ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - 244427871 4463412813751944 2333266832016728319 n - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - Untitled design 1 - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ພະແນກການເງິນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງການເລກທີ 1151/ກງ,ສຂ. ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 ແຈ້ງມາຍັງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ທີ່ຍັງບໍ່ສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳປີການບັນຊີ 2020 ແລະ ປີທີ່ຍັງຄ້າງສົ່ງຄືນຫຼັງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1.​ ວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 811 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແຈ້ງເສຍອາກອນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຖືເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (TIN) ມີລາຍຊື່ໃເອກະສານຂັດຕິດໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຫຼື ສາມາດກວດສອບລາຍຊື່ໄດ້ ໂດຍການສະແກຣນໃນ QR code ທີ່ຕິດມາໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້.

ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

2. ໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ມີລາຍຊື່ ຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ຮີບດ່ວນສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ຂອງປີຜ່ານມາທີ່ວິສາຫະກິດຍັງຄ້າງສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງບັນຊີ

– ສະເໜີໃຫ້ນໍາສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ຂະແໜງບັນຊີ ພະແນກການເງິນແຂວງ ເພື່ອການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຮູບແບບບົດລາຍງານການເງິນ ທີ່ກະຊວງການເງິນນະນຸຍາດນໍາໃຊ້, ເອກະສານລາຍການເງິນສ້າງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ປະກອບມີ 5 ຊຸດ/ປີການບັນຊີ. ໃນນັ້ນ, ເພື່ອນໍາສົ່ງຂະແໜງບັນຊີພະແນກການເງິນແຂວງ ຈຳນວນ 1 ຊຸດ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງບ່ອນທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ຈໍານວນ 2 ຊຸດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້/ນຳສົ່ງພາກສ່ວນອື່ນ ຈຳນວນ 2 ຊຸດ.

3.​ ກຳນົດສົ່ງເອກະສານ ກ່ອນວັນທີ 19/10/2021 ຖ້າຫາກກ່າຍກຳນົດນີ້ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕາການຕາມທີ່ກຳນົດໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

4. ຖ້າວິສາຫະກິດໄດ້ຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ນຳເອົາເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນແຈ້ງຍຸບເລີກວິສາຫະກິດຢ່າງຖາວອນ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ພະແນກອຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຢຸດເຊົ່າຖາວອນ ຈາກສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດມາຢັ້ງຢືນ ເພື່ອລຶບຊື່ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ ຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ.
ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - 244408271 4463412927085266 4642341490820271061 n 694x1024 - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ -    AD conten website - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - lattana banner - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ - lattana banner 1 - ສະຫວັນນະເຂດ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ກ່ອນວັນທີ 19 ຕຸລານີ້ ຫາກກາຍ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!