4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ

4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - maxresdefault - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ
4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - kitchen vibe - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ

ສະໝອງຂອງເຮົາມີກົນໄກຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມສຸກໂດຍການອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຫລັ່ງສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາ ເມື່ອເຮົາ ໄດ້ພະເຊີນກັບສະຖານະການຕ່າງໆກັນ ຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມສຸກ 4 ຢ່າງໄດ້ແກ່ :

  • ໂດປາມີນ Dopamine ຮໍໂມນແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກດີ : ເມື່ອພົບ ຫລື ເຫັນສັນຍານທີ່ດີທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດ ຕາມສັນຊາດຕະຍານ ສະໝອງຂອງເຮົາກໍຈະສັ່ງໃຫ້ຫລັ່ງຮໍໂມນໂດປາມີນອອກມາ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກແລ້ວທັນເວລາ ການທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈກັບເປົ້າໝາຍ ໂດປາມີນເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຮ່າງກາຍຫລັ່ງອອກມາເປັນລາງວັນຕອບແທນ ເມື່ອເຮົາເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງສຳເລັດ.
  • ເອັນໂດຟິນ Endorphin ຮໍໂມນບ້າພະລັງ : ເມື່ອຮ່າງກາຍ ຫລື ຈິດໃຈຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ຫລື ເຈັບປວດ ສະໝອງຈະຫລັ່ງ ຮໍໂມນເອັນໂດຟິນອອກມາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ, ອ່ອນເພຍ ແລະ ໄປຕໍ່ໄດ້. ເອັນໂດຟີນເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ນັກແລ່ນມາຣາທອນຍັງຄົງແລ່ນຕໍ່ໄປໄດ້ ເຫດຜົນກໍຄື ມະນຸດຍູກບູຮານບັນພະບູລຸດຂອງເຮົາຕ້ອງສາມາດທີ່ຈະລ່າສັດ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ເຖິງວ່າຈະອິດເມື່ອຍ, ບາດເຈັບ ແລະ ອ່ອນເພຍກໍຕາມ ຮໍໂມນເອັນ ໂດຟິນນອກຈາກຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຈັບປວດທາງກາຍແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມເຈັບປວດທາງໃຈນຳອີກ.
  • ອ໊ອກຊີ່ໂຕຊິນ Oxyttocin ຮໍໂມນສາຍສຳພັນ : ເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຊ່ວຍສ້າງສາຍໄຍລະຫ່ວາງເຮົາກັບຄົນທີ່ ເຮົາຮັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່ກັບລູກ ຫລື ລະຫ່ວາງຄູ່ຮັກ ເປັນຮໍໂມນທີ່ສະໝອງຫລັ່ງອອກມາເມື່ອມີການສຳຜັດ ເຊັ່ນ : ການກອດ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສຸກໃຈ, ອົບອຸ່ນ, ເປັນຮໍໂມນແຫ່ງສາຍໄຍຂອງຄວາມສຳພັນ.
  • ຊີໂຣໂຕນິນ Serotonin ຮໍໂມນຄົນພິເສດ : ເປັນຮໍໂມນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເປັນຄົນສຳຄັນໃນກຸ່ມ ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ, ເມື່ອໄອເດຍຂອງເຮົາມີຄົນຮັບຟັງ ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ຢາກທີ່ຈະພົບປະຜູ້ຄົນ, ຢາກທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບສັງຄົມ.

ຖ້າສັງເກດດີໆຈະເຫັນວ່າ ຮໍໂມນ 2 ໂຕທຳອິດນັ້ນ ເປັນຮໍໂມນເພື່ອຕົນເອງ, ສ່ວນ 2 ໂຕຫລັງເປັນຮໍໂມນເພື່ອ ຄົນອື່ນ ຄວາມສຸກທີ່ເກີດຈາກໂດປາມີນ ແລະ ເອັນໂດຟິນທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເຊັ່ນ : ການ ຕິດເກມ, ຕິດເຫລົ້າ. ສ່ວນຮໍໂມນ 2 ໂຕຫລັງມັກເປັນສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຄວາມຮີບຮ້ອນໃນການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ການແປກແຍກຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນແລ້ວ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກສານແຫ່ງຄວາມສຸກທັງ 4 ຊະນິດນີ້ແລ້ວ ນອກຈາກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຸກສ່ວນໂຕ ດ້ວຍຄວາມສຸກຈາກໂດປາມີນ ແລະ ເອັນໂດຟິນແລ້ວ ຢ່າລືມວ່າບາງເທື່ອຄວາມສຸກທີ່ຂາດຫາຍໄປອາດເປັນຄວາມ ສຸກກັບຜູ້ຄົນອ້ອມໂຕ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ. ສະນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງໃຫ້ເວລາກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອເພີ່ມອ໊ອກຊີ່ໂຕຊິນກັບ ຊີໂຣໂຕນິນໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີນຳ.

4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ
4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - 4 - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ
4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - 3 - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ
4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ - 5 - 4 ສານແຫ່ງຄວາມສຸກທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກ