9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ

- jjje25 - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ
- AGL banner - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ

ຂໍ້ຫ້າມຂອງຄົນບູຮານ ຫຼື ເຖົ້າແກ່ອາວຸໂສ ຄົນລາວ ເຮົາ ປັດຈຸບັນນີ້ເພິ່ນພາກັນເອີ້ນວ່າ “ຄະລຳ” ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການ ຫຼີກເວັ້ນ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ໃດຂືນເຮັດໄປກໍຈະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີອັນເປັນໄປ ໄດ້ແກ່ ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ພະຍາດ ຈົນ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍມີ. ສິ່ງທີ່ຄົນບູຮານຫ້າມນັ້ນມີຫຼາຍຂໍ້ໃນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຈະນຳສະ ເໜີເຫດ ແລະຜົນຂອງການຫ້າມກ່ຽວກັບ ການໄປຮ່ວມງານສົບ ຫຼື ສົ່ງສະ ການຄົນຕາຍທັງໝົດ 9 ຂໍ້:

 

 

- Jentsu 1024x576 - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ
(ພາບປະກອບ)

 

+ ​10 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ​ພະ​ນັກ​ງານ-​ລັດ​ຖະ​ກອນຂະ​ແໜງ​ການ​ເງິນ

+ ຂໍ້ຫ້າມໃນໂອກາດສະຫລອງປີໃໝ່ ພສ 2560

 

1) ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນຖືພາໄປງານສົ່ງສະການເພາະຄົນບູຮານເຊື່ອວ່າຜີຈະມາເອົາຂວັນ ເດັກ ນ້ອຍຢູ່ໃນທ້ອງໄປ. ການທີ່ຄົນບູຮານຫ້າມນັ້ນມີເຫດ ຜົນຍ້ອນວ່າ ແມ່ມານເປັນ ຜູ້ທີ່ ອຸ້ມທ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຳ ບາກໃນການຍ່າງ, ການເອົາສົບ ໄປປ່າເຮ່ວ (ປ່າຊ້າ) ແມ່ນຢູ່ໄກ ບ້ານ ອາດເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍ ແລະ ບາງເທື່ອຈິດໃຈຢ້ານຢູ່ແລ້ວ ເວລາໄປຕື່ນຕົກໃຈເຮັດ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ.

2) ຫ້າມຄົນເປັນປະຈຳ ເດືອນໄປງານສົບ ເພາະເຊື່ອ ວ່າ ຜີເຫັນເລືອດໄຫລອອກມາ ແລ້ວ ຜີຊິເອົາຂວັນຜູ້ນັ້ນໄປຢູ່ນຳ. ເລື່ອງນີ້ຕ້ອງນຶກເຖິງຄົນສະໄໝ ບູຮານຍັງບໍ່ທັນມີຜ້າອະນາໄມ ຮອງຄືປັດຈຸບັນນີ້, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນ ປະຈຳເດືອນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ຈົນກວ່າເລືອດຈະອອກມາຫວິດແລ້ວຈຶ່ງໄປຫາສັງຄົມໄດ້ ເຊິ່ງ ບໍ່ແມ່ນຫ້າມສະເພາະແຕ່ງານ ສົບເທົ່ານັ້ນງານອື່ນໆກໍຫ້າມ ເຊັ່ນກັນ.

3) ຫ້າມຍ້ອງດອກໄມ້ ຢູ່ ເຮືອນສົບວ່າງາມເພາະເປັນ ລາງວ່າຢາກໄດ້ແລ້ວກໍຈະເຮັດ ໃຫ້ມີອັນເປັນໄປ. ແຕ່ຄວາມ ເປັນ ຈິງດອກໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນງານສົບນັ້ນ ເປັນສັນຍະລັກບອກວ່າ ຊີວິດ ຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຫ່ຽວໄປຕາມການເວລາ ແລະຖ້າຍ້ອງວ່າ ງາມພໍ່່ແມ່ພີ້ນ້ອງຜູ້ຕາຍກໍຈະ ບໍ່ດີໃຈ.

4) ຫ້າມຕໍ່ທຽນຈາກ ຜູ້ອື່ນ ເວລາໄປຈູດສົບ ຂໍ້ນີ້ເປັນປິດ ສະໜາທຳທີ່ວ່າດ້ວຍການເກີດ ການກະທຳການຕາຍເປັນ ເລື່ອງ ຂອງບຸກຄົນເຮົາຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ການຈູດໄຟ ກໍຄື ຊີວິດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮຸ່ງໃສດ້ວຍ ຕົວເຮົາເອງ.

5) ຫ້າມຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍ ໄປງານສົບ ເພາະເຊື່ອວ່າຂວັນ ອ່ອນຜິຊິເອົາໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໃນ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ບໍ່ສະບາຍ ບໍ່ວ່າອະດີດ ຫຼື ປັດຈຸບັນກໍບໍ່ສົມ ຄວນ.

6). ຫ້າມຫົວສຽງດັງ ເພາະເຊື່ອວ່າງານສົບແມ່ນງານທີ່ມີຄວາມສຸກຂອງຜີຖ້າຫາກ ໃຜຫົວສຽງດັງຜີຈະຄິດວ່າເປັນພວກດຽວກັບມັນ. ເມື່ອເຮົາອ່ານ ແລ້ວ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົານຶກເຫັນວ່າ ຜີນັ້ນມີຕົວຕົນ ແລະຢູ່ໃກ້ໆກັບ ຕົວເຮົາ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການທີ່ເພິ່ນຫ້າມແມ່ນຍ້ອນ ເຫດຜົນທີ່ວ່າງານສົບນັ້ນເປັນ ງານໂສກເສົ້າ, ໄວ້ອາໄລ, ເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມຄິດຮອດຄິດ ເຖິງຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ຍັງມີຊີ ວິດຢູ່ ການທີ່ເຮົາຈະໄປຫົວ ສຽງ ແຮງໃນງານສົບກໍຈະເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ບາງທີອາດ ຄິດໄປວ່າເປັນການໄປເຢາະ ເຢີ້ຍກໍເປັນໄດ້ ເຊິ່ງເປັນການບໍ່ ສົມຄວນ.

7). ຫ້າມເອົາອາຫານ ທີ່ເປັນເສັ້ນ, ເປັນເຄືອໄປກິນ ຫຼື ເຮັດໃນງານສົບ ເພາະເຊື່ອວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສືບທອດການຕາຍໄປສູ່ຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ ອາຫານທີ່ ເປັນເສັ້ນ ໄດ້ແກ່ເຂົ້າປຸ້ນ, ເຝີ ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນບໍ່ມີຂາຍຕາມ ທ້ອງຕະຫຼາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາດົນ ຈຶ່ງເປັນ ອາຫານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບ ງານສົບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ໂສກເສົ້າ.

8). ຫ້າມນໍາອາຫານໃນ ງານສົບກັບບ້ານເດັດຂາດ ເພາະ ເຊື່ອວ່າຜີຈະນຳໄປເອົາ ຄືນ. ເລື່ອງນີ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ເຖິງສະ ພາບວ່າ ງານສົບນັ້ນເປັນງານ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເອົາເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນ ຫຼື ເຂົ້າສານໄປຊ່ວຍຍາດພີ່ ນ້ອງຜູ້ຍັງຢູ່ ບໍ່ແມ່ນໄປເອົາອາ ຫານນຳເພິ່ນມາກິນ. ຜູ້ຂຽນ ເບິ່ງ ເຫັນວ່າຜູ້ຄິດຂໍ້ຫ້າມຂໍ້ນີ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງນິດໄສຄົນລາວທີ່ມັກເອົາ ຂອງກິນຢູ່ເຮືອນບຸນຕ່າງໆກັບ ເມືອເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອບໍ່ ໃຫ້ເກີດກັບງານສົບ.

9). ເວລາເຜົາສົບແລ້ວ ຫ້າມຫຼຽວຫຼັງໄປເບິ່ງສົບ ເພາະ ເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕາຍບໍ່ໄດ້ ໄປເກີດ ເຊິ່ງຂໍ້ຫ້າມຂໍ້ເປັນປິດ ສະໜາທຳທີ່ວ່າດ້ວຍ ການຮ້ອງ ໄຫ້ລຳພັນຫາຜູ້ຕາຍນັ້ນບໍ່ມີປະ ໂຫຍດຫຍັງ ເຮົາຕ້ອງດຳເນີນ ຊີວິດໄປຕໍ່ ແລະ ເປັນການເຕືອນ ວ່າ ການຕາຍບໍ່ສາມາດເອົາ ຫຍັງໄປໄດ້ແມ່ນແຕ່ພີ່ນ້ອງກໍ ຍ່າງໜີ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຕາຍຄວນ ເຮັດດີທຳດີຈະມີຄຸນຄວາມດີ ໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານສືບທອດດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ.

ຂໍ້ຫ້າມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຫຼາຍ ຂໍ້ທີ່ເຮົາສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ ໄດ້ເຊັ່ນ ບໍ່ຄວນໄປຍ້ອງ ດອກໄມ້ ວ່າງາມຢູ່ຕໍ່ໜ້າພີ່ນ້ອງຂອງຄົນຕາຍ, ບໍ່ຄວນຕໍ່ທຽນນຳກັນແຕ່ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ການກະທຳບຸນ ບາບ ຂອງຄົນເຮົານັ້ນຕ້ອງ ເຮັດ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄົນບໍ່ສະ ບາຍ ບໍ່ຄວນໄປງານສົບເພາະ ສະພາບຈິດໃຈບໍ່ດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ ປ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

 

ໂດຍ: ຄຳພຸດ ເທບສະນົມ

-    AD conten website - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ
- lattana banner - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ
- lattana banner 1 - 9 ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການໄປງານສົບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!