9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ

9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ -                                  - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ
9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ - kitchen vibe - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ

 

 • ມີເງິນເທົ່າໃດ ໃຊ້ໃຫ້ໝົດ: ຍ້ອນພະນັກງານເງິນເດືອນມັກຄິດວ່າ ທ້າຍເດືອນໃໝ່ເງິນເດືອນກໍອອກແລ້ວ ໃຫ້ແນວໃດກໍ ໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ຂາດກໍພໍ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ ຫາກທ່ານໃຊ້ເງິນເດືອນແປະເດືອນ ສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ມີເງິນສຳລັບທ້ອນເລີຍ ຫາກອະນາຄົດບັງເອີນທ່ານຖືກເຊີນອອກຈາກວຽກ ຫລື ເກີດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍາມສຸກເສີນ ທ່ານເດືອດຮ້ອນແນ່ນອນ ພວກ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານວາງແຜນການເງິນ, ຈົດລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເງິນເດືອນຂອງທ່ານ ໝົດໄປກັບຫຍັງຫລາຍທີ່ສຸດ.
 • ຍັງບໍ່ເຖົ້າ ຈະຮີບທ້ອນເງິນເຮັດຫຍັງ : ຍິ່ງຍັງເປັນໄວໜຸ່ມຍິ່ງຕ້ອງຮີບທ້ອນເງິນ ຫາກໄປທ້ອນຕອນເຖົ້າ ທ່ານຢ່າລືມວ່າ ເມື່ອທ່ານເລີ່ມແກ່ໂຕໄປ ເຫື່ອແຮງຂອງທ່ານກໍໝົດ, ແຮງເຮັດວຽກກໍບໍ່ຄ່ອຍເຫລືອ ແລ້ວແບບນີ້ຈະຫາລາຍໄດ້ຈາກໃສ ຖ້າອາໄສເງິນກະສຽນຢ່າງດຽວຄົງບໍ່ພໍຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດ, ຍິ່ງໃຜທີ່ມີຄອບຄົວຄົງບໍ່ພໍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ຮີບ ທ້ອນເງິນຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ຕົນເອງຍັງມີແຮງ.
 • ເນັ້ນຊື້ເຄື່ອງຖືກໄວ້ກ່ອນ ຄຸນນະພາບຊ່າງມັນ : ພະນັກງານເງິນເດືອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ເຫັນເຄື່ອງຫລຸດລາຄາ ບໍ່ໄດ້ ມັນຕ້ອງຊື້, ຂອງມັນຕ້ອງມີ ໂດຍລືມນຶກເຖິງຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ສິ່ງຂອງບາງຢ່າງມີລາຄາຖືກກໍແມ່ນ, ແຕ່ໃຊ້ໄດ້ບໍ່ ເທົ່າໃດເທື່ອກໍເປ່ເພ ຕ້ອງໄປຊື້ໃໝ່ອີກ ຖ້າປຽບທຽບກັບສິ່ງຂອງທີ່ມີລາຄາແພງກ່ວາ ແລະ ກຸ້ມຄ່າກ່ວາ ຈຶ່ງຈະເອີ້ນວ່າຊື້ ເຄື່ອງເປັນ ຍິ່ງຖ້າເປັນເຄື່ອງຖືກ ແລະ ດີນຳ ຍິ່ງດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເພາະທ່ານຈະມີເງິນທ້ອນຫລາຍຂຶ້ນ.
 • ເປັນໜີ້ແຕ່ບໍ່ຍອມຈ່າຍ : ປັດຈຸບັນເຮົາສາມາດຊື້ເຄື່ອງຂອງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະສັງ ຄົມໄຮ້ເງິນສົດ ເຊິ່ງມັນກໍມີຂໍ້ດີ, ແຕ່ມັນກໍສ້າງນິໄສໃຊ້ເງິນເກັ່ງນຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເງິນເດືອນເປັນໜີ້ກັນ ບາງ ຄົນເລືອກຈ່າຍຊ້າ, ບໍ່ຍອມຈ່າຍກໍມີ ເຮັດໃຫ້ເປັນໜີ້ ແລະ ບໍ່ຍອມຈ່າຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ຈົນເຮັດໃຫ້ໜີ້ທີ່ເຮົາມີຢູ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆຈົນສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຜົນສຸດທ້າຍກໍຄ່ອຍມາຊຳລະໜີ້ຕອນທີ່ດອກເບ້ຍບານແລ້ວ.
 • ບໍ່ຮູ້ວ່າງົບການເງິນແມ່ນຫຍັງ : ການຕັ້ງງົບການເງິນບໍ່ແມ່ນການວາງແຜນການເງິນທີ່ເຮົາໄຈ້ແຍກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ແຕ່ການຕັ້ງງົບການເງິນແມ່ນການວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ພະຍາຍາມໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ໄດ້ຕາມທີ່ວາງແຜນ ເອົາໄວ້. ສ່ວນບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເປັນການຈົດບັນທຶກການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນແຕ່ລະມື້ຂອງເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາ ຄວນແຍກກັນລະຫ່ວາງການຕັ້ງງົບການເງິນທີ່ເຮົາທ້ອນເງິນເອົາໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດ ຫລື ຍາມສຸກເສີນ. ສ່ວນການ ວາງແຜນການເງິນກໍຄື ການເງິນທີ່ທ່ານເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນຕອນນີ້ ໃຊ້ຈ່າຍກັບການດຳລົງຊີວິດ.
 • ບັດເຄຣດິດໂຕຮ້າຍ : ບັດເຄຣດິດເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕອບໂຈດຄວາມທັນສະໄໝຂອງຍຸກນີ້ ໂດຍຂໍ້ດີຂອງບັດເຄຣດິດກໍຄື ຈ່າຍງ່າຍ ຮູດສະດວກ, ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຊ້ຈົນເພີນ ລືມຄິດເຖິງເລື່ອງລາຍໄດ້ຂອງຕົນເອງ ຮັບຮອງວ່າໜີ້ບັດເຄຣດິດຕາມມາ ແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຢາກໃຫ້ທ່ານຄິດໃຫ້ລະອຽດ, ຄິດໃຫ້ຮອບຄອບວ່າມີເງິນ ຈ່າຍຫລືບໍ່ ເພື່ອປ້ອງກັນດອກເບ້ຍທີ່ຕາມມາ.
 • ອາຍຸເທົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເຮັດປະກັນຊີວິດກໍໄດ້ : ອາການເຈັບປ່ວຍ ຫລື ເຫດການບໍ່ຄາດຄິດມັນມາຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ໂຕ ຖ້າເກີດ ຫຍັງຂຶ້ນ ຄ່າປິ່ນປົວກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍໆ ຖ້າມີປະກັນຈະຊ່ວຍຫລຸດພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທັງຍັງເປັນເກາະປ້ອງກັນ ຊີວິດຂອງທ່ານນຳອີກ.
 • ລົງທຶນແບບບໍ່ຄິດ : ກ່ອນຈະລົງທຶນ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດທຸລະກິດ ຫລື ຊື້ຫຸ້ນ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານມີເງິນກ້ອນໜຶ່ງເອົາໄວ້ໃຊ້ໃນ ຍາມສຸກເສີນກ່ອນ ຖ້າຍັງບໍ່ມີ ທ່ານຢ່າຟ້າວລົງທຶນ ໃຫ້ທ່ານຫາເງິນສຳຮອງສຸກເສີນກ່ອນ ຫລື ໃຜທີ່ມີເງິນສຸກເສີນແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານຄິດໃຫ້ດີວ່າຈະລົງທຶນເຮັດຫຍັງດີ ເພາະທຸກການລົງທຶນຍ່ອມມີຄວາມສ່ຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນວາງແຜນ ແລະ ເຮັດ ວຽກບ້ານໃຫ້ດີ ຮັບຮອງໄດ້ກຳໄລ ທັງຍັງບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງນຳອີກ.
 • ຄິດວ່າຮັ່ງມີໄດ້ດ້ວຍການທ້ອນເງິນທາງດຽວ : ທ້ອນເງິນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັ່ງມີຂຶ້ນໄດ້ ເພາະດອກເບ້ຍທີ່ ໄດ້ກໍບໍ່ສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານຢາກຮັ່ງມີ ທ່ານຕ້ອງລົງທຶນ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນກ່ອນການລົງທຶນກໍຄື ທ່ານຕ້ອງເຮັດທຸລະກິດ ກ່ອນ ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ກຳໄລ ຫລື ຫາຊ່ອງທາງສ້າງລາຍໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງ ເມື່ອທ່ານມີລາຍໄດ້ທີ່ລົງໂຕ ຂໍ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເລີ່ມລົງທຶນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຸ້ນຫຍັງກໍຕາມ ຢາກໃຫ້ທ່ານຄິດໃຫ້ດີ, ເລືອກລົງທຶນໃຫ້ເປັນ ຮັບຮອງວ່າມີ ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແນ່ນອນ.
9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ - 5 - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ
9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ - 3 - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ
9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ - 4 - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ
9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເງິນເດືອນບໍ່ມີເງິນທ້ອນ