9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ

9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - 759387839 - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ
9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - kitchen vibe - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ
ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພະຈິກ 2021 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX  ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ:  ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນ ແລະ ສານທະຫານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.092 ເລື່ອງ ຊຶ່ງແມ່ນຄະດີຄ້າງມາແຕ່ທ້າຍ ປີ 2020 ຈໍານວນ 2.905 ເລື່ອງ (ອາຍາ 820, ແພ່ງ 1427, ການຄ້າ 304, ຄອບຄົວ 269, ແຮງງານ 37, ເດັກ 36, ສານທະຫານ 12) ແລະ ຄະດີເຂົ້າ ໃໝ່ໃນ ປີ 2021 ຈໍານວນ 5.187 ເລື່ອງ ຊຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ 4.801 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ ແລະ ພວມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 3.291 ເລື່ອງ; ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະນັກງານຂອງສານ 9 ສະບັບ, ໄດ້ປະສານສົບທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 7 ສະບັບ, ຍັງຄ້າງ 2 ສະບັບ ຊຶ່ງຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ມີການປະພຶດ, ກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແທ້ ຈິ່ງໄດ້ປະຕິບັດວິໄນ 5 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ລຶບຊື່ອອກຈາກການ ເປັນລັດຖະກອນ 4 ຄົນ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ/ຂັ້ນ 1 ຄົນ (ຜູ້ພິພາກສາ 1 ຄົນ); ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ 35 ສະບັບ ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາແລ້ວ ໄດ້ມີຄໍາຊີ້ແຈງ ແລະ ແຈ້ງຕອບທຸກຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 17 ສະບັບ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບກົດໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານດີຂື້ນຕາມລໍາດັບ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກໍາ, ຄົ້ນຄວ້າ ວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະຖິຕິຄະດີ; ກວດກາຄໍາຕັດສີນ-ຄໍາພິພາກສາ ເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ກວດກາສໍາເລັດ 1.158 ສະບັບ, ຜ່ານການກວດກາເຫັນວ່າ ມີຄໍາຕັດສີນ-ຄໍາພິພາກສາບົກຜ່ອງ 148 ສະບັບ ຊຶ່ງຄວາມບົກຜ່ອງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນຫາ ການຈັດພິມ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ເກົ່າ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ມາດຕາຂອງ ກົດໝາຍເຂົ້າໃນພາກວິນິດໄສ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ສະຫຼຸບສັງລວມບັນຊີຊັບສິນ ທີ່ສານໄດ້ຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດຕາມ ຄໍາສັ່ງ 07/ນຍ ທີ່ສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສະຫຼຸບສົ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ພະແນກການເງິນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ ຊຶ່ງໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດສັງລວມໄດ້: ປະເພດເງິນສົດ 455.704.000 ກີບ, ເງິນກີບປອມ 20.360.000 ກີບ, ເງິນບາດໄທ 130.780 ບາດ, ເງິນໂດລາ 504 ໂດລາ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ 240.000 ດົງ, ເງິນຢວນຈີນ 10.610 ຢວນ, ວັດຖຸມີຄ່າອີກຈຳນວນຫຼາຍ.

ໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີນີ້, ສານປະຊາຊົນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຫຼາຍວຽກງານ ເປັນຕົ້ນສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ ເລກທີ 15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 5/11/2020 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ໃນປີ 2022 ກໍຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຫຼາຍຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ ເປັນຕົ້ນ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານ ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິບັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ-ວິຊາການ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຂອງສານ, ສ້າງຜູ້ພິພາກສາດີ-ເກັ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 25% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຜູ້ພິພາກສາທັງໝົດ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ຮັດກຸມ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີວ່ອງໄວ ບັນລຸເກີນກວ່າ 85% ຂຶ້ນໄປ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນທຳ, ອັດຕາການຂໍອຸທອນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15% ແລະ ຂໍລົບລ້າງໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.
9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - 5 - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ
9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - 4 - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ
9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - 3 - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ
9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 9  ເດືອນຜ່ານມາ ຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານແຕ່ລະຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 8.000 ກວ່າເລື່ອງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 4.000 ກວ່າເລື່ອງ