8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30

8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 - 120488598 - 8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30
8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 - AGL banner - 8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີແນວຄິດງ່າຍໆມາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາເອົາໄປປັບໃຊ້ໃນຊີວິດລອງເບິ່ງ ຖ້າທ່ານຢາກສ້າງໂຕໄດ້ ແລະ ມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສະຖານະທາງການເງິນກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດແດ່ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

  1. ຫາເງິນດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ : ແນ່ນອນວ່າໃນໄລຍະກ່ອນທີ່ເຮົາຈະອາຍຸ 30 ປີນັ້ນ ມີຄົນຫລາຍກ່ວາ 50% ທີ່ຍັງແບມືຂໍ ເງິນພໍ່ແມ່ໃຊ້ຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄົນທີ່ຢາກສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 ປີກໍຄື ຄົນທີ່ສາມາດຫາທາງສ້າງ ລາຍໄດ້ໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 ປີນັ້ນເອງ ໂດຍອາດຈະເປັນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳກໍໄດ້ ຫລື ຈະເປັນ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດອາຊີບເສີມກໍໄດ້ຄືກັນ, ເງິນບໍ່ໄດ້ລອຍມາຫາເຮົາເອງໄດ້ ສະນັ້ນ ຢ່າຢູ່ເສີຍ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ເງິນ ລອຍມາຫາ ຫາກຢາກໄດ້ເງິນກໍໃຫ້ຈິນຕະນາການເຖິງເງິນ ແລະ ລົງມືຫາເງິນດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນເອງ ເຊິ່ງການຈະຫາ ລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຕົນເອງນັ້ນ ສາມາດເລີ່ມເຮັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄວເດັກ ໂດຍອາດຈະເລີ່ມຈາກການທ້ອນເງິນໄປໂຮງຮຽນຢ່າງ ໜ້ອຍມື້ລະ 2.000 ກີບທຸກມື້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີເງິນທ້ອນແລ້ວ ທັງຍັງເປັນການປູກຝັງນິໄສການທ້ອນເງິນໃຫ້ເດັກນຳອີກ ສ່ວນໃຜທີ່ຢູ່ໃນໄວທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແລ້ວ ກໍອາດຈະຮັບອາຊີບເສີມມາເຮັດ ເຊັ່ນ : ການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຫາ ລາຍໄດ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫລື ຈະເປັນອາຊີບອື່ນອີກຫລວງຫລາຍ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ດຸໝັ່ນເຮັດວຽກແທ້ໆ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະສາມາດຕັ້ງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 ປີແນ່ນອນ.
  2. ຢ່າໃຊ້ເງິນທີ່ມີຈົນໝົດ : ເພາະບາງຄົນມີຄວາມເຊື່ອແບບຜິດໆວ່າຄົນທີ່ຮັ່ງມີແມ່ນຄົນທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄດ້ຢ່າງບໍ່ ຂາດມື ເຊິ່ງພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່ ເພາະຖ້າເຮົາມີແຕ່ໃຊ້ເງິນ ເງິນກໍອາດຈະໝົດໄປໄດ້, ແຕ່ຄົນທີ່ຮູ້ ຈັກຫາເງິນມາໃຊ້ຕ່າງຫາກທີ່ຈະເປັນຄົນຮັ່ງມີຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະເຂົາມີຫົນທາງໃນການສ້າງເງິນນຳ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃຊ້ເງິນ ພຽງຢ່າງດຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງຢຸດໃຊ້ເງິນເພື່ອສະແດງຄວາມຮັ່ງມີຈະດີກ່ວາ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແທນ ຖ້າເຮັດໄດ້ແບບນີ້ ທ່ານກໍຈະມີເງິນເຫລືອໃຊ້ຫລາຍຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ແນວໃດກໍຕາມ ພະຍາຍາມຢ່າໃຊ້ຄວາມ ຢາກໄດ້ມາເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງິນຢ່າງເກີນເຫດຈະດີກ່ວາ ເພາະຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກຈາກການໃຊ້ຈ່າຍ ເງິນ, ແຕ່ມັນສະແດງໄດ້ບ່ອນທີ່ໃຜສາມາດທ້ອນເງິນໄດ້ຫລາຍກ່ວາຕ່າງຫາກ.
  3. ເງິນຫຍັງທີ່ສົມຄວນທ້ອນ ກໍຄວນຈະທ້ອນໄວ້ເປັນຢ່າງດີ : ບໍ່ແມ່ນເອົາອອກມາໃຊ້ຈ່າຍຈົນໝົດ ເພາະບາງເທື່ອເຮົາ ອາດຈະຄິດວ່າເງິນໃນພາກສ່ວນນັ້ນບໍ່ດົນກໍຫາໃໝ່ໄດ້, ແຕ່ເຊື່ອເລີຍວ່າມີໜ້ອຍຄົນແທ້ໆທີ່ຈະເອົາເງິນນັ້ນມາຄືນໄດ້ ສະ ນັ້ນ ເງິນຫຍັງທີ່ສົມຄວນທ້ອນກໍຢ່າໄປຫຍຸ້ງກັບມັນເລີຍ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໆແລ້ວແທ້ໆຈຶ່ງເອົາອອກ ມາໃຊ້ ແຕ່ເມື່ອເອົາອອກມາແລ້ວກໍຢ່າລືມເອົາໄປເກັບໄວ້ຄືນ ຫລື ຖ້າຢ້ານວ່າຈະບັງຄັບໃຈຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ກໍໃຫ້ຄິດສາວ່າ ທ່ານກຳລັງກູ້ຢືມເງິນ ພ້ອມທັງຄິດດອກເບ້ຍ ເມື່ອຮອດກຳໜົດຄືນ ກໍໃຫ້ຄືນເຂົ້າໄປໄວ້ທັງຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເຊິ່ງວິທີ ນີ້ນອກຈາກຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເງິນທ້ອນຫາຍໄປຢ່າງເປັນສູນແລ້ວ ຍັງມີເງິນທ້ອນຫລາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່ານຳອີກ.
  4. ບໍ່ສ້າງໜີ້ສິນ : ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະໜີ້ສິນບົ່ງບອກໄດ້ວ່າ ວິໄນທາງການເງິນ ແລະ ການຫ້າມໃຈຂອງທ່ານ ອາດບໍ່ດີພໍ, ໜີ້ສິນທີ່ມີມາກ່ອນອາດຈະບໍ່ນັບກໍໄດ້ ແຕ່ຢ່າສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ກໍພໍ ເພາະການມີໜີ້ສິນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ທ້ອນເງິນໄດ້ຍາກແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເຄັ່ງຄຽດຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນກັບໃກ້ ຊິດ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ລົງໂຕໃນເລື່ອງການເງິນນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະຍາຍາມຢ່າເປັນໜີ້ດີກ່ວາ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ ຄ່າດອກເບ້ຍ.
  5. ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຮັ່ງມີ ? ການຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຍັງບໍ່ຮັ່ງມີ ຫລື ສ້າງໂຕບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ເປັນຫົນທາງທີ່ດີໃນການ ແກ້ໄຂຕົນເອງຢ່າງກົງຈຸດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການເມົາແຕ່ໂທດສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນວ່າເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຍອມແກ້ໄຂຫຍັງເລີຍ ເພາະຖ້າສາເຫດມັນຍັງຢູ່ ຜົນຂອງມັນກໍຈະຕາມມາເລື້ອຍໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ແທນການຈະເອົາ ເວລາໄປໂທດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຮັ່ງມີ ຄວນເອົາເວລາໄປແກ້ໄຂມັນດີກ່ວາ.
  6. ຄົນທີ່ຮັ່ງມີພວກເຂົາເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ໄປເບິ່ງ : ຫາກບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຈາກບ່ອນໃດ ລອງສັງເກດການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ແນວ ຄິດຂອງຄົນຮັ່ງມີກ່ອນ ວ່າເຂົາມີຫລັກການແນວໃດ, ມີຫຍັງທີ່ເຂົາແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກຄົນທຳມະດາ ແລະ ເອົາມາ ປັບໃຊ້ກັບໂຕເຮົາເອງ, ແຕ່ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເອົາແບບຢ່າງວິທີການມາເລີຍ ເພາະເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະໄດ້ຜົນຄືກັນ 100% ຢ່າງແນ່ນອນ.
  7. ລົງທຶນ : ເອົາເງິນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເອົາໄປລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ ແລະ ເງິນກັບຄືນມາ ໃຫ້ເຮົາຕາມຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມຊຳນານ ອາດຈະເປັນການເອົາໄປຫລິ້ນຫຸ້ນ ຫລື ຊື້ຄຳເກັງກຳໄລກໍໄດ້.
  8. ຢ່າຝັນຫວານແຕ່ພໍໂຕ : ບາງເທື່ອການຝັນຫວານກໍເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ເພາະຍິ່ງເຮົາຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ສູງ ຍິ່ງເປັນການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເຮົາພະຍາຍາມຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 - lattana banner 1 - 8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30
8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 - lattana banner - 8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30
8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30 -    AD conten website - 8 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂຕໄດ້ກ່ອນອາຍຸ 30
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!