ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ -               1 - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ - kitchen vibe - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021 ນີ້ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 3688/ກສອ ກ່ຽວກັບການບໍລິການແຈ້ງມອບ ອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ໄລຍະການລະບາດໂຄວິດ-19
ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການແຈ້ງມອບອາກອນ ໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ສາວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເມືອງ ແລະນະຄອນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບ Taxis ບໍ່ໃຫ້ ມາແຈ້ງມອບອາກອນຢູ່ປ່ອງບໍລິການຮັແຈ້ງອາກອນ, ພ້ອມທັງເປັນການສະກັດກັ້ນ ສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍໄປເປັນວົງກວ້າງ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :
1, ການແຈ້ງພາກອນສາມາດແຈ້ງສາກອນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງສ່ວຍສາອາກອນດ້ວຍ 2 ວິທີ:
+ ກໍລະນີ ໄດ້ສະຫມັກນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານ, taxwervic.rof.gov.la ໄດ້ເລີຍ
+ ກໍລະນີ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫມັກນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຈ້ງອາກອນ, ສາມາດຕິດຕໍ່ ແກງານ ປະຈໍາຢູ່ຈຸດບໍລິການ ສູນບໍາວິສາຫະກິດຂື້ນກັບ ຜ່ານເບີໂພາ ແລະ whatapp ເຊິ່ງຈະມີແຈ້ງການ ລະອຽດຂອງວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຕື່ມ ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້: : ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ປະສານຫາພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະສົ່ງເອກະສານການແຈ້ງມາກອນຜ່ານ Messenger, Whatsapp ຫລື Email ໃຫ້ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນພ້ອມ
ລາຍລະອຽດ ເປັນຝ່າຍເອກະສານ (ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບມາຍືນຢູ່ປ່ອງບໍລິການສ່ວຍສາອາກອນພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຈະສາລດເອກະສານ ແລະ ອອກໃບແຈ້ງທີ່ມີບາໂຄດ ແລ້ວສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ວິສາຫະ
ກິດ ເພື່ອໄປຊໍາລະອາກອນປານທະນາຄານ ແລະ ຊ່ອງທາງການຊໍາລະ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ທີ 2 ຂອງແຈ້ງການ
2. ການຊໍາລະອາກອນ ໃນປະຈຸບັນສາມາດຊໍາລະຜ່ານ 5 ທະນາຄານ ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການ
ເບີໂທສອບຖາມ
+ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 020 22221119, 020 23779996
+ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ 020 56007967, 020 23233
+ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ 020 22030B77, 020 5079966
+ ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ 020 58519 15, 020 22220579
+ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ 020 90732002, 020 54338989, 020 788067B8 3, ຊ່ອງທາງຊ້າຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານ
+ Mobile Banking + Internet Banking + ATM
+ SMS
+ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທະນາຄານ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເມືອງ ແລະ ນະຄອນ ແລະບັນດາທະນາຄານກະກຽມມາດຕະການ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COMIO-19 ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຈົນກວ່າຈະມືການປ່ຽນແປງ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ -               2 - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ - 3 - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ - 5 - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ - 4 - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງມອບອາກອນຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ