ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ

ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ -                                   pobpad - ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ
ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ - kitchen vibe - ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ

 

ຄວາມຜິດຫວັງ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສ້າງຄວາມທຸກທໍລະມານໃຈ ບໍ່ວ່າຄວາມຜິດຫວັງນັ້ນຈະເກີດຈາກຄວາມຮັກ, ວຽກງານ, ຄອບຄົວ ຫລື ຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຊິ່ງຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຮຸນແຮງມັກເກີດຈາກການຄາດຫວັງໄວ້ສູງ ໂດຍຄວາມເຈັບປວດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມັກສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດໃນຫລາຍໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ກໍອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ກາຍໄດ້ຄືກັນ.

ການກ້າວຂ້າມຄວາມຜິດຫວັງອາດເປັນເລື່ອງຍາກ, ແຕ່ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ລວມເຖິງຫາວິທີທີ່ອາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ ຫລື ປັບປ່ຽນມຸກມອງການໃຊ້ຊີວິດ ເຊິ່ງບົດຄວາມນີ້ໄດ້ລວບລວມວິທີຮັບມືກັບຄວາມຜິດຫວັງມາໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ລອງສຶກສຶກກັນເບິ່ງ ເຊິ່ງຄວາມຜິດຫວັງ ບໍ່ວ່າຈະ ນ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງມີຫົນທາງໃນການຮັບມື ເຊິ່ງອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍໜ້ອຍແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີ ດັ່ງ ນີ້ :

 1. ເຮັດໃຈໃຫ້ສະຫງົບ ແລະ ຢຸດຕັ້ງຄຳຖາມ : ຄວາມຜິດຫວັງອາດເຮັດໃຫ້ຂາດສະຕິ ຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກເສຍໃຈ, ຮ້ອງໄຫ້ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ, ແຕ່ການໂທດຕົນເອງ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມໃນທາງລົບກັບຕົນເອງຫລວງຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ? ໂຕເຮົາບໍ່ດີບ່ອນໃດ ? ຫລື ໂທດວ່າເລື່ອງທັງໝົດເປັນຍ້ອນຕົນເອງ ຈະຍິ່ງບັ່ນທອນຈິດ ໃຈ ແລະ ຊ້ຳຕື່ມເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຜິດ ຫວັງຫລາຍເກີນໄປ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຈໃຫ້ສະຫງົບ, ລວບລວມສະຕິ ແລະ ຢຸດຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ຈະເປັນກ້າວທຳອິດໃນການຮັບມືກັບຄວາມຜິດຫວັງ.
 2. ຫລົບຫລີກຄວາມສົນໃຈ : ການຫລົບຫລີກຄວາມສົນໃຈເພື່ອຫລຸດໂອກາດທີ່ຈະຫວນກັບໄປຮູ້ສຶກຜິດຫວັງເປັນຂັ້ນຕອນ ທີ່ສອງໃນການຮັບມື ດັ່ງນັ້ນ ການຫາກິດຈະກຳຕ່າງໆເຮັດໃນຍາມວ່າງ ຫລື ໃນໄລຍະເວລາທີ່ເກີດຄວາມຄິດ-ຄວາມຮູ້ ສຶກໃນທາງລົບ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູຈາກຄວາມຜິດຫວັງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະກິດຈະກຳທີ່ໃຫ້ພະລັງທາງບວກ ເຊັ່ນ: ການເປັນອາສາສະໝັກໃນງານຕ່າງໆ ຫລື ເຮັດເພື່ອສັງຄົມ. ນອກຈາກນີ້, ການອອກກຳລັງກາຍ, ການເຮັດຄວາມສະ ອາດເຮືອນ, ອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນ, ສັງສັນ ຫລື ອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ ກໍສາມາດດຶງຄວາມສົນໃຈໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ.
 3. ຍອມຮັບຄວາມຜິດຫວັງ : ເມື່ອເຖິງຈຸດໜຶ່ງ ຄວນເລີ່ມທີ່ຈະເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະຄວາມຜິດຫວັງ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເດັກນ້ອຍ ຫລື ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ເຊິ່ງການຍອມຮັບຄວາມຜິດຫວັງອາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບມືກັບຄວາມຜິດຫວັງທີ່ອາດເກີດ ຂຶ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ດີຂຶ້ນ.
 4. ຮຽນຮູ້ຕົນເອງ : ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ອາດຊ່ວຍປັບທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຕໍ່ ເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງໃນຄັ້ງນັ້ນໄດ້ ໂດຍອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂຽນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນລົງໃສ່ເຈ້ຍ ໂດຍແຍກ ຄວາມຮູ້ສຶກອອກຈາກເຫດຜົນ ແລະ ສິ່ງທີີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບຂອງເຫດການໄດ້ຈະແຈ້ງຍິ່ງ ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງອາດໄດ້ເຫັນຂໍ້ດີທີ່ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງເຫດການຄວາມຜິດຫວັງນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮຽນຮູ້, ຄວາມຜິດພາດ, ໄດ້ຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ໄດ້ພົບໂອກາດໃໝ່ໆ ຫລື ໄດ້ເຫັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.
 5. ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ : ພາຍຫລັງຈາກການເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມຜິດຫວັງແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປອາດເປັນການ ວາງແຜນສຳລັບສິ່ງໃໝ່ໆ ເປົ້າໝາຍໃໝ່ໆ ໂດຍອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ເຮັດ ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ. ນອກຈາກນີ້, ການຫາບຸກຄົນທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈ ອາດເປັນຄົນໃກ້ໂຕ ຢ່າງຄົນໃນຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫລື ຈະເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງທີ່ເປັນບຸກຄົນຕົ້ນແບບໃຫ້ໃຜຫລາຍຄົນ ຜ່ານທາງການອ່ານເລື່ອງລາວບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ກໍມັກຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າວຜ່ານຄວາມຜິດຫວັງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 • ແນວໃດກໍຕາມ, ຫາກລອງເຮັດຕາມວິທີເຫລົ່ານີ້ແລ້ວຍັງຄົງຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ, ເສົ້າ, ຢຸດຮ້ອງໄຫ້ບໍ່ໄດ້ ຄວນໄປພົບ ແພດ ຫລື ນັກຈິດຕະວິທະຍາ ເພື່ອຮັບຄຳປຶກສາ ແລະ ການບົ່ງມະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະອາການເຫລົ່ານີ້ອາດເກີດ ຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອາລົມ. ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດຫວັງຂຶ້ນ ຢ່າເບິ່ງຜ່ານຄວາມຮັກ ແລະ ສິ່ງ ດີໆຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ, ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ລະນຶກໄວ້ສະເໝີ ວ່າ ຄວາມຜິດຫວັງເປັນທຳມະດາຂອງມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫລື ນ້ອຍປານໃດກໍຕາມ.
ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ - 4 - ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ
ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ - 3 - ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ
ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ - 5 - ຄວາມຜິດຫວັງ ວິທີຮັບມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ