ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ - kitchen vibe - ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ - 3 - ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ
ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ - 5 - ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ
ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ - 4 - ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ +194 ຄົນ