ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ

ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ - a 2 - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ
ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ - Untitled design 1 - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ

 

  1. ຢ່າເອົາແບບຢ່າງຄົນອື່ນ : ຄົງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຄົນເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມມີຄວາມຢາກໄດ້ຢາກມີ ຢາກຮຽນແບບຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະເອົາແບບຢ່າງດາລາຄົນດັງ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ສິ່ງຂອງມີຍີ່ຫໍ້ລາຄາແພງ, ກິນອາຫານແພງໆ, ແຕ່ງໂຕຫລູຫລາ, ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລວງຫລາຍ, ແຕ່ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຄົນບໍ່ຄວນລືມກໍຄື ຖານະທາງການ ເງິນຂອງໂຕເຮົານຳວ່າ ສາມາດໃຊ້ເງິນໄດ້ຂະໜາດນັ້ນຫລືບໍ່ ? ຫາກບໍ່ໄຫວກໍບໍ່ຄວນໄປຫາກູ້ໜີ້ຢືມສິນເພື່ອມາຕອບສະ ໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນພາກສ່ວນນີ້ ເພາະຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ເຮົາບໍ່ຈົບສິ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຄວນທີ່ຈະ ນຶກເຖິງຄວາມຈິງຂອງໂຕເຮົາໄວ້ສະເໝີ ແລະ ຫາກຢາກຮັ່ງມີ ມີກິນມີໃຊ້ ກໍຄວນຮູ້ຈັກປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍ ເງິນເກີນໂຕ, ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີ, ຢ່າໃຫ້ຄວາມຢາກມາທຳຮ້າຍເຮົາໄດ້.
  2. ລົງທຶນ ເພື່ອສຶກສາຈົນຮັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ : ຍຸກນີ້ການລົງທຶນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ ເພາະໂລກເຮົານັ້ນແຄບລົງດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ່າວສານສົ່ງເຖິງກັນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂອ ກາດໃນການລົງທຶນນັ້ນເປີດກ້ວາງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນໄດ້ມີໂອກາດລອງລົງທຶນກັບທຸລະກິດ ຫລື ກິດຈະການ ຕ່າງໆ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍປະສົບຄວາມສຳເລັດ ບາງຄົນກໍລົ້ມເຫລວ, ແຕ່ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນ ການລົງທຶນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ ໜ້າຢ້ານແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ເຮົາຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ຮູ້, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າພຽງມີຄວາມຮູ້ແລ້ວຈະພຽງພໍ ເຮົາຄວນລະນຶກໄວ້ສະ ເໝີວ່າ ການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ນອກຈາກມີຄວາມຮູ້ແລ້ວ ເຮົາຍັງຄວນຈະສຶກສາເຖິງຄວາມສ່ຽງ ຂອງສິ່ງທີ່ເຮົາຈະລົງທຶນນັ້ນນຳວ່າເປັນແນວໃດ ແລະ ເມື່ອສຶກສາຈົນຮັບຄວາມສ່ຽງນັ້ນໄດ້ແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍລົງທຶນຈະດີ ກ່ວາ.
  3. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງແຜນເລື່ອງການເງິນໃຫ້ຈະແຈ້ງ : ເປົ້າໝາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະສະແດງເຖິງຜົນຕອບແທນທີ່ເຮົາຕ້ອງ ການ ວ່າເປັນແນວໃດ ຄືກັນກັບການໃຊ້ເງິນຂອງເຮົາ ຫາກເຮົາມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ການວາງແຜນການເງິນທີ່ດີ ກໍເຮັດໃຫ້ ເບິ່ງອອກວ່າເຮົາຄວນໃຊ້ເງິນ ແລະ ທ້ອນເງິນເທົ່າໃດໂດຍບໍ່ກະທົບກັບການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ຍັງສາມາດຕໍ່ຍອດໄປໃນອະ ນາຄົດຂອງເຮົາໄດ້ອີກ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ແບບແຜນການເງິນທີ່ຈະແຈ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດມາຫລາຍ ແລ້ວ.
  4. ວິໄນ ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງມີສະເໝີ : ການມີວິໄນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊີ້ບອກໄດ້ວ່າເຮົາຈະເປັນໜີ້ ຫລື ມີເງິນໃຊ້ເລີຍ ເພາະຫລັງຈາກມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີແບບແຜນແລ້ວ ວິໄນໂຕນີ້ທີ່ຈະເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເຮົາໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ຫວັງໄວ້ ໂຕ ຢ່າງເຊັ່ນ : ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ວ່າຈະທ້ອນເງິນເດືອນລະ 1 ລ້ານກີບ ເປັນເວລາ 10 ເດືອນ ເພື່ອເອົາເງິນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ເຮົາຂາດວິໄນທ້ອນເງິນບໍ່ຄົບຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້, ຂາດແດ່, ບໍ່ທ້ອນແດ່ ເປັນແບບນີ້ທຸກເດືອນຈົນຄົບ 10 ເດືອນ ກໍຄົງຍາກທີ່ເຮົາຈະໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຫາກເຮົາມີວິໄນ ແລະ ເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້ຢ່າງຄົບ ຖ້ວນ ເມື່ອເຖິງກຳນົດເຮົາກໍຈະເຖິງເປົ້າໝາຍຢ່າງແນ່ນອນ.
  5. ເຊົາເສຍເງິນດ້ວຍອາລົມ, ແຕ່ຈົ່ງໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກຸ້ມຄ່າ : ຂໍ້ນີ້ຫລາຍໆຄົນຄົງເຄີຍເປັນມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະບັນດາທ່ານຍິງ ທີ່ມັກຈະໃຊ້ການຊັອບປິ້ງເປັນການລະບາຍອາລົມ, ຫລຸດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ເຊິ່ງຂໍ້ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນໃຊ້ໄດ້ ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພາະການໃຊ້ອາລົມຕັດສິນໃຈໂດຍບໍ່ຜ່ານການຄິດໃຫ້ດີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍໄປຢ່າງລືມໂຕໄດ້ ຈົນບາງ ເທື່ອເຜີຮູດບັດເຄຣດິດຈົນເປັນໜີ້ກ້ອນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍມີ ແທນທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍ ກັບກາຍເປັນເພີ່ມບັນຫາໃຫ້ໂຕເອງອີກ. ດັ່ງ ນັ້ນ ກ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍທຸກໆເທື່ອຄວນຈະຄິດໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນທຸກເທື່ອເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຮົາທຸກເທື່ອນັ້ນກຸ້ມ ຄ່າທີ່ສຸດ.
  • ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ 5 ຂໍ້ຄິດທີ່ເອົາມາຝາກບັນດາທ່ານໃນມື້ມື້ນັ້ນເປັນເລື່ອງໃກ້ໂຕຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດຕໍ່ຍອດກັບເຄັດ ລັບການທ້ອນເງິນໄດ້ນຳອີກ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານນັ້ນມີເງິນໃຊ້ ບໍ່ຕ້ອງລຳບາກ ບໍ່ຕ້ອງເປັນໜີ້ເປັນສິນ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະ ໂຫຍດກັບບັນດາທ່ານບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ.
ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ
ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ -    AD conten website - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ
ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ - lattana banner - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ
ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ - lattana banner 1 - ວິທີການໃຊ້ເງິນ 5 ແບບ ໃຫ້ບໍ່ເປັນໜີ້ ແລະ ມີເງິນທ້ອນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!