ້ສະບາຍໆ ແລ້ວເວົ້າໄປເລີຍ. ສ່ວນເລື່ອງສຳນຽງ ກໍຍັງບໍ່ຕ້ອງໄປຄິດຫຍັງຫລາຍ ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ການອອກສຽງໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ອນ, ແຕ່ຖ້າມີຄວາມມັກສຳນຽງແບບໃດ ເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ : ສຳນຽງອັງກິດ ກໍພະຍາຍາມຮຽນແບບສຳນຽງນັ້ນໄປເລີຍເພື່ອຄວາມບັນເທີງ.
  4. ເອົາໂຕເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຕ່ພາສານັ້ນ : ສາເຫດທີ່ຮຽນພາສາມາຫລາຍປີ ແຕ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ແມ່ນເຮົາບໍ່ໄດ້ພາໂຕເອງໄປຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາສານັ້ນ. ຢູ່ເມືອງລາວ ເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ກໍເຮັດວຽກຫາເງິນໄດ້, ມີໝູ່, ມີສັງຄົມ, ບໍ່ຮູ້ສຶກລຳບາກແຕ່ຢ່າງໃດ ສະນັ້ນ ເຮົາຄວນສ້າງຄວາມຈຳເປັນນັ້ນຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດອັດຈາກການທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ ແລະ ເປິດສະວິດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນໃນໃຈ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານອອກຈາກ ພື້ນທີ່ຄວາມສະບາຍໄປທ່ອງໂລກ, ໄປທ່ຽວປະເທດນັ້ນເລື້ອຍໆ, ຫາໝູ່ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລ້ວພະຍາຍາມລົມກັບເຂົາ ຫລື ສະໝັກວຽກໃນບໍລິສັດທີ່ມີຄົນຕ່າງຊາດ ຫລື ມີລູກຄ້າຕ່າງຊາດຫລາຍໆ ຖ້າໃຜບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຕ່າງປະເທດ ແນະນຳໃຫ້ອອກໄປໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນຕ່າງຊາດຫລາຍໆ ແລະ ເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມນັ້ນແລ້ວ ເຮົາກໍເປີດຫູ, ຕັ້ງໃຈຟັງ, ຕອນຟັງກໍໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ເຂົາແທ້ໆ, ຍັງບໍ່ຕ້ອງຄິດຄຳຕອບໃນຫົວວ່າຈະຕອບຫຍັງ, ເປີດຕາ ເພື່ອເບິ່ງໜ້າຜູ້ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ການເບິ່ງຕາ, ເບິ່ງປາກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຟັງອອກຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປີດປາກ ພະຍາຍາມເວົ້າຫລາຍໆ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ Yes, No, Ok
  5. ສົນໃຈຜູ້ຄົນ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ : ການຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ເວົ້າພາສານັ້ນໄດ້ເປັນທຳມະຊາດຂຶ້ນ ເມື່ອຮູ້ຈັກລັກສະນະນິໄສຂອງຄົນປະເທດນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເລືອກຄຳເວົ້າ ທີ່ເໝາະສົມກັບກາລະເທສະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍກົງຂ້າມຮູ້ສຶກດີໄດ້ ຖ້າຮູ້ຈັກໄປເຖິງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງເຂົາ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກພື້ນຖານ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຂອງເຂົານຳ ແລະ ບາງຢ່າງກໍສາມາດເອົາມາເປັນປະເດັນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການສົນທະນາໄດ້ນຳອີກ.
  6. ມັກຫຍັງ ໃຫ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນດ້ວຍພາສາທີ່ກຳລັງຮຽນ : ການຮຽນພາສາຄວນເລີ່ມຈາກຄວາມມັກກ່ອນ ແລະ ເສບສິ່ງນັ້ນ ໂດຍພາສາທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຮຽນພາສາເປັນເລື່ອງມ່ວນ, ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກັບພາສານັ້ນ ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າກຳລັງຮຽນພາສາຢູ່ ເຊັ່ນ : ຕອນນີ້ເຮົາມີລູກນ້ອຍ ກຳລັງສົນໃຈວິທີລ້ຽງລູກ ເຮົາກໍຟັງວິທີການລ້ຽງລູກເປັນພາສາອັງກິດ, ເບິ່ງລາຍການໂທລະພາບຈາກຊ່ອງພາສານັ້ນເປັນປະຈຳ ຫລື ອ່ານໜັງສືທີ່ມັກຈາກຕົ້ນສະບັບ ບໍ່ອ່ານໜັງສືແປ ເຊິ່ງເວລາເຮົາອ່ານໜັງສື ເຮົາຈະບໍ່ເປີດພົດຈະນານຸກົມເພື່ອແປ ແຕ່ເຮົາຄວນຈະເດົາຄວາມໝາຍຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງແທນ. ການເປີດພົດຈະນານຸກົມ ເຮັດໃຫ້ການອ່ານບໍ່ລື່ນໄຫລ, ໃຊ້ເວລາດົນ ສຸດທ້າຍກໍອ່ານບໍ່ຈົບ, ແຕ່ຖ້າມີບາງຄຳທີ່ອ່ານຈາກສິ່ງອ້ອມໆແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍຈຶ່ງເປີດພົດຈະນານຸກົມ ເພື່ອແປຄວາມໝາຍ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮຽນພາສາຢ່າງມ່ວນຊື່ນແມ່ນການດາວໂຫລດແອັບຈຳພວກບັດຄຳ, ເກມທີ່ກ່ຽວກັບພາສານັ້ນໄວ້ຫລິ້ນຍາມວ່າງ, ເວລາພົບຄຳສັບທີ່ເຄີຍເຫັນໃນແອັບຕາມບ່ອນຕ່າງໆນອກເຮືອນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ຄຳສັບນັ້ນໄດ້ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນຂຶ້ນ.
  7. ຄິດ ແລະ ເວົ້າກັບຕົນເອງເປັນພາສານັ້ນ : ໄລຍະທຳອິດທີ່ທ່ານເລີ່ມໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດໃໝ່ໆ ເວລາສື່ສານໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຕົນເອງຢູ່ໃນແວ່ນ ແລ້ວບອກຕົນເອງວ່າ ເຮົາເປັນຄົນຂອງປະເທດນັ້ນ ມັນຈະເປັນດັ່ງມົນສະກົດຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານແຕ່ງກາຍແບບຄົນປະເທດນັ້ນ, ແຕ່ງໜ້າແຕ່ງຕາແບບຄົນປະເທດນັ້ນ, ກິລິຍາທ່າທາງກໍຈະຖອດແບບ ອອກມາແບບປະເທດນັ້ນ ເຊິ່ງທ່ານຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າຄົນປະເທດນັ້ນຈະມີທ່າທາງແນວໃດໃນລະຫ່ວາງສົນທະນາ ກໍໃຫ້ທ່ານເອົາແບບຢ່າງ ແລະ ເຮັດແບບນັ້ນຄືພວກເຂົາ, ພະຍາຍາມຮຽນແບບສຳນຽງ, ໂທນສຽງ, ສີໜ້າທ່າທາງ ຖ້າເວົ້າບໍ່ທັນກໍເວົ້າມົ້ວໆໄປໄດ້, ແຕ່ຂໍໃຫ້ຄຸມສຳນຽງໄວ້ຄືເກົ່າ ວິທີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊຶມຊັບສຳນຽງທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນການຝຶກເວົ້າໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຫາເຈົ້າຂອງພາສາມາລົມນຳ.
  • ການອອກໄປພະເຊີນສະຖານະການຈິງໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ແວດລ້ອມໄປດ້ວຍພາສາເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນເຄັດລັບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກັ່ງພາສາແບບໂດດຂ້າມຂັ້ນ ເພາະເປັນການເອົາຕົນເອງໄປຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າ ພາສານັ້ນແທ້ໆ ມັນເປັນໂອກາດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄັງຄຳສັບ 360 ອົງສາອ້ອມໂຕ, ຝຶກອ່ານປ້າຍບອກທາງ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ສະຫລາກສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ເຮົາສົນໃຈ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈື່ຈຳໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຫລາຍກ່ວາການ ນັ່ງທ່ອງຄຳສັບຢູ່ເຮືອນ ແລະ ເມື່ອຕັດສິນໃຈໄປທ່ຽວແລ້ວ ກໍຕ້ອງເປັນການທ່ຽວທີ່ສະດວກ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ.
7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ - lattana banner - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ - lattana banner 1 - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ -    AD conten website - 7 ເຄັດລັບສຳຄັນສຳລັບຄົນຢາກເກັ່ງພາສາ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!