ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - b045ba9d 40a8 4cdd b80e 437485e846b0 - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ
ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - kitchen vibe - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກະ ຊວງການເງິນ ກັບ ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈໍາກັດ ວ່າດ້ວຍການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ, ຈຸດປະສົງເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສ້າງຜູ້ປະກອບການຕົວແບບເພື່ອພິຈາລະນາເຂົ້າເປັນຜູ້ປະກອບການມາດຕະຖານ AEO.
ໂດຍຕາງໜ້າເຊັນບົດບັນທຶກຂອງທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກັບທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈໍາກັດ, ມີຕາງໜ້າຈາກກົມພາສີ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈໍາກັດ, ພ້ອມພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 4491/ກງ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸະກິດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 331/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ກໍານົດ ແລະ ສ້າງຜູ້ປະກອບການຕົວແບບເພື່ອພິຈາລະນາເຂົ້າເປັນຜູ້ປະກອບການມາດຕະຖານ AEO (Authorized Economic Operator) ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1159/ກງ, ລົງວັນທີ 18 ເມສາ 2019; ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍ,ຂໍ້ມູນສາງຂອງບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດ ມີປະສິດທີຜົນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນໃຫ້ທຸລະກິດ.

ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຊຶ່ງເງື່ອນໄຂທີ່ບໍລິສັດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານຂອງ ຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 331/ນຍ ແລະ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 4491/ກງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນບັນດາເງື່ອນໄຂມາດຖານຕາມນິຕິກໍາກໍານົດ; ດຳເນີນການແຈ້ງພາສີດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການກໍານົດ; ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງນໍາເຂົ້າຜ່ານດ່ານທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມດ່ານສາກົນ ເທົ່ານັ້ນ; ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບການບັນທຶກການຊື້-ຂາຍ, ລະບົບບັນທຶກສາງຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS); ລົດບັນທຸກແຕ່ລະຄັນຕ້ອງບັນຈຸນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມນໍ້າໜັກ ແລະ ລະບຽບຂົນສົ່ງຂອງສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້.

ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - 4 - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ
ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - 5 - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ
ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ - 3 - ກະຊວງການເງິນ-ບໍລິສັດ ປີໂຕເທຣດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ-ອາກອນ