ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 - kitchen vibe - ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 - 4 - ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19
ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 - 3 - ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19
ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 - 5 - ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ດ້ານພາລາທິການ ແລະ ການເງິນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19