ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ

ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ - shutterstock 476398240 - ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ
ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ - AGL - ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ

ຕອນທີ່ຍັງເປັນນັກຮຽນ ຫລາຍຄົນລ້ວນແຕ່ເຊື່ອສະເໝີວ່າຖ້າໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ, ສອບເສັງເຂົ້າຄະນະທີ່ຖືກໃຈ ຍິ່ງມີໂອກາດໄດ້ ວຽກທີ່ດີ, ເງິນເດືອນທີ່ດີ ແລະ ຍິ່ງເປັນອາຊີບທີ່ໃຜກໍຮູ້ຈັກ ເຊັ່ນ : ລັດຖະກອນ, ວິສະວະກອນ, ນັກທຸລະກິດ ຍິ່ງໜ້າພູມໃຈຂຶ້ນຕື່ມ  ເພາະນອກຈາກເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ອ່າວສູງພໍຊ້ວານຊູຄອບຄົວໄດ້, ມີສະຫວັດດີການຮອງຮັບໃຫ້ສຸກສະບາຍ ຍັງເປັນອາຊີບທີ່ຖືວ່າ ມີໜ້າມີຕາ ໃຜກໍຕ້ອນຮັບກັນໝົດ, ແຕ່ໃນໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ອາຊີບທີ່ມີໜ້າມີຕາໃນສັງຄົມບໍ່ໄດ້ເໝາະສົມກັບທຸກຄົນ ສະເໝີໄປ ແລະ ໃນແຕ່ລະອາຊີບ ເຂົາກໍມີການກຳນົດອັດຕາຮັບສະໝັກແຕ່ລະປີທີ່ອ່າວຈຳກັດ.

“ແລ້ວຈະຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ ຖ້າສຸດທ້າຍກໍໄດ້ວຽກທີ່ບໍ່ກົງສາຍ, ວຽກທີ່ໜ້ອຍຄົນຮູ້ຈັກ, ເງິນເດືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຫລວງ ຫລາຍຫຍັງ?”

ຄຳຖາມນີ້ຈະໄດ້ຄຳຕອບທີ່ເຄັ່ງຄຽດຫລວງຫລາຍ ເພາະມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຄິດວ່າ “ເຮົາມີທາງເລືອກ ຢູ່ບໍ່ເທົ່າໃດຢ່າງໃນຊີວິດ” ແຕ່ຖ້າລອງປ່ຽນເປັນຄວາມຄິດ “ຂ້ອຍເຮັດວຽກຫຍັງກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະກົງສາຍຫລືບໍ່ກໍຕາມ” ມັນອາດ ເບິ່ງເປັນປະໂຫຍກຂີ້ແພ້ໃນສາຍຕາຄົນບາງຄົນ, ແຕ່ຖ້າຄິດດີໆເບິ່ງແລ້ວ ມັນໄດ້ຄວາມສະບາຍໃຈຫລາຍກ່ວາການຕັ້ງຄຳຖາມ ແບບຂໍ້ທຳອິດ ເພາະຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດແມ່ນ :

  1. ມະນຸດທຸກຄົນມີຄວາມສາມດໃນຕົນເອງແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກັ່ງຄືກັນໝົດ.
  2. ແມ່ນແຕ່ໃນຄົນດຽວກັນຍັງມີຄວາມສາມາດທີ່ຫລາກຫລາຍ ເຊັ່ນ : ເປັນໝໍ, ແຕ່ກໍຫລິ້ນດົນຕີເກັ່ງ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ເກັ່ງ, ເປັນສິລະປິນ, ແຕ່ກໍຄິດຄຳນວນເກັ່ງ, ຂັບລົດເກັ່ງ.
  3. ສິ່ງທີ່ເຮົາເກັ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກມາໃນຮູບແບບວິຊາຊີບ ເຊັ່ນ : ໝໍ, ວິສະວະກອນ, ພະຍາບານ …. ມັນອາດຈະເປັນ ພອນສະຫວັນກໍໄດ້, ເປັນຄວາມຮູ້ຫຍັງກໍໄດ້ທີ່ເຮົາເອົາຈິງກັບມັນ ເຊັ່ນ : ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການຈັດສວນ, ການອອກແບບ (ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄົງບໍ່ເຫັນນັກທຸລະກິດໜ້າໃໝ່ຫລາຍຄົນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ).
  4. ສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາເປັນສິບເປັນຮ້ອຍກ່ວາວິຊາ ມັນແມ່ນການຫລໍ່ຫລອມ ຫລາຍວິຊາບໍ່ໄດ້ສອນເຮົາທາງກົງ, ແຕ່ໃຫ້ເຮົາ ຄ່ອຍໆເຊື່ອມຊຶມຂໍ້ດີແຕ່ລະຢ່າງໄປເອງ ເຊັ່ນ : ຝຶກຄວາມອົດທົນ, ຝຶກຄວາມປານີດ, ຝຶກທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມໃນຄັ້ງ ໜຶ່ງທີ່ເຮົາບບໍ່ເຫັນປະໂຫຍດວ່າຈະໃຊ້ຫຍັງໄດ້ຈິງ ເມື່ອໃຫ້ຂຶ້ນອີກຈັກໜ້ອຍມັນກໍຕ້ອງມີແດ່ທີ່ເຮົານຶກຫຍັງຂຶ້ນມາຈົນ ຕ້ອງໄປຫາອ່ານ, ປັດຂີ້ຝຸ່ນເປີດຕຳລາອີກຄັ້ງ ທຸກຄວາມຮູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບບໍ່ເຄີຍເສຍຖິ້ມ ພຽງແຕ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄ່າມັນ ເອງ ລອງນຶກເບິ່ງໃຫ້ດີ.
  5. ໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນ – ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຖິງເຮົາຈະໄດ້ຮຽນກັບອາຈານທີ່ເກັ່ງປານໃດ ຂອບເຂດຄວາມຮູ້ມັນກໍເປັນພຽງ ຄວາມຮູ້ໃນຮົ້ວເທົ່ານັ້ນ ໂລກຂອງໄວຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຮົາຍັງຕ້ອງຮູ້ເຫັນອີກຫລາຍ ຮຽນຮູ້ກັນອີກຍາວໆ ລອງຜິດ ລອງຖືກກັນອີກຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນຈະມາຕີລາຄາວ່າຮຽນມາສາຍໃດກໍຕ້ອງເຮັດວຽກສາຍນັ້ນ, ຮຽນສາຍພາສາກໍຕ້ອງ ເຮັດວຽກສາຍພາສາ ມັນກໍບໍ່ຖືກສະເໝີໄປ.
  6. ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ມະນຸດເຮົາຈະຕ້ອງແລ່ນນຳຫາສິ່ງທີ່ຖືກໃຈ ຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ ຄ່ອຍໆປັບໂຕໄປ ສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງ ມ່ວນໃນຕອນນີ້ ບາງເທື່ອອາດຈະຍັງບໍ່ແມ່ນທີ່ສຸດ ສິ່ງທີ່ເຮົາເກັ່ງໃນຕອນນີ້ ໃນວັນຂ້າງໜ້າມັນອາດເປັນພຽງແຕ່ ຄວາມຊົງຈຳ ເພາະອາດມີຫລາຍປັດໄຈໃຫ້ຄິດຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ຈຳເປັນຕ້ອງໂຈະໂຄງການຮຽນຕໍ່ເອົາໄວ້ ຍ້ອນເງິນ ບໍ່ພໍ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຫາເງິນກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍໄປຮຽນສິລະປະທີ່ເຮົາມັກ… ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັງຫວະຂອງຊີວິດນຳ (ຄວາມຈຳເປັນຂອງຊີວິດແຕ່ລະໄລຍະ).
  7. ມະນຸດເຮົາຄວນມີທາງເລືອກໃຫ້ກັບຊີວິດໄດ້ຫລາຍດ້ານ ຫລື ມີແຜນສຳຮອງ ເພື່ອບໍ່ເປັນການປິດກັ້ນຕົນເອງຈົນເກີນໄປ ເຊັ່ນ : ຖ້າວຸດທິການສຶກສາທີ່ເຮົາຮຽນມາມັນຊອກວຽກຍາກ ຈະຍອມຫລືບໍ່ທີ່ເອົາວຸດທິການສຶກສາຕໍ່ກ່ວານີ້ຊອກວຽກ ໄປກ່ອນ ? ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ອາຊີບນີ້ ເຮົາຍອມໄດ້ຫລືບໍ່ທີ່ຈະເຮັດອາຊີບອື່ນໄປຄ່າວໆກ່ອນ ? ຄວາມຝັນ, ສິ່ງທີ່ຖືກໃຈ ມັນ ບໍ່ຄວນເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ດັ່ງໃຈໃນທັນທີ ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາຫລາຍທີ່ຕ້ອງແລກກັບຄວາມເມື່ອຍ. ຄວາມພະຍາຍາມ ຫລາຍທົບເທົ່າ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດຫາກຈະພົບວ່າເປັນຫຍັງທ່ານໝໍບາງຄົນຈຶ່ງແຕ່ງເພງໄດ້ ? ເປັນຫຍັງ ບາງຄົນຮຽນວິຊາຊີບ ແຕ່ມາເປັນສິລະປິນ ? ເປັນຫຍັງບາງຄົນຮຽນບໍ່ຈົບ ແຕ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ? ຖ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃນຂໍ້ນີ້ ລອງຍ້ອນກັບໄປອ່ານຂໍ້ 6 ອີກຮອບໜຶ່ງ ເອີ້ນຊື່ວ່າຄວາມຮູ້ ເຮົາໄດ້ຮັບມາ ເຖິງຈະບໍ່ໃຊ້ໃນທັນທີກໍບໍ່ຄວນເສຍ ດາຍ, ເອີ້ນຊື່ວ່າຄວາມຝັນ ເຖິງຈະຍັງບໍ່ແມ່ນໃນມື້ນີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າວັນໜ້າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕເຮົາລ້ວນໆວ່າ ຮູ້ໂຕດີຫລືບໍ່ວ່າເຮັດຫຍັງຢູ່ ? ແລະ ພ້ອມຈະຫົດຢືດກັບທຸກສະຖານະການຊີວິດຫລືບໍ່ ? ຢ່າລືມວ່າໂລກເຮົາມົນກົມ ແລະ ມີຫລາຍມິຕິ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງເບິ່ງພຽງງດ້ານດຽວ.
ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ - lattana banner - ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ
ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ -    AD conten website - ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ
ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ - lattana banner 1 - ເຮັດວຽກບໍ່ກົງສາຍ ຢ່າໄປເສຍດາຍວຸດທິການສຶກສາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!