ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?

ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ? - 74941 optimistic - ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?
ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ? - AGL banner - ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?

ການຄິດບວກ ຫລື ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ເປັນພະລັງໃນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນສາມາດຝຶກຝົນໄດ້ ເພາະນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນດີ ຕໍ່ຄວາມຄິດ, ການເບິ່ງໂລກເບິ່ງຊີວິດ, ການຮັບມືກັບສະຖານະການຕ່າງໆແລ້ວ ຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

  • ຄິດບວກແມ່ນຫຍັງ ? ຄິດບວກ ເປັນການຄິດ, ການຮູ້ສຶກ ຫລື ການເບິ່ງຢ່າງມີຄວາມຫວັງວ່າຕ້ອງມີສິ່ງດີໆເກີດ ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ທັງຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພະລັງທາງຄວາມຄິດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນສະຖານະ ການອັນບໍ່ດີໄດ້ ໂດຍການຄິດບວກສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການຄິດ ຫລື ເວົ້າກັບຕົນເອງກ່ອນ.
  • ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຈາກການຄິດບວກ : ການຄິດບວກບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກກັບການ ເບິ່ງໂລກເບິ່ງຊີວິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມໄດ້ນຳເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງການວິໄຈຫລາຍເທື່ອໄດ້ສຶກ ສາກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການຄິດບວກໄວ້ ດັ່ງນີ້ :
  1. ຄິດບວກຊ່ວຍໃຫ້ຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ດີຂຶ້ນ : ຈາກການສຶກສາພົບວ່າຜູ້ທີ່ຄິດບວກມີຮໍໂມນຄວາມເຄັ່ງ ຄຽດຄໍຕິໂຊລຢູ່ໃນລະດັບທີ່ອ່າວສະຖຽນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ດີກ່ວາຜູ້ທີ່ເບິ່ງ ໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ ເພາະຫາກຜູ້ທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍພະເຊີນກັບສະຖານະການເຄັ່ງຄຽດ ມັກຈະຄວບຄຸມລະ ບົບປະສາດຂອງຕົນເອງໄດ້ຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄິດບວກໄດ້ ເນື່ອງຈາກລະດັບຮໍໂມນຄໍຕິໂຊລເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າການສຶກສາສ່ວນຫລາຍຈະສະໜັບສະໜຸນວ່າຜູ້ທີ່ຄິດບວກຈະມີລະດັບຮໍໂມນຄໍຕິໂຊລ ຕ່ຳ ແລະ ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ດີກ່ວາ, ແຕ່ກໍມີບາງການສຶກສາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ຄິດ ບວກທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ຫລື ຄວາມເຄັ່ງຄຽດສູງນັ້ນ ຈະມີການຫລັ່ງຮໍໂມນຄໍຕິໂຊລຫລາຍ ກ່ວາປົກກະຕິຫລັງຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຄ່ອຍໆຫລຸດລະດັບລົງໃນຕອນກາງເວັນ.
  2. ຄິດບວກຊ່ວຍຕ້ານເສົ້າ : ຈາກການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນການຄິດບວກດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ ທາງອາລົມ, ການໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ ພຶດຕິກຳຕໍ່ຕ້ານການເຂົ້າສັງຄົມຂອງນັກຮຽນໃນປະເທດອົດສະຕຣາ ລີ ທີ່ມີອາຍຸລະຫ່ວາງ 12 – 14 ປີ ຫລັງໃຊ້ເວລາສຶກສາດົນ 3 ປີ ພົບວ່າ ເດັກທີ່ຄິດບວກມີທັກສະການແກ້ ບັນຫາໄດ້ດີກ່ວາ ແລະ ການຄິດບວກຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ຍັງມີປະໂຫຍດໃນການປ້ອງ ກັນອາການຊຶມເສົ້າຫລາຍກ່ວາເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ.
  3. ຄິດບວກຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຍືນຍາວ : ມີການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈເຮັດແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນອະນາຄົດ ຈາກຄຳຕອບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດລຳບາກຫລາຍຂຶ້ນ ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະຟື້ນໂຕຈາກພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈໄດ້ຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, ພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກພຽງເລັກນ້ອຍ ຫລື ບໍ່ສົ່ງຜົນໃດໆຕໍ່ການ ເຮັດວຽກ ຫລື ເຖິງຈະເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈ ແຕ່ກໍຍັງແຂງແຮງຂຶ້ນຫລັງການປິ່ນປົວ 1 ປີ ແລະ ມີ ໂອກາດທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້ດົນກ່ວາ 15 ປີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການສຶກສາອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 19% ເມື່ອປຽບທຽບກັບອາຍຸ ໄຂທີ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ເຖິງວ່ານັກວິໄຈຈະຍັງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫ່ວາງການເບິ່ງໂລກ ໃນແງ່ຮ້າຍກັບການເສຍຊີວິດໄດ້, ແຕ່ຜູ້ທີ່ຄິດບວກອາດເປີດໃຈຍອມຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ຫລາຍກ່ວາ.
  4. ຄິດບວກຊ່ວຍຫລຸດອາການປວດ : ຈາກການທົດລອງໃນກຸ່ມອາສາສະໝັກທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍໃຊ້ຄວາມ ຮ້ອນລະຫ່ວາງ 46, 48 ແລະ 50 ອົງສາ ເພື່ອເຮຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດພຽງເລັກນ້ອຍ, ປານກາງ ແລະ ປວດຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນຂາເປັນເວລາ 20 ວິນາທີ ຮ່ວມກັບການກວດຄື້ນແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າເພື່ອສຶກສາ ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ພົບວ່າ : ຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກປວດໃນລະດັບປານກາງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຢູ່ 50 ອົງສາ ມີອັດຕາການປວດຫລຸດລົງ 28% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກປວດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຢູ່ 50 ອົງສາ ແລະ ອາສາສະໝັກທຸກຄົນຮູ້ສຶກປວດໜ້ອຍລົງເມື່ອຄິດວ່າອາການປວດຂອງຕົນເອງຫລຸດລົງ.
  5. ຄິດບວກຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ : ມີການສຶກສາພົບວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ໄວກາງຄົນທີ່ຄິດບວກກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ຂອງຕົນເອງຫລາຍກ່ວາ ມີໂອກາດທີ່ຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານແຄໂຣທີນອຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນສານ ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໃນລະດັບທີ່ສູງກ່ວາປະມານ 3 – 13% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ໃຫຍ່ໄວກາງຄົນທີ່ຄິດ ບວກໜ້ອຍກ່ວາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄິດບວກຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະແກ່ຮ່າງກາຍດ້ວຍ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ : ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຫລື ຫລີກເວັ້ນການສູບຢາຮ່ວມນຳ ເປັນຕົ້ນ.
  • ເຖິງຈະຍັງບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການຄິດບວກສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ແນວໃດ ແຕ່ການຄິດບວກຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຄຽດໄດ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄວາມເຄັ່ງຄຽດເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸ ຂະພາບອື່ນໆຕາມມາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄິດບວກຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ອອກກຳລັງກາຍ, ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ບໍ່ດື່ມເຫລົ້າ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໄດ້.
ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ? - lattana banner 1 - ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?
ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ? - lattana banner - ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?
ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ? -    AD conten website - ຄິດບວກ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບແນວໃດ ?
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!