8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ

8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - interesnie motivacionnie frazi - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ
8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - kitchen vibe - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ

ການທີ່ຄົນເຮົາຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງນັ້ນ ຕ້ອງອາໄສຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງຫລາຍ ເພາະເຮົາ ຈະຕ້ອງຜ່ານອຸປະສັກຫລວງຫລາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກ້າວໄດ້ຍ່າງໄປສູ່ຈຸດໝາຍໄດ້ ແລະ ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຈຶ່ງເປັນໂຕຊ່ວຍ ອີກທາງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ສາມາດກ້າວຂ້າມບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກໄປໄດ້.

  1. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ : ກ່ອນອື່ນນັ້ນ ເຮົາຄວນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງກ່ອນ ໂດຍການສ້າງທັດສະນະຄະຕິດີໆ ເຊັ່ນ : ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕົນເອງເຮັດໄດ້ ແລະ ສາມາດຜ່ານບັນຫາທີ່ກຳລັງປະສົບຢູ່ຕອນນີ້ໄປໄດ້ ເຊິ່ງຫາກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນ ຕົນເອງແລ້ວ ເຮົາກໍຈະເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ສາມາດເອົາຊະນະບັນຫາໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.
  2. ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ : ການຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນ ນອກຈາກຈະຕ້ອງໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວ ການວາງແຜນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງກໍເປັນອີກທາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພາະຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ເສຍຫລັກ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້.
  3. ຫາແບບຢ່າງ ຫລື ບຸກຄົນໂຕຢ່າງ : ລອງຫາແບບຢ່າງ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ຈະເອົາມາເປັນໂຕຢ່າງທີ່ເຮົາມັກມາເປັນແຮງບັນ ດານໃຈຂອງເຮົາ ໂດຍເຮົາອາດຊື່ນຊົມບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈາກການກະທຳ, ແນວຄິດ ຫລື ປະສົບການຕ່າງໆທີ່ບຸກຄົນ ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖ່າຍທອດອອກມາ ເຮົາສາມາດເລືອກບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນມາເປັນແຮງບັນດານໃຈຂອງເຮົາໄດ້ ຖືເປັນການ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງອີກທາງ.
  4. ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍເຮັດພາດ : ທຸກຄົນຍ່ອມເຄີຍຜ່ານຄວາມຜິດພາດມາແລ້ວທັງໝົດ ພຽງແຕ່ເຮົາ ຄວນເອົາຄວາມຜິດພາດນັ້ນມາເປັນປະສົບການ ແລະ ເຕືອນຕົນເອງວ່າບໍ່ຄວນເຮັດຜິດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໃນເລື່ອງເກົ່າໆ ລວມເຖິງເຮົາຍັງບໍ່ຄວນຈົມຢູ່ກັບຄວາມຜິດພາດນັ້ນ ເຮົາຄວນປ່ອຍວາງ ແລ້ວກ້າວຕໍ່ໄປ ເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນວັນ ຂ້າງໜ້າ.
  5. ຮູ້ຈັກບໍລິຫານເວລາ : ໃນບາງເທື່ອເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງຫລາຍໆຢ່າງໃນເວລາຈຳກັດ ເຊິ່ງເຮົາຈະບໍ່ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ເລີຍຫາກບໍ່ຮູ້ຈັກບໍລິຫານຈັດການເວລາທີ່ດີ ການລຽງລຳດັບວ່າສິ່ງໃດຄວນມາກ່ອນ ແລະ ສິ່ງໃດ ຄວນເຮັດຕາມຫລັງ ເປັນນິໄສໜຶ່ງຂອງຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຊິ່ງຫາກເຮົາຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດກໍຄວນຝຶກ ຕົນເອງໃຫ້ມີນິໄສແບບນີ້ນຳ.
  6. ເປີດໃຈ ລອງເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ : ການຕິດຢູ່ກັບຄວາມລຶ້ງເຄີຍເກົ່າໆ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີປະສົບການທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຊິ່ງ ຫາກເຮົາຢາກເປັນຄົນທີ່ຮຽນຮູ້ຫຍັງຫລາຍໆດ້ານ ກໍຄວນຈະເປີດໃຈທົດລອງເຮັດຫຍັງໃໝ່ໆ ຫລື ຮຽນຮູ້ຫຍັງໃໝ່ໆໄປ ນຳ ເພາະປະສົບການທີ່ຫລາກຫລາຍຈະຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ຮັບມືກັບອຸປະສັກໃນຮູບແບບຕ່າງໆໄດ້.
  7. ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ : ລອງຍິ້ມຮັບກັບບັນຫາ ແລະ ເບິ່ງວ່າມັນແມ່ນປະສົບການໃໝ່ໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມສຳເລັດ ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງການຈະຍິ້ມຮັບບັນຫາໄດ້ນັ້ນ ເຮົາກໍຄວນປ່ຽນຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີສາກ່ອນ ເພາະ ເມື່ອເບິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປໃນດ້ານບວກແລ້ວ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຈິດໃຈໂປ່ງໃສ ແລະ ເກີດແຮງບັນດານໃຈທີ່ດີເກີດ ຂຶ້ນມາໄດ້.
  8. ຢ່າເສຍເວລາກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງ : ເລື່ອງບາງເລື່ອງ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຄົນບາງຄົນກໍບໍ່ຄວນທີ່ເຮົາຈະໄປເສຍເວລານຳ ເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ ຊ້ຳພັດມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ ເຊິ່ງຫາກເຮົາຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ເຮົາກໍຄວນຈະເອົາເວລາ ທີ່ມີໄປເຮັດສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດຈະດີກ່ວາ.
8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - 3 - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ
8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - 5 - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ
8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - 4 - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ
8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 8 ເຕັກນິກສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆທີ່ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ