5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ

5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - 5 - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ
5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - kitchen vibe - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ

 

  1. ຫລິ້ນໂທລະສັບກ່ອນນອນ : ຍິ່ງຫລິ້ນຕອນປິດໄຟຕະຫລອດຍິ່ງສ່ຽງຕໍ່ການເສຍສຸຂະພາບດວງຕາ.
  • ວິທີແກ້ : ປິດການແຈ້ງເຕືອນ, ກຳນົດເວລາທີ່ຈະຕ້ອງວາງໂທລະສັບກ່ອນເຂົ້ານອນ.
  1. ມື້ອື່ນຈຶ່ງເຮັດ : ນອກຈາກຈະຕ້ອງແບກຮັບຄວາມກັງວົນໃນສິ່ງທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ທັນສຳເລັດແລ້ວ ຍັງຕ້ອງແບກຮັບຄວາມ ເຄັ່ງຄຽດນຳ.
  • ວິທີແກ້ : ກຳນົດເວລາໃຫ້ກັບຕົນເອງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນໄລຍະເວລາເທົ່າໃດ.
  1. ຂາດຈິດສຳນຶກ : ຍິ່ງໂລກໝູນໄປຂ້າງໜ້າໄວຫລາຍເທົ່າໃດ ເຮົາຫລາຍຄົນກໍຍິ່ງຂາດຈິດສຳນຶກຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນແຕ່ ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆໃກ້ໂຕ.
  • ວິທີແກ້ : ສຳຫລວດຕົນເອງຢ່າງຕັ້ງໃຈວ່າມີຂໍ້ຜິດພາດບ່ອນໃດແດ່ ແລະ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດນັ້ນ.
  1. ຍຶດຕິດຢູ່ກັບເລື່ອງອະດີດ : ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີເກົ່າໆ.
  • ວິທີແກ້ : ປ່ຽນຄວາມຄິດໃໝ່, ເບິ່ງສິ່ງທີ່ຜ່ານມາແລ້ວໃຫ້ຜ່ານໄປ ແລະ ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນບົດຮຽນໃນການໃຊ້ ຊີວິດຕໍ່ໄປ.
  1. ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ : ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການທີ່ທ່ານບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດເລີຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າໄດ້.
  • ວິທີແກ້ : ເລີ່ມຈາກກຳນົດເປົ້າໝາຍນ້ອຍໆໄລຍະສັ້ນ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວກໍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຄ່ອຍໆໄປ ເທື່ອລະຂັ້ນ ແລະ ບໍ່ກົດດັນໂຕເອງຈົນເກີນໄປ.
5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - 3 - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ
5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - 4 - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ
5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - 5 - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ
5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 5 ພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງຮີບປ່ຽນ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນຄົນນິໄສແບບເກົ່າ