ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - 98737417 - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - kitchen vibe - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ທີ່ພວມດໍາເນີນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໂດຍສະເພາະວຽກງານການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຫລາຍກໍລະນີຍັງເຮັດໄດ້ຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ເດັດຂາດ, ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ມາຈາກກົນໄກ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຊ່ອງວ່າງ ທີ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ ຫລື ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວລ້າຊ້າ.
ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຢ້ຳວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດນີ້ ກໍມີທັງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ. ໃນດ້ານຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ກໍແມ່ນກົນໄກການສະຫລຸບສະຖິຕິການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຄະດີອາຍາ ທີ່ນັກໂທດໄດ້ປະຕິບັດໂທດ ຕັດອິດ ສະລະພາບສໍາເລັດ ແຕ່ຍັງຄ້າງການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ລະບົບໂປຣແກຣມສະຖິຕິ ທີ່ໄດ້ສ້າງມາແຕ່ປີ 2021 ໂດຍເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີ ທີ່ປະຕິບັດໂທດຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະ ທັງຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ຖືກປະ ຕິບັດໂທດຄົບຖ້ວນ ແຕ່ຍັງຄ້າງຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫລື ຄ່າປັບໃໝ. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ຖືກປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ເກັບກໍາການສະຫລຸບຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ນອກນີ້ ວຽກງານຂຶ້ນບັນຊີເຕົ້າໂຮມຊັບສິນ ທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ, ເຫັນວ່າອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນຄະດີແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນປະກອບໃສ່ສໍານວນ, ພາຍຫລັງຄໍາຕັດສິນໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ສໍານວນຄະດີໄດ້ສົ່ງໃຫ້ອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ຈາກນັ້ນ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີ ຕາມຫລັກການຄື: ກວດກາຕາມຄໍາຕັດສິນ, ລົງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ ປະເມີນຄາລາຊັບສິນຕົວຈິງ ແລະ ກໍານົດວິທີການຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂຕໍ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ (ມອບຊັບສິນໂດຍກົງໃຫ້ລັດຂາຍແລ້ວມອບເງິນໃຫ້ລັດ), ໂດຍແມ່ນກະຊວງການເງິນເປັນເຈົ້າການ ທີ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຈາກຫລາຍພາກສ່ວນທັງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ກໍມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານ ນິຕິກໍາ, ໂດຍສະ ເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ທີ່ນໍາໃຊ້ປັດຈຸບັນ ເນື້ອໃນຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງມີຊ່ອງວ່າງຫລີກລ້ຽງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບາງກໍລະນີ ຊັບສິນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິ ຫານກ່ອນແລ້ວ, ບາງກໍລະນີ ມີແຕ່ຕົວເລກໃນບັນຊີ ແຕ່ບໍ່ມີຊັບຕົວຈິງ, ບໍ່ມີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນ ທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ຮັດກຸມ.  ເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ມີປະສິດທິຜົນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ສອດ ຄ່ອງຕາມກົນໄກ ແລະ ການຊີ້ນໍາພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະມະຕິ ເລກທີ 112/ກມສພ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນ ສົມບັດ, ຈັນຍາທໍາ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ, ກົດໝາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງຮັດກຸມຫລາຍຂຶ້ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ປັບປຸງລະບົບສະຖິຕິຄໍາຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - 5 - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - 3 - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ - 4 - ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຫລ້າຊ້າ ຍ້ອນພົບພໍ້ຫລາຍບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ