7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ

7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ - Qk7B7                     - 7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ
7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ - 16583075379783 - 7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ

 

 1. ຢຸດເວົ້າເຖິງອະດີດທີ່ຜ່ານມາ : ກ່ວາຈະມາຮອດມື້ນີ້ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍກ້າວຜິດພາດ ທຸກຄົນລ້ວນມີອະດີດທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ມີຂໍ້ ຜິດພາດຄືກັນໝົດ, ແຕ່ອະດີດກໍຄືອະດີດ ບໍ່ມີໃຜຍ້ອນເວລາກັບໄປແກ້ໄຂຫຍັງໄດ້ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເກັບຄວາມຜິດພາດໃນມື້ ນັ້ນມາເປັນບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ຜິດຊ້ຳ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນທ່ານຕ້ອງຢຸດຄິດເຖິງເລື່ອງເກົ່າໆທີ່ຜ່ານມາ, ຢຸດໂທດທຸກຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສຳຄັນຫລາຍໆແມ່ນການຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພຕົນເອງ, ຫັນມາຈົດຈໍ່ກັບປັດຈຸບັນ ຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດປັດຈຸບັນໃຫ້ດີ ເພື່ອທີ່ຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຮັດຜິດຊ້ຳຄືໃນອະດີດ.
 2. ໃຜຈະຄິດແນວໃດກັບເຮົາກໍປ່ອຍເຂົາໄປ : ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໂລກຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ໃຜທີ່ເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່, ຈື່ໄວ້ວ່າ ເຖິງເຮົາຈະດີປານໃດ ຖ້າເຂົາບໍ່ມັກ ເຮົາເຮັດດີປານໃດເຂົາກໍບໍ່ມັກເຮົາຄືເກົ່າ, ມີຄົນຮັກກໍຕ້ອງມີຄົນຊັງ ແມ່ນຄວາມຈິງ ຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບທຸກຄຳເວົ້າຂອງທຸກຄົນທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ, ຢ່າປ່ຽນແປງ ຫຍັງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຕເອງເພື່ອສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນ ທ່ອງເອົາໄວ້ວ່າໃຜຈະຄິດແນວໃດກັບເຮົາກໍຊ່າງເຂົາ ສົນໃຈແຕ່ຄົນສຳ ຄັນໃນຊີວິດເຮົາກໍພໍ, ແຕ່ທ່ານກໍຕ້ອງໝັ້ນໃຈນຳວ່າການກະທຳຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຄິດດີ, ເຮັດດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ໃຜ ເມື່ອເປັນແບບນີ້ແລ້ວ ໃຜຈະນິນທາກໍປ່ອຍ ໃຫ້ມັນເປັນບັນຫາຂອງເຂົາ.
 3. ໃຫ້ເວລາເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນ : ຖ້າເຮົາເສຍໃຈ ກໍຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເຮົາຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍຜິດຫວັງ, ບໍ່ເຄີຍ ໂສກເສົ້າ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຈັບປວດ ມັນຕ້ອງມີບາງເຫດການໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ໃຈເຮົາພັງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງພົບພໍ້ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າເວລາຈະບຳບັດທຸກຢ່າງ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນເຮັດຄືເຂັ້ມແຂງສະເໝີໄປ ຈື່ໄວ້ວ່າໃຫ້ເວລາໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ ມັນ, ເຈັບກໍເຈັບເທົ່ານີ້, ເສຍໃຈກໍເສຍໃຈ ຢ່າຮີບຮ້ອນທີ່ຈະກ້າວຜ່ານຄວາມທຸກໄປຈົນຄືຫລອກຕົນເອງ ທຸກຄວາມເຈັບ ປວດທີ່ພົບພໍ້ເຮົາເຊື່ອວ່າມັນຈະສອນຫຍັງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ຍິ່ງໃຫ້ເວລາທົບທວນ ກໍຈະຍິ່ງເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ ເມື່ອແນມກັບມາກໍຈະເຫັນເລື່ອງນັ້ນເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ.
 4. ຢ່າເອົາຄວາມສຸກຂອງເຮົາໄປຝາກໄວ້ກັບໃຜ : ຮັກຄົນອື່ນໄດ້, ແຕ່ຢ່າລືມຮັກຕົນເອງ ຈື່ໄວ້ວ່າຄວາມສຸກຄວນເກີດຂຶ້ນ ຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນ ຢ່າເອົາມັນໄປຝາກໄວ້ກັບໃຜ ຖ້າເມື່ອໃຜທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາມມີຜົນກັບຄວາມ ຮູ້ສຶກຂອງເຮົາຫລາຍເກີນໄປແລ້ວ ໃຫ້ລອງຖອຍອອກມາລົມກັບຕົນເອງ ຢ່າໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ໄປຂຶ້ນຢູ່ກັບໃຜ ເພາະຖ້າມື້ໃດບໍ່ມີເຂົາ ເຮົາເອງທີ່ຈະລຳບາກ ຮັກໃຜກໍຕ້ອງເຜື່ອໃຈເກັບໄວ້ຮັກຕົນເອງນຳ ແລ້ວທ່ານ ຈະມີຄວາມສຸກ.
 5. ຢ່າເອົາຕົນເອງໄປທຽບໃສ່ໃຜ : ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ດີງາມໄປໝົດທຸກຢ່າງ ທຸກຄົນລ້ວນມີຫຍັງທີ່ພິເສດເປັນຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ຄວນເອົາໂຕເອງໄປທຽບໃສ່ໃຜ ໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນທີ່ໂລກອອນລາຍເຂົ້າມາມີບົດບາດໜັກຫລາຍ ຈົນບາງຄົນກໍແຍກໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງບໍ່ອອກກໍມີ, ຄົນນັ້ນລົງຮູບຊີວິດດີໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ຄົນນີ້ກໍໄລ້ສົດ ເຟສບຸກຂາຍເຄື່ອງໄດ້ເງິນລ້ານ ຢາກເປັນຄືເຂົາ ເປັນຫຍັງເຮົາບໍ່ເປັນແບບນັ້ນແດ່, ຄິດໄດ້ຄ່ອຍໆກໍພໍ ພໍໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງ ໃຈ ຊຸກຍູ້ຊີວິດຍ່າງໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຢ່າຄິດຈົນຈິດຕົກ, ຄິດຈົນບັ່ນທອນກຳລັງໃຈ, ນ້ອຍໃຈໃນຊີວິດຕົນເອງ ຂະໜາດນັ້ນ, ບອກຕົນເອງວ່າເຮົາທຸກຄົນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີໄດ້ ອັນໃດທີ່ມັນບໍ່ດີຕໍ່ໃຈ ຄິດແລ້ວ ເປັນທຸກ ກໍປ່ອຍມັນໄປແດ່, ໃຊ້ຊີວິດໃນແບບຂອງເຮົາ ຢ່າເອົາໄມ້ບັນທັດຂອງຊີວິດຄົນອື່ນມາສ້າງບັນທັດຖານໃຫ້ຕົນ ເອງເລີຍ ມັນເມື່ອຍ.
 6. ເປັນຄົນຄິດໜ້ອຍໆແດ່ກໍດີ : ຄິດໜ້ອຍເກີນໄປກໍບໍ່ດີ, ແຕ່ຖ້າຄິດຫລາຍເກີນໄປກໍຈະເປັນບ້າ, ຢ່າເກັບເອົາທຸກເລື່ອງມາ ຍັດໃສ່ຫົວຈົບລົ້ນ, ບໍ່ຕ້ອງນັ່ງຫາຄຳຕອບໃຫ້ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້, ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເປັນແບບນັ້ນ, ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງເຮັດກັບຂ້ອຍແບບນີ້ ? ປ່ອຍວາງໄປແດ່ ແລ້ວຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານຈະດີຂຶ້ນ, ຄິດໄວ້ສະເໝີວ່າ ເລື່ອງບາງເລື່ອງ ກໍບໍ່ໄດ້ມີຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້ໝົດ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຫົວໃຈ ຢ່າໄປສົງໄສຫຍັງຫລວງຫລາຍເລີຍ ບາງເທື່ອການເປັນຄົນ ຄິດໜ້ອຍລົງແດ່ຈັກໜ້ອຍ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຫລາຍຂຶ້ນກໍມີ.
 7. ຈະເຄັ່ງຄຽດໄປເຮັດຫຍັງ ຍິ້ມໄວ້ : ລົມກັບຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ, ຍິ້ມໃຫ້ຕົນເອງຫລາຍໆ ບໍ່ມີໃຜວ່າທ່ານເປັນບ້າດອກ ແຕ່ ມັນແມ່ນການໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນ ມີແຕ່ໂຕເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະພາເຮົາກ້າວຜ່ານໄປໄດ້ ໂສກເສົ້າແລ້ວ, ເມື່ອຍແລ້ວ ກໍຢ່າລືມຍິ້ມໃຫ້ກັບຄວາມທຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບອກໃຫ້ຕົນເອງສູ້ຕໍ່ໄປ ເຖິງວ່າມັນຈະຝືນ ແຕ່ເຊື່ອ ວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້າ ເພາະໂລກນີ້ຍັງມີຄົນທີ່ທຸກກ່ວາເຮົາອີກຫລາຍ ສະນັ້ນ ໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍກໍອາດຈະຍັງ ມີຄວາມໂຊກດີເຊື່ອງຢູ່ກໍເປັນໄດ້.
7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ - lattana banner - 7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ
7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ - lattana banner 1 - 7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ
7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ -  AD conten website - 7 ວິທີເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ຄົນແບບນີ້ຈະບໍ່ທຸກຍ້ອນຄົນອື່ນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!