11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ

11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ - HH 1 - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ
11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ - Untitled design 1 - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ

 

 1. ບໍ່ຍຸດຕິທຳ : ທຸກຄົນຮູ້ດີວ່າ ຊີວິດບໍ່ຍຸດຕິທຳ, ແຕ່ການບອກວ່າ “ມັນບໍ່ຍຸດຕິທຳ”, ການສະແດງວ່າ ຊີວິດຄວນຈະເປັນ ທຳ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງອ່ອນກ່ວາອາຍຸ ແລະ ໄຮ້ດຽງສາ. ໂຕຢ່າງ ເຊັ່ນ : ທ່ານສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ “ຂ້ອຍເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ ມອບໝາຍໃຫ້ ນາງ ກ ເບິ່ງແຍງໂຄງການທີ່ຂ້ອຍຫວັງໄວ້ ເຈົ້າຢາກຈະບອກຂ້ອຍບໍ່ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ?” ສື່ຄວາມ ໝາຍຄືກັນ, ແຕ່ປະໂຫຍກທີສອງເບິ່ງມີຄວາມເປັນວຸດທິພາວະກ່ວາ.
 2. ປົກກະຕິກໍເຮັດແບບນີ້ມາຕະຫລອດ : ການປ່ຽນແປງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫລາຍສິ່ງ ຫລາຍຢ່າງລ້າສະໄໝ ການເວົ້າແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງເປັນຄົນກຽດຄ້ານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າຂອງທ່ານສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ພະຍາຍາມປັບປຸງສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ.
 3. ບໍ່ມີບັນຫາ : ເມື່ອມີຄົນຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດຫຍັງ ຫລື ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານເຮັດຫຍັງໃຫ້ “ບໍ່ມີບັນຫາ” ໝາຍຄວາມວ່າຄຳຂໍ ຂອງພວກເຂົາໜ້າຈະເປັນບັນຫາທີ່ທ່ານແກ້ໄຂໄດ້ສະບາຍ ນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າທ່ານຊ່ວຍເຂົາໄດ້ຕະຫລອດ ປ່ຽນ ເປັນ “ຂ້ອຍເປັນສຸກທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອເຈົ້າ” ຫລື “ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ” ໜ້າຈະດີກ່ວາ, ຄວາມໝາຍອາດຈະບໍ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ມີພະລັງດ້ານບວກຫລາຍກ່ວາ.
 4. ນີ້ອາດເປັນຄວາມຄິດໂງ່ໆ / ຂ້ອຍຈະຖາມຄຳຖາມໂງ່ໆ : ຈະໄປສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຜິດໆແບບຄາດເດົາເຮັດຫຍັງ ? ຈະໄປບອກເຂົາວ່າເຮົາໂງ່ເຮັດຫຍັງ ? ປະໂຫຍກເຫລົ່ານີ້ທຳລາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສູນເສຍ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ, ທ່ານຢ່າເປັນນັກວິຈານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງຕົນເອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ບາງຢ່າງ ໃຫ້ເວົ້າວ່າ : “ຕອນນີ້ຂ້ອຍຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຂ້ອຍຈະພົບ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບໄປຫາເຈົ້າ”
 5. ຂໍເວລາຈັກໜ້ອຍ : ເມື່ອທ່ານຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍກ່ວາທີ່ບອກ, ແຕ່ຊ້ຳພັດເວົ້າໄປວ່າ “ຂໍເວລາອີກຈັກ ໜ້ອຍ” ແຕ່ເຂົາຕ້ອງລໍຖ້າດົນກ່ວານັ້ນ ບໍ່ແປກທີ່ຄົນລໍຖ້າຈະຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດ ຍ້ອນທ່ານເປັນຄົນໃຫ້ຄວາມຫວັງເຂົາເອງ ວ່າລໍຖ້າບໍ່ດົນ (ຖືກບໍ່?) ຢ່າລັງເລທີ່ຈະບອກວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນ.
 6. ຂ້ອຍຈະລອງເບິ່ງ : ນີ້ເປັນການບົ່ງບອກວ່າທ່ານກຳລັງຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ກໍຄືກັນກັບຄຳວ່າ “ຄິດວ່າ” ຈົ່ງຫລີກເວັ້ນ ຄຳເວົ້າເຫລົ່ານີ້ ເພາະເບິ່ງຄືວ່າທ່ານຈະຍັງບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ເທົ່າທີ່ຄວນ.
 7. ເຂົາກຽດຄ້ານ : ຄົນໄຮ້ຄວາມສາມາດ, ຄົນເບິ່ງຄືບ້າໆບໍໆ, ມີຄົນຫຍາບຄາຍ ຫລື ໄຮ້ຄວາມສາມາດຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດ ວຽກທຸກເທື່ອ ແລະ ທຸກຄົນກໍຮູ້ວ່າເຂົາເປັນໃຜ ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າ ຫລື ມີອຳນາດທີ່ຈະເອີ້ນເຂົາມາປັບປຸງໄດ້ ຈົ່ງຢຸດ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງມີຄຸນຄ່າຂຶ້ນເລີຍ ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງທ່ານໃນດ້ານລົບ ທ່ານຈະກາຍເປົນຄົນອວດອົ່ງທໍ ລະນົງ ຫລື ຊ່າງຕິ.
 8. ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍລະອຽດວຽກຂອງຂ້ອຍ : ທ່ານຈະຂ້າໂຕເອງຕາຍແມ່ນບໍ່ ! ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານໄຮ້ຄວາມສາມາດ ທ່ານຈະ ບອກວ່າພໍໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເໝາະສົມ (ເຖິງວ່າຕາມຫລັກແລ້ວມັນຄວນຈະເປັນແນວນັ້ນ) ເຮັດໃຫ້ ວຽກສຳເລັດຢ່າງກະຕືລືລົ້ນດີກ່ວາ ຈາກນັ້ນ ຫາເວລາສົນທະນາກັບຫົວໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ ທ່ານໃນບໍລິສັດ ແລະ ຄຳອະທິບາຍຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງຫລືບໍ່. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ຫົວໜ້າເຂົ້າໃຈກົງກັນແບບມີເຫດຜົນ ບໍ່ແມ່ນອາລົມ.
 9. ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ : ບໍ່ຄວນໂຍນໂທດ ຫລື ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ຜິດແທ້ໆກໍຕາມ, ທ່ານຄວນຈະສະເໜີແນວທາງແກ້ບັນຫາອື່ນໆ ຫລື ອະທິບາຍຕາມຫລັກຄວາມຈິງ ປ່ອຍໃຫ້ຫົວໜ້າ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມ ງານຂອງທ່ານຫາເອງວ່າໃຜຜິດ ເພາະການພາດພິງເຖິງຜູ້ອື່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຄົນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳ ຂອງຕົນ, ບາງຄົນຈະຫລີກເວັ້ນການເຮັດວຽກກັບທ່ານ, ຄົນອື່ນຈະຕຳໜິທ່ານກ່ອນໝູ່ເມື່ອເກີດບັນຫາຂຶ້ນ.
 10. ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ : ໃຜໆກໍບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ຜິດ” ເທົ່າໆກັນກັບ “ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້” ເຊິ່ງກໍມັກຈະຖືກໃຫ້ຄວາມ ໝາຍວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຮັດ” ເຊິ່ງກໍບໍ່ມີໃຜມັກຟັງຄືກັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ຍ້ອນຂາດທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແທ້ໆ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະເໜີທາງເລືອກໃໝ່ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ເຊັ່ນ : “ຂ້ອຍເອີ້ນໃຊ້ໂຕເລກເຫລົ່ານີ້ບໍ່ ໄດ້” ໃຫ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ວິທີເອີ້ນໃຊ້ການວິເຄາະປະເພດນີ້ ມີຄົນທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນໄດ້ບໍ່ວ່າເຮັດແນວ ໃດ ເພື່ອທີ່ເທື່ອຕໍ່ໄປຂ້ອຍຈະໄດ້ເຮັດໄດ້”.
 11. ຂ້ອຍຊັງວຽກນີ້ : ຢ່າຈົ່ມວ່າທ່ານຊັງວຽກຂອງທ່ານຫລາຍເທົ່າໃດ ເພາະມັນປຽບດັ່ງທ່ານຢູ່ໄປແຕ່ລະມື້ ເຮັດວຽກແບບ ພໍແລ້ວມື້ແລ້ວເວັນໄປ ຫາກໄປເຂົ້າຫູຫົວໜ້າ ຫລື ຜູ້ຈັດການ ການຂຶ້ນເງິນເດືອນຄົງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທ່ານຫລາຍ ຫລື ບໍ່ ກໍອາດຈະຖືກແທນບ່ອນຈາກຄົນອື່ນທີ່ມັກວຽກນີ້ຫລາຍກ່ວາທ່ານ.
11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ
11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ - lattana banner - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ
11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ -  AD conten website - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ
11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ - lattana banner 1 - 11 ສິ່ງທີ່ຄົນສະຫລາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເວົ້າອອກໄປ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!