ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ 'Facebook' ເປັນ 'Meta' - ssjm0405facebook03 - ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’
ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ 'Facebook' ເປັນ 'Meta' - kitchen vibe - ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’

ພາຍຫລັງທີ່ມີກະແສ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນຊື່ກ່ຽວກັບເຟສບຸກ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕົກໃຈ ແຕ່ ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈຂະໜາດນັ້ນ ເຊິ່ງຫລ້າສູດ Mark Zuckerberg ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ອອກມາປະກາດຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’ ເຊິ່ງຈະມີຜົນໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021​ ນີ້ ແຕ່ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນບໍລິສັດ ຍັງໃຊ້ຊື່ເກົ່າ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງການປ່ຽນຊື່, ປ່ຽນໜ້າຕາ ແລະ ການປ່ຽນຊື່ຂອງ Facebook.​ ຫຼ້າສຸດແມ່ນ Mark Zuckerberg ໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຊື່ໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດແມ່ຄື (Meta) ເພື່ອເປັນການສື່ເຖິງພາບລັກຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບບໍລິການໃໝ່ໆໃນອະນາຄົດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນກ້າວໄປສູ່ໃບໂລກໃຫມ່, ໂລກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ມ່ວນໄປກັບມັນ. ຈາກນີ້ບໍລິສັດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ metaverse ເປັນອັນດັບທໍາອິດ.

ສໍາລັບພາລະບົດບາດນີ້ແມ່ນເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີພື້ນຖານ,​ ແພລດຟອມສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືສ້າງສັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ Metaverse ມີຊີວິດ ແລະ ຈະປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານແອັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍເຊື່ອວ່າ Metaverse ຈະສາມາດເປີດປະສົບການທາງສັງຄົມທີ່ດີກວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພາະພາຍໃຕ້ບໍລິສັດມີບໍລິການອື່ນໆນອກເຫນືອຈາກເຟສບຸກ.

ການປ່ຽນແປງ ເປັນພຽງແຕ່ຈະປ່ຽນຊື່ຂອງບໍລິສັດແມ່ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ແອັບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນເຄື່ອບໍລິສັດ ຈະໃຊ້ຊື່ເດີມເຊັ່ນ: Instagram, Facebook, WhatsApp ແລະ ອື່ນໆ ຍັງໃຊ້ຊື່ເດີມ.

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ 'Facebook' ເປັນ 'Meta' - 3 - ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’
ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ 'Facebook' ເປັນ 'Meta' - 4 - ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’
ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ 'Facebook' ເປັນ 'Meta' - 5 - ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດຈາກ ‘Facebook’ ເປັນ ‘Meta’