ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ.

ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ. - kitchen vibe - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ.

ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ. - 5 - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ.
ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ. - 3 - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ.
ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ. - 4 - ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +125 ຄົນ ແລະ ມີຕົວເລກສະສົມເຖິງ 16, 058 ຄົນ.